Organizacje Pozarządowe
W ramach Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych działa ponad 60 organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych oraz innych, które działają na terenie Gminy Miejskiej Żory. Prowadzimy wsparcie, monitoring oraz usługi doradcze dla organizacji. 

Plan współpracy z miastem na rok 2021

Program współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

COP

Informacja Likwidacja Fundacji „Ludzie Są Blisko”

22 października 2021

Dzień dobry  Podajemy informację o likwidacji fundacji „Ludzie Są Blisko” Ogłoszenie o likwidacji Fundacji Ludzie Są Blisko...

COP

Powstanie kolejne przedsiębiorstwo społeczne !

26 sierpnia 2021

Wyniki oceny merytorycznej pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne w OWESZa nami kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w siedzibie w Żorach. Wp...

COP

Dotacja dla przedsiębiorstwa społecznego !

18 czerwca 2021

Za nami pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w Żorach. Ocenę pozytywną i dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości uzyskała Fundacja P...

COP

Wyniki naboru inicjatyw na działania lokalne !

15 czerwca 2021

Dzień dobry  ! W ramach konkursu „zmieniamy nasze miasto” – edycja IV wpłynęło do nas 7 inicjatyw waszego autorstwa, Dziękujemy za w...

Skip to content