Bez kategorii

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego

Kto może skorzystać z dotacji w ramach OWES? 

Mieszkańcy oraz podmioty z terenu Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiaty: rybnicki, raciborski, wodzisławski).

Do kogo kierowane są działania OWES? 

do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracowników;
do pracowników jednostek sektora finansów publicznych;
do partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców z terenu Subregionu Zachodniego.


Ile kosztują usługi?

Usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

 

Author


Avatar