Your address will show here +12 34 56 78
COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA INICJATYWY LOKALNEJ ŻYJ KOLOROWO!
realizowanej w ramach projektu pn. „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych” mającego na celu wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach rewitalizowanych M. Żory, który jest realizowany przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych. 


Projekt Żyj Kolorowo był skierowany do mieszkańców dzielnic Księcia Władysława oraz Powstańców Śląskich. W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty plastyczne oraz muzyczne, w których mogły brać udział dzieci, wraz z rodzicami. Autorkami projektu była grupa „Aktywni SP-4”, w skład której weszły p. Sabina Chyła, Kornelia Zelcer-Maleszewska oraz Monika Jończy. 

Dzięki realizacji zadań projektu dzieci miały szansę nabyć nowe kompetencje oraz szlifować umiejętności w nieznanych dotąd dziedzinach aktywności: quilling, prasowanie kloców, czy gra na ukulele. Kształtowanie kompetencji dziecka jest kluczowym elementem aktywnej rewitalizacji. Poprzez nabywanie nowych umiejętności dzieci nabierają pewności siebie oraz mają większą wiarę we własne siły. W ramach projektu zatrudnione zostały prowadzące zajęcia – plastyczne  i muzyczne oraz asystent, który wspierał prowadzenie zajęć. Dzięki temu każde dziecko miało szansę być traktowane indywidualnie. Postępy poczynione przez dzieci były ogromne! Dodatkowo, zakupiono materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Projekt został zrealizowany w porozumieniu ze Szkołą Podstawową nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach.0

Skip to content