COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!, Konkursy

Konkurs na inicjatywę lokalną


Trwa nabór wniosków w konkursie na Inicjatywę Lokalną w ramach projektu Kolej na zmianę! Udział w konkursie mogą wziąć grupy nieformalne oraz podmioty. 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

 1. Nieformalne grupy inicjatywne 3-10 osobowe.

 2. Podmioty ekonomii społecznej, czyli podmioty działające w strefie aktywności obywatelskiej, które poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służą: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu m.in.:
  organizacje pozarządowe (tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe),
  podmioty reintegracyjne, w tym centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej.
  przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych,
  spółki non-profit.


Jakie środki przeznaczamy na realizację inicjatyw?

Na realizację projektów w konkursie rezerwuje się łączną kwotę 84 000,00 zł. W trybie konkursowym zostanie wyłonionych łącznie 28 inicjatyw. Konkurs podzielony jest na 2 edycje. W ramach jednej edycji dofinansowanych zostanie maksymalnie 14 inicjatyw. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 3 000,00 zł brutto.

Na co można wydawać środki? 

 1. Zagospodarowanie miejsc do wspólnego wypoczynku dla rodzin, dzieci.

 2. Zagospodarowanie zielenią zaniedbanego miejsca na osiedlu.

 3. Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, mi.in.: ogniska, dzień dziecka, pożegnanie lata, itp.

 4. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych aktywizujących społeczność lokalną  oraz łączących pokolenia, m.in.: rajdy, wydarzenia całodniowe.

Kiedy i gdzie można realizować inicjatywę? 
Realizacja inicjatyw odbędzie się na terenie miasta Żory, w tym w szczególności  na obszarach rewitalizowanych, w terminie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.


Gdzie i kiedy można składać wniosek? 

Wnioski należy składać osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory lub listownie  na ww. adres w terminie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Wniosek powinien być wypełniony na komputerze.


Najważniejsze dokumenty:
Pobierz REGULAMIN KONKURSU
Pobierz 1. Wniosek aplikacyjny. / Wersja edytowalna POBIERZ
Pobierz 2. Karta oceny formalnej
Pobierz Oświadczenie dla grup nieformalnych 

Kto może wystartować w konkursie? 
W konkursie mogą wziąć udział grupy nieformalne, od 3-10 osób. 

Jak opisać wniosek? 
Opiszcie swój pomysł oraz zaznaczcie, na co potrzebujecie pieniądze. To ważne, aby komisja mogła sprawdzić, czy wydatki przez Was proponowane można zakwalifikować do projektu. 

Jakie dzielnice są objęte projektem? 
Można składać inicjatywy na działania w dzielnicach: Gwarków, Promienna wraz z terenami sąsiednimi, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich, Zachodnia część dzielnicy Kleszczówka, Śródmieście. 

Masz pomysł? Nie wiesz jak go opisać? Przyjdź do nas na konsultację!
Punkt konsultacyjny jest czynny codziennie w godzinach 08:00-16:00. 
Możecie także pisać na adres: anna.buksa@cop.zory.pl lub dzwonić: +48 694-491-924

Author


Avatar