CIS, COP

Przedłużenie zawieszenia działalności Centrum Integracji Społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr Nr  PSIIIa.862.2.3.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. Centrum Integracji Społecznej w Żorach zawiesza swoją działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej uczestników od dnia 25.04.2020 do dnia 10.05.2020.
 

Author


Avatar