CIS, COP

Zajęcia CIS zawieszone do 24 maja

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr Nr  PSIIIa.862.2.14.2020 z dnia 8 maja 2020 r. r. Centrum Integracji Społecznej w Żorach zawiesza swoją działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej uczestników od dnia 11.05.2020 do dnia 24.05.2020

Author


Avatar