COP, Stowarzyszenia

Ogłoszenie o posiadaniu zbędnych składników ruchomych majątku rzeczowego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem p.o. Dyrektora Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych ŻCOP.1200.2.2020 z dnia 09.01.2020 w sprawie przyjęcia instrukcji gospodarowania składnikami majątku w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych informuje o posiadaniu zbędnych / zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub użyczenia na czas oznaczony lub nieoznaczony z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych, według wykazu zamieszczonego poniżej.

Podmioty, w tym jednostki organizacyjne i osoby prawne, ubiegające się o przekazanie lub użyczenie tychże składników zobowiązane są do wypełnienia wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Lp

Nazwa

Nr VIN

Ilość

Wartość początkowa zł

Wartość umorz. zł

Uwagi

1

Alfa Romeo

ZAR93900007272730

1

132 000,00

132 000,00

Niesprawny/niekompletny

2

Renault Master ciężarowy

VF1FDC3H643411984

1

168 403,81

168 403,81

Niesprawny/niekompletny

3

Volkswagen T4

WV1ZZZ70Z1X037511

1

87 718,00

87 718,00

Niesprawny/niekompletny

4

Kia Ceed

U5YFF24529L163679

1

48 397,40

48 397,40

Niesprawny/niekompletny

5

Kia Ceed

U5YFF24529L169369

1

45 000,00

45 000,00

Niesprawny/niekompletny

6

Fiat Ducato ciężarowy

ZFA25000001594902

1

107 567,40

107 567,40

Niesprawny/niekompletny

7

Kia Ceed

U5YFF52529L093318

1

59 000,00

59 000,00

Niesprawny/niekompletny

8

Fiat Ducato ciężarowy

ZFA25000001588301

1

110 952,90

110 952,90

Niesprawny/niekompletny

9

Renault Trafic ciężarowy

VF1FLBVB69V341731

1

111 459,20

111 459,20

Niesprawny/niekompletny

 

Razem:

 

9

870 498,71

870 498,71

 


Załączniki: 
Ogłoszenie – Pobierz
Wniosek – Pobierz 

Author


Avatar