COP, Oferty pracy

Specjalista ds. rynku pracy – specjalista ds. reintegracji zawodowej

Opis oferty pracy:

Określenie stanowiska:
specjalista ds. reintegracji zawodowej – specjalista ds. rynku pracy w Centrum Integracji Społecznej w Żorach, stanowisko pomocnicze, umowa o pracę na 3/4 etatu, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie wyższe (licencjackie/magisterskie/podyplomowe) z zakresu doradztwa zawodowego,
* obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
* znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków – specjalista ds. reintegracji zawodowej – specjalista ds. rynku pracy w CIS.

Wymagania dodatkowe:
* samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, zaangażowanie, odporność na stres, umiejętność współdziałania i współpracy, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista
znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, określonej w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
* dobra znajomość obsługi komputera
*otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,
*doświadczenie w pozyskiwaniu ofert pracy,
znajomość lokalnego rynku pracy.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
* stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z zakładami pracy zatrudniającymi lub chcącymi zatrudniać pracowników,
* pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy,
* kontrolowanie stopnia wykorzystania miejsc pracy,
* badanie potrzeb pracodawców pod katem wymagań kwalifikacyjnych pracowników,
* udzielanie informacji o osobach poszukujących pracy, ich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym,
* negocjowanie z podmiotami zatrudniającymi, warunków pracy dla przyszłych pracowników i udzielanie podmiotom zatrudniającym pomocy przy ustalaniu tych warunków,
* dystrybucja wolnych miejsc pracy wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy,
* dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu zatrudniającego,
* staranne prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego doradztwa,
* stała współpraca z doradcą zawodowym i pozostałymi pracownikami CIS w Żorach.

Szczegóły naboru:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2319

Author


Avatar