COP, Kolej na zmianę!, Oferty pracy

Poszukiwany / Poszukiwana! Poszukujemy do współpracy instruktora Nordic Walking Wymagania:Uprawnienia Instruktorskie Nordic WalkingUmiejętność pracy z grupą.Umiejętność budowania zespołu.Promowanie prozdrowotnych aktywności ruchowych.Dyspozycyjność 6-8 godzin tygodniowo. Na CV czekamy do 10.03.2021(Środa) do godziny 13:00.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Szczegółowych informacji udziela Mateusz Mleczko.+48 694 491 924 032 43 55 111 mateusz.mleczko@cop.zory.pl Informacja RODORealizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich...

Continue Reading
COP, Konkursy

Miasto Żory zachęca do składnia ofert w ramach otwartych konkursów ! Konkurs 11/2021Zakres konkursu obejmuje zadania z obszaru działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.http://bip.zory.pl/?c=21812Konkurs 12/2021Zakres konkursu obejmuje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.http://bip.zory.pl/?c=21813Zachęcamy do udziału w konkursach i składania ofert 

Continue Reading
COP, Konkursy

Miasto Żory ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych  Konkurs 8/2021Na realizację zadań publicznych miasta w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Więcej informacji http://zory.pl/…/4821-konkurs-ofert-nr-8-na-realizacj…http://bip.zory.pl/?c=21778 Konkurs 9/2021Na realizację zadań publicznych miasta w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Więcej informacji http://zory.pl/…/4822-konkurs-ofert-nr-9-na-realizacj…http://bip.zory.pl/?c=21779 Konkurs 10/2021na realizację zadań publicznych miasta w zakresie k...

Continue Reading
CIS, COP

Centrum Integracji Społecznej w Żorach poszukuje 🔍 psychiatry- terapeuty uzależnień ❗Więcej informacji dostępnych tutaj ⬇https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33896  🔴 Termin składania ofert mija 04.03.2021.

Continue Reading
COP, ŻRDPP

 Szanowni Państwo Już jutro !!  26 lutego 2021 r. o godzinie 17.00 w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych (os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory)odbędzie się zebranie upoważnionych delegatów , którzy dokonają wyboru członków do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. W razie niemożności przybycia do siedziby ŻCOP upoważnieni delegaci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej w skrócie zwanymi łącznie „organizacjami pozarządowymi”) będą mogli wziąć udział w zebraniu delegatów łącząc się z uczestnikami zebrania delegatów oraz prowadzącym<a class="more-link" href="https://cop.zory.pl/2021/02/25/wybory-do-zorskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-iii...

Continue Reading
PREVIOUS POSTSPage 1 of 33NO NEW POSTS
Skip to content