COP

Mamy nową przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta!

Młodzieżowa Rada Miasta to dodatkowy organ samorządu terytorialnego o  charakterze konsultacyjnym. Rady te tworzone są przez młodzież, która uzyskała poparcie w swoich szkołach. W Żorach również funkcjonuje taka Rada, w skład której wchodzą uczniowie żorskich szkół podstawowych i średnich.

10 lutego 2020 odbyła się Sesja Młodzieżowej Rady Miasta, na której przedstawiciele żorskiej młodzieży podjęli decyzję o wyborze swoich przedstawicieli. Sesję w sposób uroczysty otworzył Przewodniczący Rady Miasta Żory pan Piotr Kosztyła. Młodzieżowa Rada Miasta zapoznała się ze sposobem przeprowadzenia wyborów. Rada na swoją przewodniczącą wybrała p. Wiktorię Zarzynę – uczennicę Tishnera, jednej z żorskich szkół średnich. Wiktoria zdobyła jednogłośne poparcie wszystkich członków Rady.

Przewodnicząca nie będzie jednak pracowała samodzielnie. Do funkcjonowania Rady niezbędne jest także prezydium, w skład którego zgodnie z regulaminem wchodzi 6 członków Rady. W skład prezydium weszli: Jakub Chlebiej, Giovanni Cannizzo, Denis Szczypka, Elżbieta Płaczek, Konrad Pawlas i Pola Walczewska. Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy satysfakcji z podejmowanych działań.

Młodzieżowa Rada Miasta zapowiada aktywne działania na rzecz miasta. „Nie chcemy być tylko organem do konsultacji. Chcemy pokazać, że młodzież naszego miasta ma głos i potrafi z niego korzystać. Chcemy, aby nasza działalność miała znaczenie dla miasta” – mówią przedstawiciele MRM. Prawdopodobnie już niedługo zobaczymy członków Młodzieżowej Rady podczas festynu wiosennego, czy festiwalu Sari. Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Miasta Żory Pan Piotr Kosztyła podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady.

 

 

 

 

 

Author


Avatar