COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!

Żywa Biblioteka Żory – sprawozdanieSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INICJATYWY

Żywa Biblioteka Żory


Stowarzyszenie Na Marginesie pomimo przeciwności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zrealizowało inicjatywę pn. „Żywa Biblioteka Żory”. To nietypowe wydarzenie integrujące społeczność lokalną, które pozwala na budowanie dialogu i zwiększanie świadomości społecznej związanej z różnymi przyczynami wykluczenia społecznego. Wydarzenie odbyło się 10 października 2020 roku w budynku Muzeum Miejskiego w Żorach – w dzielnicy Śródmieście, która objęta jest Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Żory.


Żywa Biblioteka to metoda pracy z ludźmi, której celem jest walka z wykluczeniem społecznym, dyskryminacją oraz stereotypizacją mniejszości i różnych grup społecznych. Takimi grupami mogą być osoby nieheteronormatywne, transpłciowe, mniejszości religijne, etniczne, narodowościowe, osoby z chorobami, z niepełnosprawnościami, osoby wykonujące zawody obarczone stereotypami, ale także osoby żywiące się specjalnymi dietami lub osoby doświadczone przez los. Formuła akcji jest oparta na konwencji biblioteki, bo to właśnie biblioteka wydaje się najbardziej  neutralną przestrzenią. Tak jak w prawdziwej bibliotece w czasie Żywej Biblioteki Czytelnicy mogą wypożyczać książki, z tą różnicą, że tutaj są to Żywe Książki, czyli właśnie osoby będące częścią wyżej wymienionych mniejszości lub grup społecznych. Czytelnik wypożycza Żywą Książkę na 15-30 min i w tym czasie rozmawia z wybraną Żywą Książką. Czytelnik może dowiedzieć się, jak wygląda życie takiej osoby, a do tego może skonfrontować różnego rodzaju stereotypy, uprzedzenia z rzeczywistością. W czasie wydarzenia pomocą służą Bibliotekarze, którzy pomagają w wypożyczeniach Żywych Książek, a także tłumaczą zasady obowiązujące w czasie Żywej Biblioteki.

Ze względu na charakter wydarzenia oraz intymny charakter rozmów i historii Żywych Książek nie prowadziliśmy zapisów – nie rejestrowaliśmy imion, nazwisk, czy danych kontaktowych książek oraz czytelników, aby zapewnić im komfort relacji oraz poczucie bezpieczeństwa. Środki pozyskane w ramach inicjatywy wykorzystane zostały na poczet: zakupu nagród dla uczestników inicjatywy, wydruku niezbędnych katalogów oraz informacji dotyczących książek oraz wyżywienia uczestników. Działania promocyjne oraz wydruk materiałów marketingowych pozostały po stronie wnioskodawcy – Stowarzyszenia Na Marginesie.

W wydarzeniu wzięło udział około 50 osób – głównie mieszkańców dzielnicy Śródmieście, którzy wzięli udział w inicjatywie w charakterze uczestników – czytelników.

Żywa Biblioteka Żory Żywa Biblioteka Żory Żywa Biblioteka Żory Żywa Biblioteka Żory  - Stowarzyszenie na MarginesieŻywa Biblioteka Żory Żywa Biblioteka Żory

 

 

Author


Avatar