COP, Stowarzyszenia

Woda Góry Las – co robią harcerze w czasie wakacji

Projekt Woda, Góry, Las był realizowany w ramach zadania publicznego, dofinansowany z środków budżetu Gminy Miejskiej Żory. 

Celem projektu Woda, Góry, Las było zorganizowanie imprezy turystyczno–krajoznawczej. Udało się nam przeprowadzić wydarzenie pod nazwą Manewry Techniczno-Obronne z zakresu turystyki kwalifikowanej o znaczeniu lokalnym dodatkowo mając na celu promocję proekologicznych zachowań na trasach i w obszarach turystycznych.

W ramach Manewrów Techniczno-Obronnych zrealizowaliśmy trzydniowy rajd przygodowy, który zlokalizowaliśmy na terenie żorskich lasów. Podczas Manewrów przedstawiliśmy uczestnikom różne formy turystyki kwalifikowanej (turystyka i rekreacja wodna, terenoznawstwo, marsze terenowe i na orientację, alpinistyka). Zadania były zlokalizowane w taki sposób, aby promować ofertę turystyczną naszego miasta wśród uczestników rajdu – liczne i piękne lasy, rejon kąpieliska Śmieszek, trasy rowerowe i piesze wokół Gichty oraz Parku Piaskownia. W Manewrach uczestnicy brali udział w 5-8 osobowych zespołach, dzięki czemu mogli ze sobą współpracować oraz współzawodniczyć z innymi zespołami. Uczestnicy Rajdu byli podzieleni na 3 kategorie wiekowe. Ze względu na stan epidemii w Polsce, Manewry podzielone zostały na dwie części – dla klas 1-3 Szkół Podstawowych oraz dla 4-8 Szkół Podstawowych. Pierwsza grupa rywalizowała jedynie w piątek 21 sierpnia, podczas całodniowej gry zakończonej ogniskiem. Druga grupa rywalizowała od sobotniego poranka do niedzielnego południa w dniach 22-23 sierpnia.

W ramach działań promocyjnych przygotowaliśmy informacje na naszym Fan Page na portalu facebook oraz na stronie internetowej hufca. W celu rozpowszechnienia informacji wszystkim mieszkańcom miasta zaprojektowano oraz wydrukowano materiały promocyjne – plakaty promujące, które zostały rozwieszone na terenie całego miasta. Kolportażem i rozwieszaniem plakatów zajęli się wolontariusze.

Zuchowa Gra Terenowa

W dniu 21 sierpnia odbyła się Zuchowa Gra Terenowa, czyli część MTO dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych. Baza gry zlokalizowana była w terenie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji – w Parku Ekologicznym Piaskownia. Podczas gry wykorzystano materiały programowe zakupione na potrzeby realizacji zadań specjalnych. Program całodziennej gry opracowała wolontariuszka ZHP – sam. Magdalena Zychowicz. W opiekę nad dziećmi startującymi również zaangażowali się wolontariusze – Instruktorzy ZHP, którzy ukończyli kursy wychowawców harcerskich dzieci w wieku 6-10 lat oraz rodzice. Trzy najlepsze zespoły w tej kategorii otrzymały nagrody rzeczowe.

 

Całodzienne zmagania dzieci w wieku wczesnoszkolnym zakończyły się wspólnym ogniskiem uczestników wraz z rodzicami. Na potrzeby realizacji ogniska zakupiono wyżywienie oraz napoje dla uczestników gry. Frekwencja była bardzo wysoka. Byliśmy bardzo zaskoczeni, że zainteresowanie ogniskiem przerosło nasze oczekiwania. Ognisko wraz z gawędą i opowieściami harcerskimi, grami, zabawami rodzinnymi poprowadziła sam. Magdalena Zychowicz – drużynowa 156 Gromady Zuchowej Bractwo Kamyka. W tej części Manewrów wzięło udział 47 osób.

 

Manewry Techniczno-Obronne

W tych dniach odbył się Rajd Przygodowy dla uczniów klas IV – VIII Szkół Podstawowych. Rywalizacja została podzielona na dwie kategorie – starszych i młodszych, z których każda została opracowana przez wolontariuszki ZHP – pwd. Wiktorię Zychowicz i druhnę Jadwigę Decner. Na każdej trasie trzy najlepsze zespołu otrzymały nagrody rzeczowe. Zadania specjalne dla uczestników zostały rozmieszczone na terenie żorskich lasów, a każdy z nich prezentował inną dziedzinę turystyki kwalifikowanej. Aby zapewnić poprawne przeprowadzenie zadań oraz wyzwań na trasie rajdu przygodowego zakupiono materiały programowe oraz sprzęt sportowy. Na trasie łącznie czekał0 na uczestników aż 20 zadań Po zakończeniu zmagań uczestnicy otrzymali ciepły posiłek.

W tej części Manewrów wzięły udział 84 osoby, co oznacza, że łącznie w tym wydarzeniu wzięło udział aż 131 osób! Każdy uczestnik Manewrów otrzymał pamiątkowy gadżet oraz dyplom uczestnictwa w w imprezie. Było to dla nas bardzo istotne, aby każdy uczestnik mógł wrócić do domu zmotywowany, szczególnie po długiej przerwie w działaniu, jaką spowodowała pandemia wirusa COVID-19.

 

 

Zamierzenia, które udało nam się zrealizować: 

Zaangażowanie dzieci i młodzieży do udziału w trzydniowej przygodzie,

Przez trzy dni w żorskich lasach harcowało aż 131 osób. Ze względów epidemiologicznych byliśmy zmuszeni podzielić ich na dwie grupy wiekowe, aby zniwelować możliwość rozprzestrzeniania się wirusa, pomimo to zamierzenie udało się osiągnąć!

Zaangażowanie młodzieży, osób dorosłych i seniorów w pomoc w organizacji trzydniowego MTO (integracja międzypokoleniowa),

W MTO wzięły udział: zuchy (uczniowie klas I-III), harcerze (uczniowie klas IV-VI), harcerze starsi (VI-VIII), wędrownicy, osoby dorosłe a także Instruktorzy i seniorzy, którzy zaangażowali się w organizację zadań specjalnych. Integracja międzypokoleniowa była szczególnie widoczna podczas piątkowego ogniska, podczas którego młodzież prowadziła zajęcia dla dzieci i ich rodzin – wszyscy byli zaangażowani w to działanie!

Umożliwienie udziału w różnych formach turystyki i rekreacji (sporty wodne, turystyka, krajoznawstwo, sporty wysiłkowe, wspinaczka, biegi na orientację),

W ramach zadań specjalnych uczestnicy wzięli udział w następujących zadaniach: sporty wodne (pływanie na kanadyjkach), alpinistyka (wspinaczka pionowa), turystyka (aktywne zwiedzanie tras turystycznych i rowerowych), bieg na orientację (trasa azymutowa oraz harce z mapą) oraz sporty wysiłkowe (tory przeszkód, trasy precyzyjne). Dodatkowo podczas realizacji zadań uczestnicy musieli wykazać się wiedzą przyrodniczą, ekologiczną oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy.

Umożliwienie przejścia ścieżki edukacji ekologicznej (ekologia, przyrodoznawstwo, zielarstwo itp.), – Prowadzenie profilaktyki spędzania wolnego czasu poprzez wskazanie różnych możliwości form aktywności, w tym głównie aktywności na świeżym powietrzu,

Cały weekend uczestnicy spędzili na świeżym powietrzu. Działania, które podejmowali miały na celu filozofię zero waste. W piątek najmłodsi wzięli udział w całodniowym bloku ekologicznym – podczas zajęć terenowych oraz zajęć na terenie Parku Ekologicznego Piaskownia (przejście ścieżek dydaktycznych, rozpoznawanie ziół, porządkowanie terenu). Starsi wykonywali różnorodne zadania w tym zadanie z zakresu przyrodoznawstwa oraz sprzątali leśne ścieżki.

Wskazanie alternatywy dla dzieci z rejonów zagrożonych zjawiskami patologicznymi takimi jak alkohol, narkotyki, chuligaństwo.

Wszystkie podejmowane przez nas działania są alternatywą dla zjawisk patologicznych. Promujemy zdrowy styl życia, aktywność, sport i rekreację oraz spędzanie czasu blisko natury. Taki kontakt jest niezwykle cenny, w szczególności iż wsród uczestników przeważają osoby zamieszkujące blokowiska.

 

Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz stosowanie wytycznych:

Podczas realizacji Manewrów Techniczno-Obronnych zastosowaliśmy następujące środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19:

  • Pomiar temperatury ciała przed przyjęciem uczestnika na grę i/lub rajd,
  • Zastosowanie ograniczenia osób nocujących w jednym namiocie do 4 osób,
  • Zastosowanie środków do dezynfekcji dłoni i powierzchni przez cały czas trwania wydarzenia,
  • Zastosowanie rękawiczek jednorazowych w przypadku konieczności dotknięcia tego samego przedmiotu przez więcej niż jedną osobę.

Author


Avatar