CIS, COP

Przedłużenie zawieszenia działalności CIS

Wojewoda Śląski decyzją Nr PSIIIa.862.2.38.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.   zawiesza działalność Centrum Integracji Społecznej w Żorach   w terminie od dnia 22 czerwca 2020 r. do 5 lipca 2020 r.

Author


Avatar