COP, Kolej na zmianę!, Konkursy

Pakiet Lider: Nabór wniosków

Zapraszamy osoby chcące wziąć udział w aktywnych działaniach na rzecz rewitalizacji naszej gminy do udziału w konkursie Pakiet Lider!
W ramach tego konkursu dofinansowane zostaną inicjatywy, które zostaną zrealizowane w dzielnicach objętych projektem „Kolej na zmianę”. Każdy wniosek ma szansę zdobyć aż 1.500 zł dofinansowania na działania, w tym szkolenia, których potencjał zostanie wykorzystany na rzecz dzielnic objętych obszarem rewitalizacji. 

Nabór wniosków odbywa się w dniach 01.02.2020-16.02.2020. Inicjatywy mogą być realizowane od 01.03.2020 – 30.12.2020. 

Najważniejsze dokumenty:
Pobierz REGULAMIN KONKURSU
Pobierz  Wniosek aplikacyjny
Pobierz Karta oceny formalnej


Kto może wystartować w konkursie? 
Osoby fizyczne, podmioty ekonomii społecznej

Jak opisać wniosek? 
Opiszcie swój pomysł oraz zaznaczcie, na co potrzebujecie pieniądze. To ważne, aby komisja mogła sprawdzić, czy wydatki przez Was proponowane można zakwalifikować do projektu. 

Jakie dzielnice są objęte projektem? 
Można składać inicjatywy na działania w dzielnicach: Gwarków oraz Śródmieście z  Zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka. Możliwe jest również realizowanie w dzielnicach: Promienna wraz z terenami sąsiednimi, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich, jednak dzielnice objęte działaniami wynikającymi z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy są dla nas priorytetem. 

Masz pomysł? Nie wiesz jak go opisać? Przyjdź do nas na konsultację!
Punkt konsultacyjny jest czynny codziennie w godzinach 08:00-16:00. 
Możecie także pisać na adres: biuro@cop.zory.pl lub dzwonić: +48 694-491-924

Author


Avatar