COP, Oferty pracy

Instruktor pracowni remontowo-budowlanej

Określenie stanowiska:
instruktor zawodu w Centrum Integracji Społecznej – Instruktor pracowni remontowo- budowlanej – stanowisko pomocnicze,
umowa o pracę na 1 etat, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie średnie, odpowiednie dla zawodu,
obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków – Instruktor zawodu w CIS.


Wymagania dodatkowe:
* samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, zaangażowanie, odporność na stres, umiejętność współdziałania i współpracy, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista,
* znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, określonej w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
* dobra znajomość obsługi komputera,
* prawo jazdy kategorii B,
* odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,
* otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,
* odporność na stres, stabilność emocjonalna,
* komunikatywność.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2322

Author


Avatar