COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego – podsumowanie II kadencji

9 listopada 2020 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Rada zaopiniowała Program współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz dokonała podsumowania swojej pracy.

W latach 2017-2020 w skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego weszło 11 osób, w tym 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Miasta oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory. Przewodniczącym Rady został pan Jacek Arasim, którego w trakcie kadencji zastąpił pan Adam Grześkiewicz. Wiceprzewodniczącym Rady był pan Leszek Hoderny. W skład Rady weszli: Barbara Chudek, Beata Gojny, Jolant Hrycak, Piotr Huzarewicz, Ewa Kałus, Jolanta Osubniak, Mirosław Orłowski oraz Anna Ujma.

Rada działalności pożytku publicznego jest organem doradczym, którego główną rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Żory. Zakres działania Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zdecydowanie wykracza poza samo opiniowanie dokumentów. W czasie kadencji członkowie Rady odbywali wizyty studyjne, brali udział w kapitule konkursu „Wolontariusz Roku” oraz wnioskowali o wiele zmian, dzięki którym udało się usprawnić funkcjonowanie trzeciego sektora w Żorach. Główną korzyścią dla całej społeczności NGO w Żorach jest wprowadzenie generatora wniosków Witkac, dzięki któremu wnioskowanie o dotacje stało się dużo prostsze i wygodniejsze. Rada współpracuje również ze Śląską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana w 2015 roku przez Prezydenta Miasta Żory, na wniosek organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta. Do zadań Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy także:

  • opiniowanie projektów strategii miasta,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami, a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Już pod koniec listopada poznamy nowy skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Author


Avatar