COP, Oferty pracy

Referent ds. obsługi kadrowej

Określenie stanowiska:

referent ds. obsługi kadrowej Centrum Integracji Społecznej -1/2 etatu; umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.; w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostanie zawarta na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie wyższe,
* obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
* nieposzlakowana opinia,
* dysponowanie wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu powierzonych obowiązków,
* znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków referenta ds. obsługi kadrowej w Centrum Integracji Społecznej.

Wymagania dodatkowe:
* znajomość ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
* dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
* umiejętność pacy w zespole, komunikatywność,
* systematyczność, odporność na stres, skrupulatność i sumienność,
* umiejętność efektywnego planowania pracy,
* umiejętność śledzenia zmian w przepisach.

Szczegółowe informacje o naborze:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2324

Author


Avatar