COP, OWES

Powstanie kolejne przedsiębiorstwo społeczne !
Wyniki oceny merytorycznej pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne w OWES

Za nami kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w siedzibie w Żorach.

Wpłynął do nas pomysł grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego
pn. „KU NATURZE”, serdecznie gratulujemy, gdyż  pomysł uzyskał pozytywną ocenę.

Komisja obradowała w składzie:

  • Adam Grześkiewicz – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
  • Izabela Hetmańska-Rudzka – członkini Komisji (ocena formalna)
  • Iwona Kapustka – członek komisji (ocena merytoryczna)
  • Marta Musiał – członek komisji (ocena merytoryczna)

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej złożonych formularzy zgodnie z Kartą oceny merytorycznej w dniu 30.07.2021 r. , następnie w dniu 23.08.2021 r. przeprowadzono rozmowę rekrutacyjną z przedstawicielami grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego pn. „KU NATURZE”. Rozmowa zostały przeprowadzona w oparciu o Kartę rozmowy rekrutacyjnej.

Wynik oceny merytorycznej stanowi liczba punktów będąca sumą ocen dwóch oceniających, co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Numer / Nazwa podmiotu/pomysłu / Ocena merytoryczna (suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej od obu oceniających oraz z rozmów rekrutacyjnych)

OWES/1/07/2021/ KU NATURZE / Ocena pozytywna: 171,5 punktów

Gratulujemy i zapraszamy do składania biznesplanu!

Kontakt:
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
tel. 884 313 176
e-mail: biuro@cop.zory.pl