CIS, COP

Dotyczy zapytania nr 3/2020

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych nr 3/2020 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON)
w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” wybrana została oferta złożona przez panią Barbarę Moczała z ceną 32,00zł brutto za godzinę wyświadczonej usługi.

Author


Avatar