COP, Kolej na zmianę!

Lider Plus: Kierowanie Ludźmi w Praktyce

Harcerze z Hufca ZHP Żory podnoszą swoje umiejętności podczas szkolenia z zakresu kompetencji miękkich Lider Plus: Kierowanie Ludźmi w Praktyce. Dzięki inicjatywie pani Marty Rybak młodzież oraz instruktorzy harcerscy będą mieli szansę na zwiększenie swoich możliwości i podniesienie jakości pracy w jednostkach. Warto dodać, że wszystkie jednostki Hufca ZHP Żory działają w dzielnicach objętych projektem Kolej na Zmianę!

Program LIDER+ to szkolenia przeznaczone dla instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego podejmujących rolę liderów kierujących pracą różnych zespołów instruktorskich w swoich środowiskach działania: szczepach, hufcach, chorągwiach oraz we władzach naczelnych naszej organizacji. Celem programu jest doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP poprzez rozwój takich umiejętności jak: efektywna komunikacja, kierowanie ludźmi, motywowanie, zastosowanie technik liderskich w praktycznych sytuacjach wymagających kierowania współpracownikami i zespołami, zastosowanie w kierowaniu zespołami instruktorskimi narzędzi zawartych w systemie pracy z kadrą. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w terminie 10-11 października 2020.

Zajęcia poprowadzi hm. Małgorzata Sochacka ZOKK/289/2017. Instruktorka Centralnej Szkoły Instruktorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, która przyjedzie z warszawy aby popracować z naszymi lokalnymi liderami. 

Szkolenie Lider Plus jest częścią Pakietu Lider, który jest realizowany z środków projektu Kolej na Zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, finansowanego z środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny.

Author


Avatar