COP, Kolej na zmianę!, Oferty pracy

Darmowe szkolenia i kursy zawodowe

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi nabór chętnych na darmowe kursy i szkolenia zawodowe w ramach projektu pn. „9.1.2. Kolej na zmianę – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Szkolenia są przeznaczone dla osób długotrwale bezrobotnych, które zamieszkują osiedle Gwarków oraz dzielnicę Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka. „Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, które chcą wrócić na rynek pracy. Projekt kierowany jest do osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących dzielnice Żor objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji. Nasi specjaliści pomogą przejść przez cały proces – od zgłoszenia się do projektu, po powrót do pracy.” – mówi Bożena Bilich, koordynatorka projektu.

Aby wziąć udział w darmowym kursie lub szkoleniu wystarczy umówić się na wizytę  w  Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Osoby zainteresowane będą miały szansę przystąpić do projektu, spotkają się tam z doradcą zawodowym oraz psychologiem, którzy pomogą im w wyborze właściwej ścieżki kariery. Następnie uczestnicy projektu są indywidualnie kierowani na kursy zgodne ze swoimi zainteresowaniami oraz predyspozycjami.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

Skontaktuj się:

Projekt „9.1.2. Kolej na zmianę – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Author


Avatar