COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!

Włączamy Seniora!

Sprawozdanie z realizacji inicjatywy „Włączamy  SENIORA – integracja międzypokoleniowa kluczem sukcesu przeprowadzonej przez grupę nieformalną  AktyRewi

 

2 dni warsztatów z dietetykiem

W toku pierwszego dnia warsztatów „Jestem tym co jem” podopieczni domu dziennego Senior Plus poznali zasady zdrowego komponowania posiłków, zdobyli także podstawową wiedzę na temat tzw. piramidy zdrowego odżywiania. Drugiego dnia zajęć („Zdrowie na talerzu”) seniorzy poznali tajniki dokonywania przemyślanych i przede wszystkim zdrowych zakupów, nabyli praktyczną wiedzę na temat składu produktów spożywczych, poznali również negatywne skutki spożywania nadmiernej ilości cukru. Uczestnicy zajęć mogli przećwiczyć nabytą wiedzę odczytując etykiety popularnych produktów i omawiając z prowadzącą zajęcia swoje wnioski.

Ważnym punktem zajęć była również dyskusja na temat długowieczności – sposobów na zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej przez długie lata życia. W celu zachęcenia do dyskusji przedstawiona została sylwetka znanego seniora, pana Antoniego Huczyńskiego („Dziarski Dziadek”), którego postać w Internecie zrobiła furorę z uwagi na jego stan zdrowia, hart ducha i zaangażowanie w motywowanie rówieśników do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Warto podkreślić, iż każdy z uczestników miał możliwość przeprowadzenia analizy składu ciała wraz z omówieniem jej wyników. Wszyscy uczestnicy warsztatów z ciekawością, zaangażowaniem i dużym zainteresowaniem brali udział w obu dniach zajęć. Seniorzy mieli możliwość także skosztowania zdrowego poczęstunku (fit babeczek marchewkowych), otrzymali także przepis wykonania tego deseru.


2 dni warsztatów z trenerem umiejętności psychospołecznych.

W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy przyjrzeli się bliżej kilku zagadnieniom:

mocnym stronom wynikającym z ich ogromnego życiowego doświadczenia,
wartościom, które stanowią życiowy drogowskaz bez względu na wiek,
elementom swojej tożsamości w zderzeniu z etapem życia, w którym się obecnie znaleźli,
życiowym potrzebom i pragnieniom oraz możliwościom dalszego rozwoju,
regułom wpływu społecznego, które determinują metody perswazji i manipulacji,
sposobom do generowania i podtrzymywania własnej motywacji.

Dzięki uczestnictwu w tym dniu zajęć seniorzy mieli możliwość stworzyć własną mapę ich najważniejszych życiowych wartości oraz skonfrontować je z wartościami wyznawanymi przez pozostałych uczestników. Poznali czym może być konflikt wartości i jakie są sposoby jego rozwiązywania. Zdiagnozowali i nazwali też swoje mocne strony, dzięki pracy ze słowną metaforą. Na zakończenie tego dnia warsztatów ważnym punktem było zorganizowane zostało wspólne oglądanie krótkich filmów, obrazujących poszczególne reguły wpływu społecznego, zdefiniowane przez Roberta Cialdiniego. Dzięki temu seniorzy mogli lepiej zrozumieć jak inni ludzie mogą wywierać wpływ na nasze decyzje, wybory i zachowania oraz jak rozróżnić perswazję od manipulacji.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był nabyciu praktycznych umiejętności w obszarach:

  • rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych,
  • zdiagnozowania w jaki sposób emocje wpływają na myśli i zachowania,
  • możliwych sposobów panowania nad swoimi emocjami,
  • podstaw komunikacji interpersonalnej,
  • możliwości dogadanie się z innymi, również z najmłodszym pokoleniem,

poznania podstaw asertywności w komunikacji.

W tym dniu warsztatów seniorzy aktywnie ćwiczyli umiejętności lepszego rozpoznania emocji i poznali podstawowy podział stanów emocjonalnych – tzw. koło emocji. Następnie w praktyce doskonalili swoje umiejętności komunikowania się z innymi, zwłaszcza w obszarze zagadnień związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną, aktywnego słuchania i odwzorowywania (rysowania) usłyszanego przekazu słownego. Ponadto poznali trzy podstawowe postawy w komunikacji: bierną, agresywną i asertywną oraz przećwiczyli posługiwanie się „komunikatem Ja”, dzięki czemu nawiązali jeszcze lepsze relacje między sobą, co przełoży się na skuteczniejsze porozumiewanie się z otoczeniem.

 

W międzyczasie trwania warsztatów, w których uczestniczyli seniorzy, na drugim końcu miasta w przedszkolu nr 16 w Żorach im. Czesława Janczarskiego trwały intensywne przygotowania do zaplanowanego na 7 lutego spotkania międzypokoleniowego. Przedszkolaki razem ze swoimi opiekunkami przygotowywały występ artystyczny, poznawały potrzeby i oczekiwania osób starszych, przelewały na kartki papieru swoje emocje oraz z radością tworzyły upominki dla seniorów. W efekcie prac powstały laurki, obrazki  i drewniane kwiatki dla seniorów. Do swoich prac uczestnicy projektu zużyli wszystkie zakupione materiały plastyczne, papiernicze i dekoracyjne.

Wszyscy uczestnicy spotkali się 7 lutego w domu seniora Dzień rozpoczął się od przywitania seniorów, dzieci i zaproszonych gości. Później były fenomenalne występy artystyczne przedszkolaków z Przedszkola nr 16 im. Czesława Janczarskiego, nagrodzone nawet owacjami na stojąco. Po części artystycznej  nastąpiła wymiana  drobnych upominków (dzieci wręczały ww. prace, a seniorzy przygotowane podczas terapii zajęciowej  kolorowe słodkie wiązanki). Nie zabrakło również zdrowego poczęstunku (owoce, bakalie, galaretki, własnoręcznie pieczone ciasta) oraz okolicznościowych dyplomów dla naszych seniorów i przedszkolaków.

Był uśmiech na twarzach seniorów i błysk w oczach, była międzypokoleniowa integracja!

Realizacja całej inicjatywy była na bieżąco umieszczana na facebook, ponadto w przedszkolu, Domu Senior+ i Urzędzie Miasta rozmieszczono plakaty promujące inicjatywę. 

Author


Avatar