Your address will show here +12 34 56 78
COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!, Wydarzenia


Młodzież z 90 Harcerskiej Drużyny Wodnej Próbnej z Hufca ZHP Żory realizuje inicjatywę w ramach projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania aktywizujące na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych. We współpracy z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych organizują zajęcia szkutnicze, wioślarskie i pływackie dla dzieci i młodzieży z obszarów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Żory.

Z powodu globalnej pandemii wirusa COVID-19 realizację projektu rozpoczęto dopiero w czerwcu, a zajęcia będą trwały przez całe wakacje. W ramach Harcerskich Zajęć Wodnych zrealizowane zostaną  zajęcia, warsztaty, spotkania i formy wyjazdowe związane z propagowaniem aktywności fizycznej, kontaktu z naturą i sportów wodnych. Koordynatorką inicjatywy jest pwd. Dominika Darul – instruktorka ZHP z Hufca Żory, która pełni funkcję drużynowej 90 HDWP.

„Nasza drużyna jest drużyną wielopoziomową, a nawet wielopokoleniową. W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież, ale też ich rodzice, którzy aktywnie włączają się w realizację zajęć. Dzięki temu możemy prowadzić atrakcyjne i bezpieczne zajęcia, na których możemy poświęcić czas każdemu z uczestników.” – mówi Dominika.

Realizację inicjatywy wspierają animatorzy projektu – pracownicy Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Zajęcia wodne cieszą się bardzo dużą popularnością. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ilość miejsc na zajęcia była ograniczona i na zajęcia wakacyjne nie ma już wolnych miejsc.

„Wznowienie działalności drużyny wodnej to coś, z czego jesteśmy bardzo dumni. Drużynowa oraz cała kadra drużyny z powodzeniem zarażają dzieciaki pasją do sportów wodnych  – kajakarstwa oraz żeglarstwa. To świetna propozycja dla dzieci i młodzieży, która ma szansę przerodzić się w pasję na całe życie” – mówi hm. Anna Buksa, komendantka Hufca ZHP Żory.

Inicjatywa realizowana przez młodzież ma na celu aktywizację dzieci i młodzieży z dzielnic rewitalizowanych. Zajęcia dedykowane są w szczególności do mieszkańców ulicy Promiennej oraz zachodniej części Dzielnicy Kleszczówka.

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!
Sprawozdanie z realizacji inicjatywy „Włączamy  SENIORA – integracja międzypokoleniowa kluczem sukcesu przeprowadzonej przez grupę nieformalną  AktyRewi

 

2 dni warsztatów z dietetykiem

W toku pierwszego dnia warsztatów „Jestem tym co jem” podopieczni domu dziennego Senior Plus poznali zasady zdrowego komponowania posiłków, zdobyli także podstawową wiedzę na temat tzw. piramidy zdrowego odżywiania. Drugiego dnia zajęć („Zdrowie na talerzu”) seniorzy poznali tajniki dokonywania przemyślanych i przede wszystkim zdrowych zakupów, nabyli praktyczną wiedzę na temat składu produktów spożywczych, poznali również negatywne skutki spożywania nadmiernej ilości cukru. Uczestnicy zajęć mogli przećwiczyć nabytą wiedzę odczytując etykiety popularnych produktów i omawiając z prowadzącą zajęcia swoje wnioski.

Ważnym punktem zajęć była również dyskusja na temat długowieczności – sposobów na zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej przez długie lata życia. W celu zachęcenia do dyskusji przedstawiona została sylwetka znanego seniora, pana Antoniego Huczyńskiego („Dziarski Dziadek”), którego postać w Internecie zrobiła furorę z uwagi na jego stan zdrowia, hart ducha i zaangażowanie w motywowanie rówieśników do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Warto podkreślić, iż każdy z uczestników miał możliwość przeprowadzenia analizy składu ciała wraz z omówieniem jej wyników. Wszyscy uczestnicy warsztatów z ciekawością, zaangażowaniem i dużym zainteresowaniem brali udział w obu dniach zajęć. Seniorzy mieli możliwość także skosztowania zdrowego poczęstunku (fit babeczek marchewkowych), otrzymali także przepis wykonania tego deseru.


2 dni warsztatów z trenerem umiejętności psychospołecznych.

W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy przyjrzeli się bliżej kilku zagadnieniom:

mocnym stronom wynikającym z ich ogromnego życiowego doświadczenia,
wartościom, które stanowią życiowy drogowskaz bez względu na wiek,
elementom swojej tożsamości w zderzeniu z etapem życia, w którym się obecnie znaleźli,
życiowym potrzebom i pragnieniom oraz możliwościom dalszego rozwoju,
regułom wpływu społecznego, które determinują metody perswazji i manipulacji,
sposobom do generowania i podtrzymywania własnej motywacji.

Dzięki uczestnictwu w tym dniu zajęć seniorzy mieli możliwość stworzyć własną mapę ich najważniejszych życiowych wartości oraz skonfrontować je z wartościami wyznawanymi przez pozostałych uczestników. Poznali czym może być konflikt wartości i jakie są sposoby jego rozwiązywania. Zdiagnozowali i nazwali też swoje mocne strony, dzięki pracy ze słowną metaforą. Na zakończenie tego dnia warsztatów ważnym punktem było zorganizowane zostało wspólne oglądanie krótkich filmów, obrazujących poszczególne reguły wpływu społecznego, zdefiniowane przez Roberta Cialdiniego. Dzięki temu seniorzy mogli lepiej zrozumieć jak inni ludzie mogą wywierać wpływ na nasze decyzje, wybory i zachowania oraz jak rozróżnić perswazję od manipulacji.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był nabyciu praktycznych umiejętności w obszarach:

 • rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych,
 • zdiagnozowania w jaki sposób emocje wpływają na myśli i zachowania,
 • możliwych sposobów panowania nad swoimi emocjami,
 • podstaw komunikacji interpersonalnej,
 • możliwości dogadanie się z innymi, również z najmłodszym pokoleniem,

poznania podstaw asertywności w komunikacji.

W tym dniu warsztatów seniorzy aktywnie ćwiczyli umiejętności lepszego rozpoznania emocji i poznali podstawowy podział stanów emocjonalnych – tzw. koło emocji. Następnie w praktyce doskonalili swoje umiejętności komunikowania się z innymi, zwłaszcza w obszarze zagadnień związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną, aktywnego słuchania i odwzorowywania (rysowania) usłyszanego przekazu słownego. Ponadto poznali trzy podstawowe postawy w komunikacji: bierną, agresywną i asertywną oraz przećwiczyli posługiwanie się „komunikatem Ja”, dzięki czemu nawiązali jeszcze lepsze relacje między sobą, co przełoży się na skuteczniejsze porozumiewanie się z otoczeniem.

 

W międzyczasie trwania warsztatów, w których uczestniczyli seniorzy, na drugim końcu miasta w przedszkolu nr 16 w Żorach im. Czesława Janczarskiego trwały intensywne przygotowania do zaplanowanego na 7 lutego spotkania międzypokoleniowego. Przedszkolaki razem ze swoimi opiekunkami przygotowywały występ artystyczny, poznawały potrzeby i oczekiwania osób starszych, przelewały na kartki papieru swoje emocje oraz z radością tworzyły upominki dla seniorów. W efekcie prac powstały laurki, obrazki  i drewniane kwiatki dla seniorów. Do swoich prac uczestnicy projektu zużyli wszystkie zakupione materiały plastyczne, papiernicze i dekoracyjne.

Wszyscy uczestnicy spotkali się 7 lutego w domu seniora Dzień rozpoczął się od przywitania seniorów, dzieci i zaproszonych gości. Później były fenomenalne występy artystyczne przedszkolaków z Przedszkola nr 16 im. Czesława Janczarskiego, nagrodzone nawet owacjami na stojąco. Po części artystycznej  nastąpiła wymiana  drobnych upominków (dzieci wręczały ww. prace, a seniorzy przygotowane podczas terapii zajęciowej  kolorowe słodkie wiązanki). Nie zabrakło również zdrowego poczęstunku (owoce, bakalie, galaretki, własnoręcznie pieczone ciasta) oraz okolicznościowych dyplomów dla naszych seniorów i przedszkolaków.

Był uśmiech na twarzach seniorów i błysk w oczach, była międzypokoleniowa integracja!

Realizacja całej inicjatywy była na bieżąco umieszczana na facebook, ponadto w przedszkolu, Domu Senior+ i Urzędzie Miasta rozmieszczono plakaty promujące inicjatywę. 

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!, Wydarzenia
Włączamy seniora!
Rusza Tydzień Seniora w Dziennym Domu Opieki „Senior +”
Już w przyszłym tygodniu rozpoczyna się projekt skierowany do podopiecznych Dziennego Domu Opieki Senior +. Inicjatorki projektu to mieszkanki Żor i okolic, dla których bardzo ważne jest włączenie seniorów do aktywnych działań naszego miasta, a także podkreślanie ich istotnego miejsca w społeczności.

Jak mówi Joanna, jedna z inicjatorek działania: „Chcemy podkreślić wyjątkową rolę osób starszych w naszym społeczeństwie, przekazać im, że ich mądrość i doświadczenie życiowe to wartości absolutnie nie do przecenienia, a sama emerytura to najlepszy czas, by w końcu skupić się na sobie, swoich potrzebach i pasjach”. Projekt podzielony został na dwa etapy. Pierwszy etap zakłada warsztaty ze specjalistami, którzy pomogą im seniorom zaplanować dalszy rozwój.  Uczestnicy warsztatów nabędą również umiejętność lepszego rozpoznawania własnych emocji, co pozwoli na ograniczenie ewentualnych zaburzeń nastroju oraz profilaktycznie pomoże uważać na momenty, w których smutek przestaje być emocją, a może stać się chorobą. W ramach Tygodnia Seniora będzie możliwość spotkania z trenerem umiejętności społecznych .

Drugi etap zakłada integrację seniorów z przedszkolakami z Przedszkola nr 16 w Żorach. Integracja z seniorami pozwoli dzieciom lepiej zrozumieć potrzeby osób starszych oraz docenić ich rolę w społeczeństwie. Autorzy inicjatywy podkreślają istotę kontaktów najmłodszych z najstarszymi, mówiąc, że: „Dzieci nie zawsze mają możliwość poznania własnych dziadków, a ich kontakt z osobami starszymi często jest bardzo ograniczony. Spotkanie wychowanków przedszkola z seniorami oraz przygotowywanie występu i drobnych upominków przez przedszkolaki  przyczynia się do rozwoju osobowości dzieci, ich wrażliwości i empatii, a także pozwala na zacieśnianie relacji międzypokoleniowe.  Dzięki  spotkaniom dzieci nauczą się zauważać w swoim najbliższym otoczeniu i sąsiedztwie osoby starsze i ich potrzeby. Dzięki wspólnej zabawie osoby starsze będą czuły się zintegrowane ze społeczeństwem, a drobne upominki przygotowane przez dzieci pozwolą na dłużej zachować wspomnienia”.

Działania międzypokoleniowe są bardzo ważną częścią budowania więzi. Kontakt najmłodszych z najstarszymi to coś wspaniałego. Być może ten projekt okaże się początkiem współpracy, którą będą kontynuowały również inne jednostki – szkoły, przedszkola, placówki opieki nad seniorami.

Projekt „Włączamy Seniora” to działanie, które zostanie sfinansowane w ramach projektu 9.1.2. „Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To jeden z pomysłów, który został wybrany do realizacji w ramach pierwszej edycji konkursu „Zmieniamy Miasto”. Obecnie ogłoszona została już druga edycja tego przedsięwzięcia. Wnioski na kolejne działania można składać od 01 do 14 lutego w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, które mieści się na osiedlu Sikorskiego 52.  

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!


Zapraszamy grupy nieformalne oraz stowarzyszenia do udziału w konkursie Zmieniamy nasze miasto! 
W ramach tego konkursu dofinansowane zostaną projekty, które zostaną zrealizowane w dzielnicach objętych projektem „Kolej na zmianę”. Każdy wniosek ma szansę zdobyć aż 3.000 zł dofinansowania!

Nabór wniosków odbywa się w w dniach 01.02.2020 – 14.02.2020. Inicjatywy mogą być realizowane od 20.02.2020 – 31.12.2020

Najważniejsze dokumenty:
Regulamin konkursu – POBIERZ 
Wniosek aplikacyjny wraz z kosztorysem – POBIERZ 
Oświadczenie dla grup nieformalnych – POBIERZ 
Karta oceny formalnej – POBIERZ


Kto może wystartować w konkursie? 
W konkursie mogą wziąć udział grupy nieformalne, od 3-10 osób. 

Jak opisać wniosek? 
Opiszcie swój pomysł oraz zaznaczcie, na co potrzebujecie pieniądze. To ważne, aby komisja mogła sprawdzić, czy wydatki przez Was proponowane można zakwalifikować do projektu. 

Jakie dzielnice są objęte projektem? 
Można składać inicjatywy na działania w dzielnicach: Gwarków, Promienna wraz z terenami sąsiednimi, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich, Zachodnia część dzielnicy Kleszczówka, Śródmieście. 

Masz pomysł? Nie wiesz jak go opisać? Przyjdź do nas na konsultację!
Punkt konsultacyjny jest czynny codziennie w godzinach 08:00-16:00. 
Możecie także pisać na adres: biuro@cop.zory.pl lub dzwonić: +48 694-491-924

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!

Na podstawie wyników oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych projektów zakwalifikowano do realizacji następujące inicjatywy lokalne: 

„Żywa Biblioteka Żory” – Stowarzyszenie Na Marginesie 

„Ognisko Patriotyczne” – Grupa nieformalna „1 LO” 

„Bieg Halloweenowy” – Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Eventyr 

„Tanecznym krokiem” – grupa nieformalna Miłośniczki Folkloru 

„Żyj kolorowo! Zajęcia muzyczno-plastyczne” -grupa nieformalna Aktywni w SP4

„Włączamy SENIORA – integracja międzypokoleniowa kluczem do sukcesu” – grupa nieformalna AktyRewi

„Festiwal Klocków Lego” – grupa nieformalna Chrześcijańska Wspólnota Żory 

„Dzielnicowa majówka z czwórką”- grupa nieformalna Społecznicy 

„Majówka na Gwarków” – grupa nieformalna Dzielnica Gwarków 

Osoby odpowiedzialne za realizację zgłoszonych inicjatyw zostaną poinformowane o dalszych etapach realizacji współpracy. 

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!, Wydarzenia
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć mowy.Polski my naród, polski lud,Królewski szczep Piastowy.Nie damy, by nas zgnębił wróg! Tak nam dopomóż Bóg!
Tymi słowami, w dniu 12 listopada o godzinie 11:30 rozpoczęło się Ognisko Patriotyczne zorganizowane z inicjatywy grona pedagogicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Miarki w Żorach. Na ognisko przybyła młodzież z żorskich szkół średnich oraz mieszkańcy miasta Żory, w szczególności dzielnicy Śródmieście oraz zachodniej części dzielnicy Kleszczówka. Na ognisku zagościli również uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Żorach oraz zaproszeni goście. 

Inicjatywa rozpoczęła się rozpaleniem wielkiego ogniska, które symbolizuje patriotyczny ogień płonący w sercach Polaków. Wszyscy goście oraz uczestnicy inicjatywy rozpoczęli od odśpiewania Roty M. Konopnickiej – pieśni szczególnie ważnej dla naszego narodu. Następne pieśni wykonane zostały przez klasy zgłoszone do koncertu polowego ze wsparciem chóru szkolnego Voce Segreto. 

Dodatkową atrakcją zorganizowaną dla uczestników inicjatywy był pokaz musztry harcerskiej przygotowany przez harcerzy ze Szczepu Harcerskiego Dębina z Hufca ZHP Żory. Pokaz poprowadziła harcerka orla Dominika Darul, drużynowa 90 Drużyny Wodnej. Wszyscy goście oraz uczestnicy zostali poczęstowani przez organizatorów grochówką oraz pieczoną kiełbaską z ogniska. 

Dzięki inicjatywie lokalnej udało się zrealizować założone rezultaty. Ponad 400 osób wzięło udział w niezwykłej, żywej lekcji historii, która była inna niż lekcja w klasie szkolnej. Inicjatywa zaangażowała nie tylko uczniów, ale też dorosłych i mieszkańców dzielnic. 


 

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!, Konkursy

Trwa nabór wniosków w konkursie na Inicjatywę Lokalną w ramach projektu Kolej na zmianę! Udział w konkursie mogą wziąć grupy nieformalne oraz podmioty. 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

 1. Nieformalne grupy inicjatywne 3-10 osobowe.

 2. Podmioty ekonomii społecznej, czyli podmioty działające w strefie aktywności obywatelskiej, które poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służą: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu m.in.:
  organizacje pozarządowe (tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe),
  podmioty reintegracyjne, w tym centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej.
  przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych,
  spółki non-profit.


Jakie środki przeznaczamy na realizację inicjatyw?

Na realizację projektów w konkursie rezerwuje się łączną kwotę 84 000,00 zł. W trybie konkursowym zostanie wyłonionych łącznie 28 inicjatyw. Konkurs podzielony jest na 2 edycje. W ramach jednej edycji dofinansowanych zostanie maksymalnie 14 inicjatyw. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 3 000,00 zł brutto.

Na co można wydawać środki? 

 1. Zagospodarowanie miejsc do wspólnego wypoczynku dla rodzin, dzieci.

 2. Zagospodarowanie zielenią zaniedbanego miejsca na osiedlu.

 3. Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, mi.in.: ogniska, dzień dziecka, pożegnanie lata, itp.

 4. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych aktywizujących społeczność lokalną  oraz łączących pokolenia, m.in.: rajdy, wydarzenia całodniowe.

Kiedy i gdzie można realizować inicjatywę? 
Realizacja inicjatyw odbędzie się na terenie miasta Żory, w tym w szczególności  na obszarach rewitalizowanych, w terminie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.


Gdzie i kiedy można składać wniosek? 

Wnioski należy składać osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory lub listownie  na ww. adres w terminie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Wniosek powinien być wypełniony na komputerze.


Najważniejsze dokumenty:
Pobierz REGULAMIN KONKURSU
Pobierz 1. Wniosek aplikacyjny. / Wersja edytowalna POBIERZ
Pobierz 2. Karta oceny formalnej
Pobierz Oświadczenie dla grup nieformalnych 

Kto może wystartować w konkursie? 
W konkursie mogą wziąć udział grupy nieformalne, od 3-10 osób. 

Jak opisać wniosek? 
Opiszcie swój pomysł oraz zaznaczcie, na co potrzebujecie pieniądze. To ważne, aby komisja mogła sprawdzić, czy wydatki przez Was proponowane można zakwalifikować do projektu. 

Jakie dzielnice są objęte projektem? 
Można składać inicjatywy na działania w dzielnicach: Gwarków, Promienna wraz z terenami sąsiednimi, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich, Zachodnia część dzielnicy Kleszczówka, Śródmieście. 

Masz pomysł? Nie wiesz jak go opisać? Przyjdź do nas na konsultację!
Punkt konsultacyjny jest czynny codziennie w godzinach 08:00-16:00. 
Możecie także pisać na adres: anna.buksa@cop.zory.pl lub dzwonić: +48 694-491-924
0

COP, Inicjatywa społeczna, Na marginesie, WydarzeniaWczoraj odbył się pierwszy etap II Miejskiego Turnieju Debat Oksfordzkich, który w tym roku odbywa się pod hasłem Kreowanie rzeczywistości? Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Na Marginesie. Do rywalizacji na argumenty zgłosiły się po dwie drużyny z Zespołu Szkół nr 2 im. ks.prof. Józefa Tischnera, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami dwujęzycznymi im. Karola Miarki, , III Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta oraz Zespołu Szkół Budowlano- Informatycznych im. Mikołaja Kopernika. Zespoły debatanckie miały argumentować: za i przeciw w wylosowanych przed debatą tezach:

Człowiek jest wolny.

Media społecznościowe naturalnym etapem w rozwoju społecznym człowieka.

Sztuczna inteligencja – szansa dla ludzkości.

W świecie fake newsów są możliwe demokratyczne wybory.

Do finału turnieju, zakwalifikowało się 6 zespołów, każda szkoła będzie miała swoją reprezentację. Finał odbędzie się 10 grudnia, podczas którego wyłonieni zostaną zwycięzcy turnieju, ale przed ogłoszeniem laureatów odbędzie się także miejska debata oksfordzka z udziałem przedstawicieli władz miasta i przedstawicieli instytucji miejskich, na którą już dziś zapraszamy do Kina na Starówce.

Współorganizatorem turnieju debat jest Gmina Miejska Żory i Miejski Ośrodek Kultury.


Autorką tekstu jest pani Agnieszka Kraińska

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!, Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Ognisku Patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Ognisko odbędzie się we wtorek, 12 listopada o godzinie 11:30, na terenie boiska Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Miarki w Żorach.


 W ramach wspólnego świętowania młodzież przygotowała piosenki patriotyczne i niepodległościowe, które wykona podczas ogniska. W tegorocznym ognisku wezmą udział wszystkie pokolenia – również seniorzy oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Zmieniamy Miasto na Lepsze! Konkurs na inicjatywę lokalną, który jest częścią projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania aktywizujące na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych. 

O inicjatywie: 

Ognisko patriotyczne to wydarzenie, które polega na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych z okresu powstańczego oraz I i II wojny światowej. Uczestnicy mają szanse uczestniczyć w żywej lekcji historii, dzięki czemu poszerzają swoją wiedzę z zakresu historii, kultury oraz wiedzy o społeczeństwie, poznają polskie dziedzictwo narodowe. Projekt kierowany jest do uczniów oraz mieszkańców – w szczególności zachęcamy do udziału seniorów! 

Podczas ogniska odbędzie się pokaz musztry harcerskiej przygotowany przez Szczep Dębina z Hufca ZHP Żory, który działa i rozwija harcerstwo właśnie w dzielnicach Śródmieście oraz Kleszczówka. 
 

Cele inicjatywy: 

Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej; 
Budowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej; 
Integracja środowiska lokalnego;
Aktywizacja społeczności lokalnej, w szczególności mieszkańców obszarów rewitalizowanych: zachodnia część dzielnicy Kleszczówka oraz Śródmieście 
0

COP, Inicjatywa społeczna, Konkursy

Zapraszamy grupy nieformalne oraz stowarzyszenia do udziału w konkursie Zmieniamy nasze miasto! 
W ramach tego konkursu dofinansowane zostaną inicjatywy, które zostaną zrealizowane w dzielnicach objętych projektem „Kolej na zmianę”. Każdy wniosek ma szansę zdobyć aż 3.000 zł dofinansowania!

Nabór wniosków odbywa się w naborze ciągłym do wyczerpania środków. Inicjatywy mogą być realizowane od 01.10.2019 – 30.09.2021. 

Najważniejsze dokumenty:
Pobierz REGULAMIN KONKURSU
Pobierz 1. Wniosek aplikacyjny. / Wersja edytowalna POBIERZ
Pobierz 2. Karta oceny formalnej
Pobierz Oświadczenie dla grup nieformalnych 

Kto może wystartować w konkursie? 
W konkursie mogą wziąć udział grupy nieformalne, od 3-10 osób. 

Jak opisać wniosek? 
Opiszcie swój pomysł oraz zaznaczcie, na co potrzebujecie pieniądze. To ważne, aby komisja mogła sprawdzić, czy wydatki przez Was proponowane można zakwalifikować do projektu. 

Jakie dzielnice są objęte projektem? 
Można składać inicjatywy na działania w dzielnicach: Gwarków, Promienna wraz z terenami sąsiednimi, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich, Zachodnia część dzielnicy Kleszczówka, Śródmieście. 

Masz pomysł? Nie wiesz jak go opisać? Przyjdź do nas na konsultację!
Punkt konsultacyjny jest czynny codziennie w godzinach 08:00-16:00. 
Możecie także pisać na adres: biuro@cop.zory.pl lub dzwonić: +48 694-491-924
0