COP, OWES

Dotacja dla przedsiębiorstwa społecznego !

Za nami pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w Żorach. Ocenę pozytywną i dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości uzyskała Fundacja Pracownia Wolnej Edukacji, Gratulujemy!
Fundacja Pracownia Wolnej Edukacji stwarza  możliwość realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci poza szkołą, w grupie ESCUELA w Żorach. Stawia na wartości
i kompetencje takie jak: pozytywne relacje, szacunek, dialog, komunikację oraz ciekawość świata. Już w lipcu zorganizowane będą półkolonie leśne (12-16 lipca i 19-3 lipca) dla wszystkich chętnych dzieci.
Więcej informacji można uzyskać na fb: facebook.com/PracowniaEscuela
 
Za sprawą pozyskanej dotacji Fundacja rozwinie swoją działalność i utworzy dwa miejsce pracy.

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej biznesplanu zgodnie z Kartą oceny merytorycznej. Wniosek otrzymał ocenę pozytywną i dofinansowanie w pełnej wysokości.
Numer

Nazwa/Nazwisko

Ocena merytoryczna

Ilość przyznanych miejsc pracy

Kwota dofinansowania – dotacja

Kwota dofinansowania – wsparcie pomostowe

1/2021

PRACOWNIA WOLNEJ EDUKACJI

Pozytywna – 82,5 punków

2

38 400,00 zł

21 600,00 zł


 


Gratulujemy !