COP, Konkursy

Otwarte konkursy ofert

Miasto Żory ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
 
🟢 Konkurs 8/2021
Na realizację zadań publicznych miasta w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Więcej informacji ⬇
🔵Konkurs 9/2021
Na realizację zadań publicznych miasta w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Więcej informacji ⬇
🟠Konkurs 10/2021
na realizację zadań publicznych miasta w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Więcej informacji ⬇