COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!

Strefa Ciszy i Spokoju w Domu Pomocy Społecznej

W sobotę 12 września zrealizowaliśmy kolejną inicjatywę mieszkańców Żor – Strefa ciszy i spokoju w Domu Pomocy Społecznej w Żorach. Pomysłodawczyniami tego przedsięwzięcia były przedstawicielki Żorskiej Rady Seniorów – pani Lucyna Gawlik, pani Marianna Dana oraz pani Jolanta Pasierbek. Założeniem projektu była rewitalizacja terenów zielonych wokół Domu Pomocy Społecznej w Żorach poprzez aktywizację i włączenie dwóch głównych grup społecznych – seniorów oraz młodzieży. To wszystko jest możliwe dzięki projektowi „Kolej na zmianę!”, który realizuje Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych


Projekt przygotowany został jeszcze przed ogłoszeniem pandemii wirusa COVID-19, dlatego część działań musiała zostać zmodyfikowana. W działaniach inicjatywy wzięli udział przedstawiciele Żorskiej Rady Seniorów i młodzież z 158 Drużyny Starszoharcerskiej Czata z Hufca ZHP Żory. Dzięki wspólnej pracy udało nam się skręcić stół oraz ławki ogrodowe. Praca szła bardzo szybko! Udało się pomalować pergole oraz obsadzić ogród nowymi roślinami. Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centralnym punkcie osiedla Powstańców Śląskich. To teren, który większość mieszkańców po prostu omija. Dzięki zaangażowaniu i czujnemu oku Żorskiej Rady Seniorów udało się rozpocząć pracę nad stworzeniem naprawdę urokliwego miejsca, w którym będzie można wypocząć w bliskim kontakcie z naturą. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że realizowane wspólnie z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych inicjatywy dotykają ważnych społecznie problemów. Dzięki realizacji tego małego projektu wykonaliśmy ogrom pracy na rzecz rewitalizacji, aktywizacji seniorów a także przeprowadziliśmy żywą lekcję wrażliwości, w której wzięła udział młodzież z żorskiego hufca – mówią animatorzy projektu „Kolej na zmianę!”. 

Efekty sobotniej pracy są już widoczne w ogrodzie w DPS. Mamy nadzieję, że to początek wspaniałej współpracy z Domem Pomocy Społecznej i Żorską Radą Seniorów. Inicjatywa Strefa Ciszy i Spokoju w Domu Pomocy Społecznej w Żorach została zrealizowana w ramach projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania aktywizujące na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, finansowanego z środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny.

Author


Avatar