COP, Konkursy

Otwarte konkursy ofert

Miasto Żory zachęca do składnia ofert w ramach otwartych konkursów ! 

Konkurs 11/2021
Zakres konkursu obejmuje zadania z obszaru działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
http://bip.zory.pl/?c=21812


Konkurs 12/2021
Zakres konkursu obejmuje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
http://bip.zory.pl/?c=21813

Zachęcamy do udziału w konkursach i składania ofert