COP, OWES

OWES: Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (OWES) ogłasza nabór grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.  Aktualny nabór to nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy, do 300 000 zł dotacji na jedno przedsiębiorstwo oraz wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności do 1800 zł/m-c na każde stworzone miejsce pracy. Nabór trwa od 26 sierpnia 2019 do 16 września 2019.

Nabór ma charakter dwuetapowy:
I etap – nabór pomysłów dotyczących rozpoczęcia działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa społecznego;
II etap – nabór biznesplanów tylko wśród grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, oraz przedsiębiorstw społecznych zakwalifikowanych do uczestnictwa w I etapie i możliwość uzyskania dotacji na tworzone miejsca pracy oraz otrzymania wsparcia pomostowego.

Nabór trwa od 26 sierpnia 2019 do 16 września 2019. Wymagane dokumenty (tj. formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 4.1. do Regulaminu OWES) powinien wpłynąć w wersji papierowej do siedziby Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach (Żory, os. Sikorskiego 52) oraz w wersji elektronicznej na adres: biuro@cop.zory.pl do dnia 16 września 2019 do godz. 12.00).

O wsparcie szkoleniowo-doradcze mogą ubiegać się istniejące przedsiębiorstwa społecznej oraz grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, tj. podmiotu spełniającego warunki określone w paragrafie 1 punkt 23 Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego.

Nabór ogłaszany jest na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług OWES Obszaru Rybnickiego oraz Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego, a niniejsze ogłoszenie ma jedynie charakter pomocniczy. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naborem prosimy o kontakt z biurem OWES w Żorach: tel. +48 694 491 924 lub mailowo na adres: ilona.nowrotek@cop.zory.pl Dokumenty do pobrania:

Author


Avatar