COP, Stowarzyszenia

Pomoc Pokrzywdzonym w Żorach

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych, ich bliskich oraz ofiar

W ramach Funduszu Sprawiedliwości są organizowane punkty bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym. W ramach pomocy pokrzywdzonym można korzystać z różnych form pomocy, takich jak: pomoc prawna, wsparcie psychologiczne, wsparcie tłumacza (w tym tłumacza języka migowego), wsparcie materialne. Istnieje również możliwość pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych oraz sfinansowania przejściowych problemów związanych ze zobowiązaniami czynszowymi. 
Kto może zostać objęty wsparciem? 

Wsparciem mogą zostać osoby pokrzywdzone oraz ich rodziny, a także świadkowie przestępstw. W szczególności:
Pokrzywdzeni 
przemocą domową 
Pokrzywdzeni 
przemocą fizyczną i psychiczną 
Pokrzywdzeni 
w wypadkach drogowych 
Pokrzywdzeni 
przestępstwem seksualnym 
Pokrzywdzeni 
kradzieżą i/lub oszustwem 
Pokrzywdzeni
 poprzez pozbawienie pomocy alimentacyjnej
Pokrzywdzeni innym przestępstwem 
Świadkowie przestępstw

Dodatkowo pomocą obejmowane są również osoby 
opuszczające zakłady karne.
Jednym z obszarów jakimi zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości jest pomoc osobom zwalnianym z miejsc odosobnienia. Celem naszych działań jest pomoc w powrocie do normalnego życia poza murami zakładu karnego. Pomoc świadczona jest przez organizacje pozarządowe i opłacana ze środków Funduszu Sprawiedliwości:

Pomoc w znalezieniu schronienia lub opłacimy koszty zakwaterowania

Wsparcie w poszukiwaniach pracy (aktywizujemy zawodowo i pomagamy w podjęciu zatrudnienia)

Wsparcie materialnie (finansujemy bony żywnościowe, odzież, środki higieniczne)

Opłacenie kursów zawodowych Jeśli jesteś ofiarą, lub znasz kogoś kto potrzebuje pomocy skontaktuj się z najbliższym punktem wsparcia: 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Żory, Os. Sikorskiego 52

Punkt jest czynny w każdą środę od 16:00 do 20:00. 

Tel. 510 497 993 
510 497 994 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Author


Avatar