Your address will show here +12 34 56 78
COP
Wojewoda Śląski decyzją   Nr  PSIIIa.862.2.28.2020 z dnia 22 maja 2020 r.  zawiesza działalność Centrum Integracji Społecznej w Żorach  w terminie od dnia 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r
0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!
WIATA NA MEDAL!
Renowacja wiaty przy świetlicy w dzielnicy Rój-Gwarki 

Grupa nieformalna pn. „Kobiety dla Roju” złożyła wniosek do II edycji konkursu w ramach „Pakiety Inicjatywa Lokalna” i otrzymała środki na realizację inicjatywy. Same pomysłodawczynie w taki sposób mówią o swoim pomyśle: „Naszym celem było przede wszystkim stworzenie przyjaznego miejsca dla mieszkańców przede wszystkim z dzielnicy Rój i osiedla Gwarków objętego programem rewitalizacyjnym”. Ten cel udało się zrealizować dzięki środkom przekazanym na realizację inicjatywy! 

Nasz projekt kładł głównie nacisk na wyremontowanie zadaszenia wiaty, która mieści się w ogrodzie przy świetlicy właśnie dzielnicy Rój. Dotychczasowe pokrycie dachu wykonane z onduliny przestało już spełniać swoje zadanie. W wielu miejscach przeciekało, a całość altany była w opłakanym stanie.  Zgodnie z wnioskiem zaplanowano wymianę dachu polegającą na demontażu i utylizacji dotychczasowego zadaszenia, położenie boazerii i gontu bitumicznego wraz z obróbką blacharską. Prace rozpoczęto 18 maja 2020r., a zakończono 23 maja 2020r. 

Ławy i stoły mieszczące się pod zadaszeniem planujemy odnowić we własnym zakresie, gdy tylko sytuacja epidemiologiczna w kraju i przede wszystkim w województwie śląskim pozwoli na bezpieczną organizację takiej inicjatywy. Planujemy bowiem wykonać te prace z pomocą społeczności lokalnej, która przyczyni się do tego, że ogród przy świetlicy będzie znowu miejscem wielu spotkań.

Mamy nadzieję, że wiata już niedługo zatętni życiem! 

0

Skip to content