Your address will show here +12 34 56 78
COP
Szanowni Mieszkańcy,
W trosce o Wasze bezpieczeństwo bardzo prosimy o ograniczenie wizyt w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych do niezbędnego minimum.
Poniżej zamieszczamy pełną listę numerów telefonów oraz adresów mailowych do poszczególnych komórek organizacyjnych Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Pracownicy poinformują w jaki sposób załatwić sprawę.

Telefony kontaktowe do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych są czynne codziennie w godzinach 08:00-16:00. Zachęcamy do skorzystania z kontaktu telefonicznego i internetowego.
Telefon główny:
(032) 43 55 111

Wsparcie Ekonomii Społecznej:
+48 694 491 924
biuro@cop.zory.pl

Centrum Integracji Społecznej:
+48 533 110 921
cis@cop.zory.pl

Dział kadr i płac:
+48 884 313 176

Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych wdrożyło działania mające na celu niwelowanie zagrożenia koronawirusem. Organizacje pozarządowe nie pozostają bez wsparcia pracowników. Dzięki nowym technologiom oraz dzięki temu, że aktualnie prowadzone nabory ofert na realizację zadań publicznych zostały ogłoszone poprzez serwis Witkac.pl mamy możliwość wspierania organizacji on-line. Każdą organizację, która potrzebuje wsparcia w pisaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, oraz przez portale społecznościowe. 

Tel. 694 491 924, Mail: biuro@cop.zory.pl

0

COP

W Żorach nie ma aktualnie (stan na dzień 12.03.2020 r.) żadnej osoby hospitalizowanej w związku z zarażeniem koronawirusem. Wszelkie służby w Żorach są postawione w stan szczególnej gotowości. W Szpitalu Miejskim wprowadzono szczególne środki ostrożności. Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa.

W trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 najważniejsze jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz zachowania spokoju. W szczególności apelujemy o unikanie miejsc oraz sytuacji, w których mieszkańcy spotykają się w większych grupach.

Edukacja

Decyzją Ministra Edukacji Narodowe od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ale odbywają się działania opiekuńcze.

Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Zawieszenie dotyczy funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz placówek pracy pozaszkolnej. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane.

Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: żłobki publiczne i niepubliczne oraz kluby dziecięce, są zamknięte od 12 – 25 marca.

Kultura i sport

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o zamknięciu na okres 12 marca – 25 marca instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

W związku z tym także w Żorach odwołane lub przełożone na późniejszy termin zostają wszystkie zaplanowane na najbliższy czas wydarzenia organizowane przez: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, kino „Na Starówce”, Muzeum Miejskie w Żorach, Centrum Edukacji Regionalnej, Muzeum Ognia, Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach, Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna wstrzymuje wypożyczanie książek, a czytelnikom nie będą naliczane kary za nieterminowe zwroty.

Rekomendujemy również wszystkim podmiotom prywatnym odwołanie planowanych w najbliższym czasie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, w tym koncertów, dyskotek itp.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zalecamy podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych.

Polityka społeczna, pomoc społeczna

W związku z poleceniem nr 10/2020 Wojewody Śląskiego w terminie 12-25 marca zamknięte zostają Centrum Integracji Społecznej, Dzienny Dom Pobytu „Senior –WIGOR” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. W przypadku wszelkich zapytań należy kontaktować się z konkretnymi podmiotami prowadzącymi daną działalność.

Rekomendujemy odwołanie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów seniora, uniwersytetu trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów itp.

Zalecamy zawieszenie zajęć dla niepełnosprawnych mieszkańców Żor, w tym w szczególności udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rekomendujemy zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic i klubów młodzieżowych oraz strzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych, innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.

Urząd Miasta Żory – obsługa mieszkańców

Urząd Miasta Żory prowadzi normalną obsługę mieszkańców, ale wdrożone zostały działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji.

Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji budynków urzędu, a w szczególności miejsc najczęściej dotykanych przez klientów, takich jak: klamki, blaty, czy poręcze.

Przy stanowiskach obsługi klienta zostaną zamontowane panele plexi minimalizujące kontakt pracowników z klientami.

Prosimy klientów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie Miasta i siedzibach miejskich jednostek. Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet, korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta., a także przez e-PUAP.  Książka teleadresowa.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Dodatkowe zalecenia

Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. PSSE w Rybniku tel. 32 422 33 12 lub 32 422 40 09.

Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria).

Apelujemy do pracodawców o niedopuszczanie do pracy pracowników wracających z krajów zagrożonych koronawirusem – tacy pracownicy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przestrzegać zaleceń.

Apelujemy do organizatorów zgromadzeń publicznych, by w miarę możliwości odwoływali tego typu wydarzenia.

Apelujemy do zarządców budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych o zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.).

Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, osobistych) w miarę możliwości – telefonicznie lub drogą elektroniczną (mail, telekonferencja).

Apelujemy do przedsiębiorców, by nie wysyłali na badania wstępne i okresowe do Medycyny Pracy pracowników, którzy wykazują objawy chorobowe (tj. katar, kaszel, gorączka itp.).

0

COP

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, a także działając zgodnie z zaleceniami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego informujemy, że placówki oświatowe oraz instytucje kulturalne oraz sportowo-rekreacyjne w naszym mieście zostają zamknięte od dnia 12 marca do dnia 25 marca.

W związku z faktem, że w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbywa się wiele zorganizowanych zajęć kulturalnych, sportowych i innych prowadzonych przez organizacje pozarządowe zajęcia zostają zawieszone.

Rząd zdecydował także o zawieszeniu funkcjonowania teatrów, oper, filharmonii, a także kin i sieci kinowych. W związku z tym także w Żorach odwołane lub przełożone na późniejszy termin zostają wszystkie zaplanowane na najbliższy czas wydarzenia organizowane przez: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, kino „Na Starówce”, Muzeum Miejskie w Żorach, Centrum Edukacji Regionalnej, Muzeum Ognia, Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach oraz Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych oraz strony www.zory.pl, ponieważ czas zamknięcia może ulec zmianie.

0

CIS, COP, Kolej na zmianę!

Jedyny taki poniedziałek w roku, kiedy magia jest na wyciągnięcie ręki…

Magiczny Poniedziałek to spotkanie dla Pań, które przebyły leczenie onkologiczne. Kobiety zmagające się z chorobą mogły przez jeden dzień poczuć się jak w bajce – wyjątkowe, zadbane i piękne. Tegoroczna edycja odbyła się 24 lutego w Atelier Fryzjerskim K&D.

Spotkanie to ma bardzo intymny charakter. To bardzo trudne dla Pań, aby zaakceptować zmiany, jakie podczas choroby zachodzą w ich ciele. Włosy się przerzedzają, atrakcyjność i fizyczność schodzą na dalszy plan. Magiczny Poniedziałek ma pomóc im odzyskać piękno zewnętrzne, dzięki czemu odzyskują wiarę w siebie i w realną możliwość odzyskania pełni sił witalnych. Inicjatorką tego wydarzenia jest pani Patrycja Opolka. Młoda, energiczna dziewczyna, która sama wygrała walkę z rakiem.

Na co dzień nie myśli się o tym, że choroba, oprócz oczywistych zniszczeń jeśli chodzi o zdrowie i samopoczucie ma również realny wpływ na wykluczenie społeczne. Spotykając kogoś leczącego się onkologicznie nie potrafimy się zachować, peszymy się, a w końcu zaczynamy unikać chorych. W ten sposób pacjenci są stygmatyzowani społecznie. Leczenie jest bardzo drogie, więc powoduje duże straty finansowe oraz długotrwałe, często wiąrze się również z utratą pracy.

Dzięki uprzejmości Atelier Fryzjerskiego K&D oraz zaangażowaniu Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych udało się zrealizować kolejną edycję Magicznego Poniedziałku na naprawdę wysokim poziomie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób, które będą miały szansę uzyskać wsparcie psychologiczne oraz pomoc w powrocie na rynek pracy.

Na potrzeby organizacji wydarzenia zakupiono materiały marketingowe niezbędne do promocji, dekoracje, kwiaty oraz drobne upominki dla uczestniczek spotkania.

Spotkanie było współfinansowane w ramach projektu Kolej na Zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

0

CIS, COP

Reintegracja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i w innej trudnej sytuacji życiowej na terenie Gminy Miejskiej Żory. 

Gmina Miejska Żory – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje projekt „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie oraz usługi aktywnej reintegracji zawodowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Uczestnikiem programu może zostać osoba długotrwale bezrobotna, z niepełnosprawnością, dotknięta problelem bezdomności mieszkająca na terenie Gminy Miejskiej Żory, która nie posiada prawa do żadnych zasiłków ani świadczeń. Oznacza to, że w sytuacji, która pozornie może wydawać się bez wyjścia można skorzystać z pomocy instytucjonalnej oferowanej przez Gminę.

W ramach programu Centrum Integracji Społecznej oferowane jest zatrudnienie socjalne na czas od sześciu do 18 miesięcy. Za pracę uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, mają także szansę otrzymywania premii motywacyjnej. Codziennie otrzymują również posiłek regeneracyjny, mają zapewnioną odzież roboczą oraz zapewnione badania wstępne przed rozpoczęciem uczestnictwa. Uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej jest pierwszym krokiem w powrocie na rynek pracy.

W Centrum Integracji Społecznej uczestnicy są podzieleni na pracownie, które są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach CIS można skorzystać z pracowni: rękodzielniczo-krawieckiej, remonoto-budowlanej oraz porządkowo-ogrodniczej. Już niedługo uruchomiona zostanie także pracownia gastronomiczno-baristyczna. „Oprócz codziennych zajęć w ramach pracowni nasi uczestnicy mogą również korzystać ze wsparcia psychologa, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego. Każdego dnia uczestnicy mogą liczyć na personel pracujący w Centrum. Są również kierowani na kursy i szkolenia zawodowe, które pomagają im podnosić kwalifikacje oraz wracać na rynek pracy” – mówi Michalina Silka, kierowniczka Centrum Integracji Społecznej w Żorach.

Aby zostać uczestnikiem Centrum należy otrzymać skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przejść rekrutację do projektu. Dzięki temu mamy pewność, że z pomocy korzystają te osoby, które rzeczywiście jej potrzebują. Centrum pracuje od poniedziałku do piątku.

Tylko w 2019 roku wsparciem objęto łącznie 65 osób w trudnej sytuacji życiowej, które rozpoczęły uczestnictwo w CIS.

Kontakt:

Centrum Integracji Społecznej

Osiedle Sikorskiego 52, 44-240 Żory

+48 533 110 921

cis@cop.zory.pl

0

COP, Wydarzenia

Już 4 marca w Żorach odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Śląskiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszamy już na 16:30 do Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Dolne Przedmieście 1). 

Od 9 marca będzie można zgłaszać propozycje zadań w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypominamy główne założenia.

Dzięki Marszałkowskiemu Budżetowi Województwa Śląskiego każdy mieszkaniec województwa może zgłosić pomysł na realizację zadania, które wpłynie na rozwój naszego regionu. W drugiej edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych.

Poniżej przypominamy główne zasady MBO:

 • zgłaszamy projekty zadań o charakterze wojewódzkim, m.in. z zakresu: zdrowia, kultury, edukacji, turystyki, sportu, ekologii, transportu;
 • dostępne środki są podzielone na pule: wojewódzką i podregionalne. W drugiej edycji jest to 2 500 000 zł na zadania wojewódzkie oraz 7 500 000 na zadania podregionalne;
 • minimalna wartość zadania wojewódzkiego to 100 000 zł, maksymalna to 50% środków w puli;
 • minimalna wartość zadania podregionalnego to 50 000 zł, maksymalna to 50% środków w puli;
 • zadania o charakterze inwestycyjnym i/lub infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie na mieniu Województwa Śląskiego;
 • głosować będziemy elektronicznie na stronie bo.slaskie.pl;
 • do realizacji będą przeznaczone te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w danej puli;
 • realizacja wybranych projektów zadań nastąpi  w 2021 roku.


Najważniejsze informacje dotyczące przebiegu II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego znajdują się w animacji.
 

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!
Sprawozdanie z realizacji inicjatywy „Włączamy  SENIORA – integracja międzypokoleniowa kluczem sukcesu przeprowadzonej przez grupę nieformalną  AktyRewi

 

2 dni warsztatów z dietetykiem

W toku pierwszego dnia warsztatów „Jestem tym co jem” podopieczni domu dziennego Senior Plus poznali zasady zdrowego komponowania posiłków, zdobyli także podstawową wiedzę na temat tzw. piramidy zdrowego odżywiania. Drugiego dnia zajęć („Zdrowie na talerzu”) seniorzy poznali tajniki dokonywania przemyślanych i przede wszystkim zdrowych zakupów, nabyli praktyczną wiedzę na temat składu produktów spożywczych, poznali również negatywne skutki spożywania nadmiernej ilości cukru. Uczestnicy zajęć mogli przećwiczyć nabytą wiedzę odczytując etykiety popularnych produktów i omawiając z prowadzącą zajęcia swoje wnioski.

Ważnym punktem zajęć była również dyskusja na temat długowieczności – sposobów na zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej przez długie lata życia. W celu zachęcenia do dyskusji przedstawiona została sylwetka znanego seniora, pana Antoniego Huczyńskiego („Dziarski Dziadek”), którego postać w Internecie zrobiła furorę z uwagi na jego stan zdrowia, hart ducha i zaangażowanie w motywowanie rówieśników do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Warto podkreślić, iż każdy z uczestników miał możliwość przeprowadzenia analizy składu ciała wraz z omówieniem jej wyników. Wszyscy uczestnicy warsztatów z ciekawością, zaangażowaniem i dużym zainteresowaniem brali udział w obu dniach zajęć. Seniorzy mieli możliwość także skosztowania zdrowego poczęstunku (fit babeczek marchewkowych), otrzymali także przepis wykonania tego deseru.


2 dni warsztatów z trenerem umiejętności psychospołecznych.

W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy przyjrzeli się bliżej kilku zagadnieniom:

mocnym stronom wynikającym z ich ogromnego życiowego doświadczenia,
wartościom, które stanowią życiowy drogowskaz bez względu na wiek,
elementom swojej tożsamości w zderzeniu z etapem życia, w którym się obecnie znaleźli,
życiowym potrzebom i pragnieniom oraz możliwościom dalszego rozwoju,
regułom wpływu społecznego, które determinują metody perswazji i manipulacji,
sposobom do generowania i podtrzymywania własnej motywacji.

Dzięki uczestnictwu w tym dniu zajęć seniorzy mieli możliwość stworzyć własną mapę ich najważniejszych życiowych wartości oraz skonfrontować je z wartościami wyznawanymi przez pozostałych uczestników. Poznali czym może być konflikt wartości i jakie są sposoby jego rozwiązywania. Zdiagnozowali i nazwali też swoje mocne strony, dzięki pracy ze słowną metaforą. Na zakończenie tego dnia warsztatów ważnym punktem było zorganizowane zostało wspólne oglądanie krótkich filmów, obrazujących poszczególne reguły wpływu społecznego, zdefiniowane przez Roberta Cialdiniego. Dzięki temu seniorzy mogli lepiej zrozumieć jak inni ludzie mogą wywierać wpływ na nasze decyzje, wybory i zachowania oraz jak rozróżnić perswazję od manipulacji.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był nabyciu praktycznych umiejętności w obszarach:

 • rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych,
 • zdiagnozowania w jaki sposób emocje wpływają na myśli i zachowania,
 • możliwych sposobów panowania nad swoimi emocjami,
 • podstaw komunikacji interpersonalnej,
 • możliwości dogadanie się z innymi, również z najmłodszym pokoleniem,

poznania podstaw asertywności w komunikacji.

W tym dniu warsztatów seniorzy aktywnie ćwiczyli umiejętności lepszego rozpoznania emocji i poznali podstawowy podział stanów emocjonalnych – tzw. koło emocji. Następnie w praktyce doskonalili swoje umiejętności komunikowania się z innymi, zwłaszcza w obszarze zagadnień związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną, aktywnego słuchania i odwzorowywania (rysowania) usłyszanego przekazu słownego. Ponadto poznali trzy podstawowe postawy w komunikacji: bierną, agresywną i asertywną oraz przećwiczyli posługiwanie się „komunikatem Ja”, dzięki czemu nawiązali jeszcze lepsze relacje między sobą, co przełoży się na skuteczniejsze porozumiewanie się z otoczeniem.

 

W międzyczasie trwania warsztatów, w których uczestniczyli seniorzy, na drugim końcu miasta w przedszkolu nr 16 w Żorach im. Czesława Janczarskiego trwały intensywne przygotowania do zaplanowanego na 7 lutego spotkania międzypokoleniowego. Przedszkolaki razem ze swoimi opiekunkami przygotowywały występ artystyczny, poznawały potrzeby i oczekiwania osób starszych, przelewały na kartki papieru swoje emocje oraz z radością tworzyły upominki dla seniorów. W efekcie prac powstały laurki, obrazki  i drewniane kwiatki dla seniorów. Do swoich prac uczestnicy projektu zużyli wszystkie zakupione materiały plastyczne, papiernicze i dekoracyjne.

Wszyscy uczestnicy spotkali się 7 lutego w domu seniora Dzień rozpoczął się od przywitania seniorów, dzieci i zaproszonych gości. Później były fenomenalne występy artystyczne przedszkolaków z Przedszkola nr 16 im. Czesława Janczarskiego, nagrodzone nawet owacjami na stojąco. Po części artystycznej  nastąpiła wymiana  drobnych upominków (dzieci wręczały ww. prace, a seniorzy przygotowane podczas terapii zajęciowej  kolorowe słodkie wiązanki). Nie zabrakło również zdrowego poczęstunku (owoce, bakalie, galaretki, własnoręcznie pieczone ciasta) oraz okolicznościowych dyplomów dla naszych seniorów i przedszkolaków.

Był uśmiech na twarzach seniorów i błysk w oczach, była międzypokoleniowa integracja!

Realizacja całej inicjatywy była na bieżąco umieszczana na facebook, ponadto w przedszkolu, Domu Senior+ i Urzędzie Miasta rozmieszczono plakaty promujące inicjatywę. 

0

COP

Młodzieżowa Rada Miasta to dodatkowy organ samorządu terytorialnego o  charakterze konsultacyjnym. Rady te tworzone są przez młodzież, która uzyskała poparcie w swoich szkołach. W Żorach również funkcjonuje taka Rada, w skład której wchodzą uczniowie żorskich szkół podstawowych i średnich.

10 lutego 2020 odbyła się Sesja Młodzieżowej Rady Miasta, na której przedstawiciele żorskiej młodzieży podjęli decyzję o wyborze swoich przedstawicieli. Sesję w sposób uroczysty otworzył Przewodniczący Rady Miasta Żory pan Piotr Kosztyła. Młodzieżowa Rada Miasta zapoznała się ze sposobem przeprowadzenia wyborów. Rada na swoją przewodniczącą wybrała p. Wiktorię Zarzynę – uczennicę Tishnera, jednej z żorskich szkół średnich. Wiktoria zdobyła jednogłośne poparcie wszystkich członków Rady.

Przewodnicząca nie będzie jednak pracowała samodzielnie. Do funkcjonowania Rady niezbędne jest także prezydium, w skład którego zgodnie z regulaminem wchodzi 6 członków Rady. W skład prezydium weszli: Jakub Chlebiej, Giovanni Cannizzo, Denis Szczypka, Elżbieta Płaczek, Konrad Pawlas i Pola Walczewska. Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy satysfakcji z podejmowanych działań.

Młodzieżowa Rada Miasta zapowiada aktywne działania na rzecz miasta. „Nie chcemy być tylko organem do konsultacji. Chcemy pokazać, że młodzież naszego miasta ma głos i potrafi z niego korzystać. Chcemy, aby nasza działalność miała znaczenie dla miasta” – mówią przedstawiciele MRM. Prawdopodobnie już niedługo zobaczymy członków Młodzieżowej Rady podczas festynu wiosennego, czy festiwalu Sari. Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Miasta Żory Pan Piotr Kosztyła podziękował wszystkim przybyłym i zamknął obrady.

 

 

 

 

 

0

COP, Kolej na zmianę!

Żorzanie biorą sprawy w swoje ręce i rozpoczynają tworzenie ogrodów społecznych. W tym roku w naszym mieście powstanie ich aż trzy! „Chcemy mieć swoją grządkę…” powiedziały mieszkanki Żor. Ich marzenie ma szansę zostać spełnione już w tym roku, ponieważ prace nad powstawaniem ogrodów społecznych już się rozpoczęły.

Ogrody powstaną w kilku miejscach w naszym mieście: w Parku Piaskownia (w ramach projektu Kolej na zmianę – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, który realizuje Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych), obok 1 LO im. K. Miarki (w ramach miejskiego budżetu obywatelskiego) oraz na Księcia Władysława (w ramach budżetu obywatelskiego tej dzielnicy). Łączny koszt realizacji tych inwestycji to około 378 tysięcy złotych.

Wspólne tworzenie ogrodów społecznych wspiera zrównoważony rozwój w miastach. Rośliny mają pozytywny wpływ na jakość powietrza, a zieleń poprawia samopoczucie, stwarza przestrzeń do rekreacji i odpoczynku. Ogród tworzony przez społeczność lokalną ma również korzyść ekonomiczną – osoby zaangażowane w prowadzenie i pielęgnację ogrodu mogą korzystać z jego zasobów, dzięki czemu zyskuje się szansę na zdrowsze, ekologiczne odżywianie” – mówi Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory.

6 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zainteresowanych mieszkańców, którzy zebrali się, aby zaplanować i omówić pierwsze działania ogrodu społecznego, który powstanie w Parku Piaskownia w rewitalizowanej zachodniej części dzielnicy Kleszczówka. Spotkanie poprowadziła animatorka projektu Anna Nowacka, która podkreśla: „Teren Parku Piaskowania jest już dobrze przygotowany na przyjęcie gości ogrodu. Szczególnie jego część relaksacyjna. Jest to możliwe dzięki obecnemu tam codziennie gospodarzowi Bogusławowi Garbarkowi, który wraz z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Żorach dba o tereny zielone tego miejsca”. Jeszcze nie wiadomo, co zasadzone zostanie w Parku Piaskownia. Być może będzie to łąka kwiatowa, rabatki kwiatowe i przestrzeń do integracji mieszkańców Kleszczówki i wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą. „Trochę trudniej będzie o grządki warzywne, ze względu na naszych leśnych sąsiadów (dziki – przyp. red.) – choć kto wie, może to się uda zorganizować, bo planujemy też ogrody wertykalne oraz nasadzenia w skrzynkach” – rozważa Anna Nowacka.

Aktualne postępy w pracach nad ogrodem można śledzić na stronie internetowej Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Powstały również fora dyskusyjne, które zrzeszają pasjonatów ogrodów, roślin i ekologii. W każdej chwili można również dołączyć do inicjatyw tworzących ogrody, kontaktując się z jednym z liderów tych działań. Pierwsze wydarzenie w Parku Piaskownia odbędzie się już 21 marca (sobota). Tego dnia zapraszamy do udziału w akcji „Wiosna Już Tuż Tu! – szczegóły już niedługo znajdziecie na stronie ŻCOP.0