COP, OWES

Jak zdobyć dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych!

Ruszył konkurs dotacyjny na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zdobyć można nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy, do 300 000 zł dotacji na jedno przedsiębiorstwo społeczne oraz wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności do 1800 zł/m-c na każde stworzone miejsce pracy. Zapisz się na spotkanie z doradcą OWES i dowiedz się czy możesz skorzystać ze wsparcia!

 • Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne, na które przeznaczane są wypracowane nadwyżki. Może to być np. fundacja, spółka z o.o. non-profit czy spółdzielnia socjalna.

  Konsultacje są bezpłatne i mają charakter indywidualny.
  Zapisz się na konsultacje w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych! 


  Miejsca pracy mogą być tworzone m.in. dla osób:

  bezrobotnych;
  • z niepełnosprawnością.

  Kto może skorzystać z dotacji?
  Mieszkańcy oraz podmioty z terenu Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiaty: rybnicki, raciborski, wodzisławski).

  Usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji:

  szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
  wsparcie w tworzeniu biznesplanu;
  doradztwo biznesowe;
  doradztwo prawne, księgowe, marketingowe;
  szkolenia zawodowe i branżowe dla osób, dla których tworzone są miejsca pracy.

  Wsparcie oraz dotacje udzielane są przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (OWES).
  Chcesz wiedzieć czy możesz skorzystać ze wsparcia? Przyjdź na spotkanie z doradcą OWES.

  Ilona Wygryło – Doradca Kluczowy – umów się! 
  Beata Bąk – Doradca Biznesowy – umów się! 

Author


Avatar