COP, ŻRDPP

Ruszyła NOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO!

Ruszyła NOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO!

10 grudnia 2020 rozpoczęła działalność nowa Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego!

Za nami wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 10 grudnia Rada działa w nowym składzie. W jej skład wchodzi 11 osób – przedstawicieli Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Żory i przedstawicieli żorskich organizacji pozarządowych. W tej kadencji mamy wiele zmian personalnych – mamy nadzieję, że będą to zmiany na lepsze!

Czym jest Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego?

Rada ta powstał w 2015 roku, aby wzmocnić współpracę między miejskimi władzami
a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Żor. Głównym przedmiotem działań prowadzonych przez Radę jest opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kluczowych dla organizacji zagadnień, m.in. sfery zadań publicznych, standardów ich zlecania, programów współpracy i strategii rozwoju Żor. Nowy skład Rady otwiera się na nowe możliwości.

„Chcemy, aby Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyszła z cienia. Mamy świetny skład –  radę tworzą w większości działacze III sektora i mogę śmiało powiedzieć, że są to znani w mieście społecznicy oraz specjaliści ds. NGO., radni  miejscy i pracownicy miasta, którzy na co dzień, współpracują i znają realia działalności organizacji pozarządowych w naszym mieście od podszewki. Uważam, ta rada będzie miała wiele dobrych pomysłów i wierzę, że uda nam się je wspólnie zrealizować. Obecnie trwają prowadzone przez  ŻCOP przy współpracy organizacji prace nad stworzeniem Strategii rozwoju III sektora dla miasta Żory na najbliższe lata, a to tylko początek”

– mówi Adam Grześkiewicz, dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Kim są członkowie Rady?

W skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 11 członków. Dwoje z nich to przedstawiciele Rady Miasta Żory: Kazimierz Dajka – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory, Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żory oraz Piotr Huzarewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory, Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory. Troje z nich to przedstawiciele Prezydenta Miasta Żory. Na trzecią kadencję zostali wytypowani – Adam Grześkiewicz – dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Adrian Lubszczyk – kierownik Biura Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory oraz Beata Gojny – kierowniczka Biura Rady Miasta Żory. Pozostałych sześciu członków Rady to przedstawiciele rekomendowani przez organizacje pozarządowe naszego miasta. Z ramienia organizacji w skład Rady weszli (w kolejności alfabetycznej: Mateusz Buksa – Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Eventyr, Ewa Kałus – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach, Mateusz Mleczko – Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Gepardy Żory, Mirosław Orłowski – Ochotnicza Straż Pożarna w Żorach, Anna Ujma – Klub HRMax Żory oraz Anita Wawoczny – Stowarzyszenie Wspólna Pasja.

Jak działa Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego? 

Działalność Rady reguluje uchwała Rady Miasta Żory, a sam organ został powołany na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie dokumentów strategicznych oraz uchwał dotyczących NGO, jednak to nie jedyna możliwość. Mamy nadzieję, że już niedługo poznamy więcej szczegółów odnośnie planów członków Rady na jej działalność w kolejnej kadencji! 

 

Author


Avatar