Your address will show here +12 34 56 78
COP, Wolontariat

Webinarium dla wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem „ABC wolontariatu”

Jak zostać wolontariuszem?
Gdzie zacząć swoją wolontariacką przygodę?
Co powinien wiedzieć wolontariusz?
Komu i w jaki sposób można pomagać?
 
Na każde z tych pytań odpowiemy podczas szkolenia online, które już 24 listopada poprowadzą Anna Bulenda i Dorota Honisz z CRIS. Zaczynamy o 17:00. Wszyscy uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu online.
 
 
 

Program szkolenia online:
 1. Wolontariat – czym jest i jaki jest?
 2. Podstawy prawne wolontariatu – porozumienie, ubezpieczenie, prawa i obowiązki wolontariusza.
 3. Rodzaje wolontariatu.
 4. Gdzie mogę być wolontariuszem?
 5. Program Korpus Solidarności – czym jest i jak dołączyć?
 6. Podsumowanie, pytania.
Adresaci szkolenia:
wolontariusze, ale także osoby, które planują dopiero podjęcie działań wolontarystycznych.
 
Forma szkolenia:
Na platformie Zoom. Link do spotkania zostanie wysłany mailowo na adresy podane przy rejestracji na Evenea.
 
BIO prowadzących szkolenie
Anna Bulenda
 – z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS związana od 2007 r. – najpierw jako wolontariuszka, później pracownik i członkini stowarzyszenia; założycielka i koordynatorka lokalnego centrum wolontariatu działającego przy CRIS; od lat prowadzi szkolenia z zakresu wolontariatu dla organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami oraz wolontariuszy; trenerka programu Korpus Solidarności.
 
Dorota Honisz – z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS związana od 2009 roku – pracownik i członkini stowarzyszenia; współpracuje z organizacjami, społecznościami i liderami społecznymi. Od zawsze animatorka społeczności lokalnych od czasu do czasu trenerka, aktualnie programu Korpus Solidarności.
 
***
Webinar dla wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem „ABC wolontariatu”
data:
 24 listopada 2020 r. | godz.: 17:00-20:00
prowadzenie: Anna Bulenda, Dorota Honisz
 
Zapisz się:  Zapisz się na szkolenie
 
0

COP, Wydarzenia

9 listopada 2020 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Rada zaopiniowała Program współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz dokonała podsumowania swojej pracy.

W latach 2017-2020 w skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego weszło 11 osób, w tym 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Miasta oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory. Przewodniczącym Rady został pan Jacek Arasim, którego w trakcie kadencji zastąpił pan Adam Grześkiewicz. Wiceprzewodniczącym Rady był pan Leszek Hoderny. W skład Rady weszli: Barbara Chudek, Beata Gojny, Jolant Hrycak, Piotr Huzarewicz, Ewa Kałus, Jolanta Osubniak, Mirosław Orłowski oraz Anna Ujma.

Rada działalności pożytku publicznego jest organem doradczym, którego główną rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Żory. Zakres działania Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zdecydowanie wykracza poza samo opiniowanie dokumentów. W czasie kadencji członkowie Rady odbywali wizyty studyjne, brali udział w kapitule konkursu „Wolontariusz Roku” oraz wnioskowali o wiele zmian, dzięki którym udało się usprawnić funkcjonowanie trzeciego sektora w Żorach. Główną korzyścią dla całej społeczności NGO w Żorach jest wprowadzenie generatora wniosków Witkac, dzięki któremu wnioskowanie o dotacje stało się dużo prostsze i wygodniejsze. Rada współpracuje również ze Śląską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana w 2015 roku przez Prezydenta Miasta Żory, na wniosek organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta. Do zadań Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy także:

 • opiniowanie projektów strategii miasta,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami, a administracją publiczną,
 • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Już pod koniec listopada poznamy nowy skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

0

CIS, COP, Wydarzenia
Autorką tekstu jest Anna Nowacka

W dniu 5 listopada 2020 Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprosiło dyrektorów i pracowników innych jednostek miejskich do udziału w nietypowym i ciekawym szkoleniu. Poprowadził je głuchoniewidomy trener – pan Krzysztof Wostal wraz z Anną Nawrot z Fundacji „Transgresja” z Katowic. Szkolenie było bezpłatne dla żorskich samorządowców, gdyż finanse na nie Fundacja Transgresja pozyskała z Narodowego Instytutu Wolności w ramach projektu #FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Udział wzięli pracownicy MOSiR Żory, MOK Żory, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Edukacji Regionalnej oraz Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Integracji Społecznej.
 
W czasie szkolenia, które z powodu reżimu sanitarnego odbyło się online, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zapisami ustaw dotyczących dostępności budynków i usług dla osób o specjalnych potrzebach oraz dostępności cyfrowej. Druga część szkolenia była poświęcona obsłudze klienta z niepełnosprawnością. 


Jak wyglądają szkolenia dla samorządów prowadzone przez Fundację Transgresja możecie zobaczyć na poniższym filmiku: 
 

O szczegółach = projektu dla samorządów możecie przeczytać na stronie internetowej Transgresji:   https://transgresja.org.pl/partycypacja-dostepna-nowe-przedsiewziecie-fundacji-transgresja/ 
 
Dziękujemy Fundacji Transgresja za zaproszenie do projektu „Partycypacja dostępna”, który sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków programu #FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
 
0

COP, Stowarzyszenia
Powstało nowe Stowarzyszenie w Żorach! 

Po prawie czterech latach działalności na polskiej arenie sportowej Żorska Liga Petanque jest oficjalnym stowarzyszeniem.

W dniu 24 października 2020 r. w pomieszczeniu MOK-u na Dolnym Przedmieściu, spotkało się sześciu członków założycieli i powołali do życia organ, który tak naprawdę wymagał tylko sformalizowania. Żorscy miłośnicy boule mimo braku do tej pory stowarzyszenia, aktywnie uczestniczyli w zawodach na terenie kraju, zarówno tych oficjalnych, organizowanych przez Polską Federację Petanque, jak i różnego rodzajów festynach i imprezach boulowych.

Walcząc z najlepszymi zawodnikami krajowymi, ugruntowali swoją pozycję w zawodowym graniu zdobywając wysokie miejsca, wygrywając czasami z najlepszymi. Po szczegółowe zasady gry i do samej gry zapraszają członkowie stowarzyszenia, których to codziennie można spotkać na żorskich bulodromach w Parku Cegielnia.

Prezesem stowarzyszenia został Piotr Flaga, wiceprezesem Wiktor Bąk a pełnomocnikiem ds. organizacyjnych Rafał Kalinowski. Cała trójka to wielcy miłośnicy tego sportu, i działacze na rzecz powstania stowarzyszenia. Należało by jeszcze dodać że do żorskiej organizacji należą osoby z Rybnika, Wodzisławia Śl i jeden spoza granic naszego kraju. Żorska Liga Petanque jest zrzeszona w Polskiej Federacji Petanque, to znaczy, że w przyszłym i następnym sezonie rozgrywki ligowe mogą zagościć na naszych, żorskich boiskach.

 
 
 
 
 
 
 
0

COP, Wydarzenia
Przed nami wybory do III kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do 10 listopada organizacje mogą zgłaszać rekomendacje kandydatów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organ ten powstał, aby wzmocnić współpracę między miejskimi władzami a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Żor. Głównym przedmiotem działań prowadzonych przez Radę jest opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kluczowych dla organizacji zagadnień, m.in. sfery zadań publicznych, standardów ich zlecania, programów współpracy i strategii rozwoju Żor.

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na mocy uchwały Rady Miasta Żory nr 102/IX/15 z 25 czerwca 2015 roku. W jej skład wchodzi 6 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory oraz 2 przedstawicieli Rady Miasta Żory.

20 listopada odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie trzeciej kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Aby zgłosić kandydata do ŻRDPP, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniowa Kandydata. Reprezentant organizacji, który weźmie udział w Zebraniu Delegatów, powinien posiadać Upoważnienie.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52 do 10 listopada.

Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekomendacja do ŻRPP”
0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!
Zapraszamy do udziału w projekcie Kuźnia Talentów! To kolejny projekt społeczny, który zrealizujemy w ramach projektu Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych. 

Autorka projektu, p. Alla Ozhyjevska o swoim pomyśle pisze w następujący sposób: W ramach projektu „Kuźnia talentów” chcemy ujawnić ukryte talenty żorskich cudzoziemców, wesprzeć ich w pozyskiwaniu lepszej pracy i podnoszeniu samooceny. Nowi żorzanie mieszkają obok lokalnych, są częścią naszego miasta, jest ich co raz więcej, więc nie możemy ignorować ich potrzeby.

Dzisiaj wiadomo już, kiedy odbędą się działania realizowane w ramach tego projektu. Poniżej można zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem: 
 
14.11 Warsztaty pisania CV
Warsztaty pisania skutecznego CV. Wskazówki językowe i graficzne.
Klub Nieobcy, ul. Dworcowa 8 | Prowadzące Alla Ozhyjevska
i Angelika Żuralska | godz. 16:00 – 20:00

21.11 Warsztaty rozwojowe
Warsztaty integracyjno-rozwojowe dla członków Klubu Nieobcy Prowadząca: Angelika Żuralska Przestrzeń

25.11 Warsztaty pisania CV
Warsztaty pisania skutecznego CV. Wskazówki językowe i graficzne.
Klub Nieobcy, ul. Dworcowa 8 | Prowadzące Alla Ozhyjevska
i Angelika Żuralska | godz. 16:00 – 20:00
 
* * *

14.11 Майстер-клас з написання резюме
Практичне заняття з написання ефективного резюме польською мовою – структура, особливості і графічне оформлення.Kлуб Nieobcy, вул. Дворцова, 8. Ведучі: Алла Ожиєвська, Анжеліка Журальська

21.11 Майстер-клас з розвитку талантів
Практичне інтеграційне заняття для активних учасників Клубу Nieobcy з метою виявлення їх талантів та можливостей реалізації у Польщі | Ведуча: Анжеліка Журальська Przestrzeń

25.11 Майстер-клас з написання резюме
Практичне заняття з написання ефективного резюме польською мовою – структура, особливості і графічне оформлення.Kлуб Nieobcy, вул. Дворцова, 8. Ведучі: Алла Ожиєвська, Анжеліка Журальська

Pomysłodawczyni projektu do każdego działania podchodzi z niezwykłym zaangażowaniem i profejsonalizmem. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniem uda nam się wprowadzić kolejną realną zmianę w naszym mieście! 0

COP

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego rusza bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod którym można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego.

Kto może dzwonić pod ten numer? Każdy, kto wie, że dana osoby potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane. Pracownicy WCZK udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia: wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.  

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem: https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych


0

COP, Kolej na zmianę!

W ramach realizowanego przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych projektu pn. „Kolej na zmianę – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców terenów rewitalizowanych” Manufaktura Elisabeth przeprowadziła kompleksowy kurs kroju i szycia od podstaw. Był to kurs dla osób które nigdy nie miały styczności z maszyną do szycia, jak również dla tych które postawiły już pierwsze kroki w szyciu, ale brakuje im profesjonalnej wiedzy krawieckiej. Podczas kursu uczestniczki nauczyły się szycia od totalnych podstaw. Zajęcia zaczęły się od obsługi maszyny do szycia, następnie krok po kroku w bardzo przyjemnej atmosferze pod fachowym okiem dyplomowanych mistrzów krawiectwa Panie poznały tajniki szycia akcesoriów i odzieży. 

Kurs kroju i szycia pozwolił na podniesienie kompetencji zawodowych Pań zamieszkujących tereny rewitalizowane Gminy Miejskiej Żory, które z różnych przyczyn długotrwale pozostają bez pracy. Warto podkreślić, że kurs jest częścią procesu aktywnej aktywizacji zawodowej. Panie zostały objęte doradztwem zawodowym oraz wsparciem psychologicznym, aby jak najlepiej przygotować się do zmiany, jaką niewątpliwie jest powrót na rynek pracy po długiej przerwie. Na dzień dzisiejszy wiemy, że już dwóm uczestniczkom szkolenia udało się znaleźć pracę!

Obecnie prowadzimy dalszą rekrutację do projektu. Przypominamy, że w ramach naszych działań osoby bezrobotne zamieszkałe w obszarach objętych projektem mogą korzystać z kompleksowego wsparcia w ramach bezpłatnego punktu konsultacyjnego. Osoby, które przystąpią do projektu zostają objęte wsparciem doradcy zawodowego, psychologa oraz prawnika. Uczestnicy projektu mogą korzystać z darmowych szkoleń i kursów zawodowych oraz uczestniczyć w aktywnych formach animacji lokalnej.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 533 110 921 – informacji udziela p. Bożena Bilich – koordynatorka projektu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

biuro@cop.zory.pl


* * *
Kurs finansowany był z środków projektu 9.1.2. Kolej na zmianę – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, który jest finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

0

COP, Kolej na zmianę!

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi rekrutację do projektu „Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Bezpłatne konsultacje z zespołem specjalistów: doradca zawodowy, psycholog, prawnik
 • Bezpłatne wsparcie szkoleniowe, w tym udział w szkoleniach i kursach zawodowych,
 • Bezpłatne spotkania integrujące i wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej

Projekt kierujemy do osób długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Żory, w szczególności w dzielnicach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy (Gwarków, Śródmieście z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka, okolice ul. Promiennej, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich), w tym osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest:

 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 533 110 921 – informacji udziela p. Bożena Bilich – koordynatorka projektu.

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające powyższe kryteria. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji osób długotrwale bezrobotnych oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie można skorzystać bez ponoszenia żadnych opłat ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa oraz prawnika. Interdyscyplinarny zespół specjalistów wspiera uczestników projektu na każdym etapie poszukiwania pracy – od momentu diagnozy problemu, do chwili podpisania umowy z nowym pracodawcą!Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
Uwaga!
Ze względu na niebezpieczną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS COVID-19 konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania w ŻCOP! Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 032 43 55 111 oraz pod adresem: biuro@cop.zory.pl

0

COP, Wolontariat
Zapraszamy na szkolenie „Współpraca z wolontariuszami – szanse i wyzwania”
 
Jak wprowadzić wolontariat w swojej organizacji pozarządowej?
Gdzie szukać wolontariuszy, jakimi kryteriami się kierować podczas ich wyboru?
Jak prawnie wygląda współpraca z wolontariuszami?
Czym jest Korpus Solidarności?
 
Na każde z tych pytań odpowiemy podczas szkolenia, które już 10 listopada poprowadzą Anna Bulenda i Dorota Honisz z CRIS. Zapraszamy Państwa na szkolenie w formule online. Informacje bieżące mogą Państwo śledzić w wydarzeniu.
 
Program szkolenia:
Wolontariat – czym jest i jaki jest?
Etapy wprowadzania programu wolontariatu w organizacji.
Koordynator wolontariatu – kto to taki, jego rola i zadania.
Zarządzanie wolontariuszami – analiza potrzeb, rekrutacja wolontariuszy, współpraca, monitorowanie, motywowanie wolontariuszy, zakończenie współpracy.
Aspekty prawne wolontariatu – porozumienie, ubezpieczenie, prawa i obowiązki wolontariusza, wolontariusz a finanse.
Program Korpus Solidarności – czym jest i jak dołączyć?
Podsumowanie, pytania
Zapisu na szkolenie można dokonać poprzez formularz internetowy: https://tiny.pl/7pv59
 
Adresatami szkolenia są osoby pracujące z wolontariuszami, w szczególności:
koordynatorzy wolontariatu – przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, którzy zarządzają lub chcieliby zarządzać wolontariatem w swoim otoczeniu.
Prowadzące szkolenie:
Anna Bulenda – z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS związana od 2007 roku – najpierw jako wolontariuszka, później pracownik i członkini stowarzyszenia; założycielka i koordynatorka lokalnego centrum wolontariatu działającego przy CRIS; od lat prowadzi szkolenia z zakresu wolontariatu dla organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami oraz wolontariuszy; trenerka programu Korpus Solidarności.
 
Dorota Honisz – z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS związana od 2009 roku – pracownik i członkini stowarzyszenia; współpracuje z organizacjami, społecznościami i liderami społecznymi. Od zawsze animatorka społeczności lokalnych od czasu do czasu trenerka, aktualnie programu Korpus Solidarności.
 
 
***
Szkolenie „Współpraca z wolontariuszami – szanse i wyzwania”
data: 10 listopada 2020 r. | godz.: 16:00 – 19:00
 
0

Font Resize
Kontrast