Your address will show here +12 34 56 78
CIS, COP
Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr Nr  PSIIIa.862.2.14.2020 z dnia 8 maja 2020 r. r. Centrum Integracji Społecznej w Żorach zawiesza swoją działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej uczestników od dnia 11.05.2020 do dnia 24.05.2020
0

Skip to content