CIS, COP

Przedłużenie zawieszenia działalności CIS

Wojewoda Śląski decyzją Nr PSIIIa.862.2.42.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. zawiesza działalność Centrum Integracji Społecznej w Żorach    w terminie od dnia 6 lipca 2020 r. do 19 lipca 2020 r

Author


Avatar