Your address will show here +12 34 56 78
COP, Kolej na zmianę!

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi rekrutację do projektu „Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Bezpłatne konsultacje z zespołem specjalistów: doradca zawodowy, psycholog, prawnik
  • Bezpłatne wsparcie szkoleniowe, w tym udział w szkoleniach i kursach zawodowych,
  • Bezpłatne spotkania integrujące i wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej

Projekt kierujemy do osób długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Żory, w szczególności w dzielnicach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy (Gwarków, Śródmieście z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka, okolice ul. Promiennej, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich), w tym osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest:

  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 533 110 921 – informacji udziela p. Bożena Bilich – koordynatorka projektu.

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające powyższe kryteria. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji osób długotrwale bezrobotnych oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie można skorzystać bez ponoszenia żadnych opłat ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa oraz prawnika. Interdyscyplinarny zespół specjalistów wspiera uczestników projektu na każdym etapie poszukiwania pracy – od momentu diagnozy problemu, do chwili podpisania umowy z nowym pracodawcą!Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
Uwaga!
Ze względu na niebezpieczną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS COVID-19 konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania w ŻCOP! Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 032 43 55 111 oraz pod adresem: biuro@cop.zory.pl

0

Skip to content