CIS, COP

Pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Reintegracja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i w innej trudnej sytuacji życiowej na terenie Gminy Miejskiej Żory. 

Gmina Miejska Żory – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje projekt „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie oraz usługi aktywnej reintegracji zawodowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Uczestnikiem programu może zostać osoba długotrwale bezrobotna, z niepełnosprawnością, dotknięta problelem bezdomności mieszkająca na terenie Gminy Miejskiej Żory, która nie posiada prawa do żadnych zasiłków ani świadczeń. Oznacza to, że w sytuacji, która pozornie może wydawać się bez wyjścia można skorzystać z pomocy instytucjonalnej oferowanej przez Gminę.

W ramach programu Centrum Integracji Społecznej oferowane jest zatrudnienie socjalne na czas od sześciu do 18 miesięcy. Za pracę uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, mają także szansę otrzymywania premii motywacyjnej. Codziennie otrzymują również posiłek regeneracyjny, mają zapewnioną odzież roboczą oraz zapewnione badania wstępne przed rozpoczęciem uczestnictwa. Uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej jest pierwszym krokiem w powrocie na rynek pracy.

W Centrum Integracji Społecznej uczestnicy są podzieleni na pracownie, które są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach CIS można skorzystać z pracowni: rękodzielniczo-krawieckiej, remonoto-budowlanej oraz porządkowo-ogrodniczej. Już niedługo uruchomiona zostanie także pracownia gastronomiczno-baristyczna. „Oprócz codziennych zajęć w ramach pracowni nasi uczestnicy mogą również korzystać ze wsparcia psychologa, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego. Każdego dnia uczestnicy mogą liczyć na personel pracujący w Centrum. Są również kierowani na kursy i szkolenia zawodowe, które pomagają im podnosić kwalifikacje oraz wracać na rynek pracy” – mówi Michalina Silka, kierowniczka Centrum Integracji Społecznej w Żorach.

Aby zostać uczestnikiem Centrum należy otrzymać skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przejść rekrutację do projektu. Dzięki temu mamy pewność, że z pomocy korzystają te osoby, które rzeczywiście jej potrzebują. Centrum pracuje od poniedziałku do piątku.

Tylko w 2019 roku wsparciem objęto łącznie 65 osób w trudnej sytuacji życiowej, które rozpoczęły uczestnictwo w CIS.

Kontakt:

Centrum Integracji Społecznej

Osiedle Sikorskiego 52, 44-240 Żory

+48 533 110 921

cis@cop.zory.pl

Author


Avatar