CIS, COP

Poszukiwania psychiatry-terapeuty uzależnień

Centrum Integracji Społecznej w Żorach poszukuje 🔍 psychiatry- terapeuty uzależnień ❗

Więcej informacji dostępnych tutaj ⬇

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33896 

🔴 Termin składania ofert mija 04.03.2021.