Your address will show here +12 34 56 78
COP
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z 30 grudnia 2020 r.

Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego.
1. Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
 jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
 posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującymi opiekę nad osobą z niepełnosprawnością;
2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Prawidłowo wypełniony formularz należy wysłać w wersji pdf na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, w terminie do 29 stycznia 2021 r. Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na wskazany adres e-mail.
4. Kandydaci do swoich zgłoszeń mogą dołączyć życiorys, listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w szczególności organizacji społecznych.
5. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokona Komisja Wyborcza, powołana w drodze uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
6. Wybrane gremium będzie reprezentować proporcjonalnie siedem okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów.
7. Lista osób powołanych w skład Sejmiku zostanie zamieszczona na stronie niepelnosprawni.slaskie.pl. w terminie do 15.02.2021r.
8. Zgłoszenia nadsyłane po terminie oraz wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane

Niezbędne załączniki: 
1. 1. Pismo Przewodnie
2. 2. Regulamin Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego
3. 3. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNO…
4. 4. Formularz Zgłoszeniowy
0

COP, Stowarzyszenia

 

Zostaw swój 1% podatku w Żorach!

Przekazanie 1%  podatku na wybraną organizację pożytku publicznego to łatwy, a zarazem bardzo skuteczny sposób, by pomóc potrzebującym. Rozliczając roczne zeznanie podatkowe warto pamiętać o organizacjach z naszego miasta i zadbać o to, by 1% podatku pozostał w Żorach.

Dzięki przekazaniu 1% można pomóc dzieciom z ubogich rodzin, osobom niepełnosprawnym, chorym na nowotwory, ale też organizacjom kulturalnym czy lokalnym klubom sportowym, a także harcerzom i strażakom ochotnikom.

 

 

 1. KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŻORACH

KRS: 0000003519

 1. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM W ŻORACH

KRS: 0000008331

 1. STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNE MIASTO” W ŻORACH

KRS: 0000011673

 1. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA ŻORY

KRS: 0000022742

 1. TOWARZYSTWO WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „BALLO”

KRS: 0000150336

 1. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II”

KRS: 0000159454 

 1. STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA ŻYCIA W MARYI-MAGNIFICAT”

KRS: 0000207211 

 1. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „PO PROSTU PARTNER”

KRS: 0000243776

 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŻORACH

KRS: 0000312148

 1. FUNDACJA WALKI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI IM. WERONIKI PAWLICKIEJ

KRS: 0000394440 

 1. STOWARZYSZENIE „AMAZONKI”

KRS: 0000395684

 1. STOWARZYSZENIE „ECCE HOMO”

KRS: 0000405852 

 1. MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ŻORY

0000530592 

 1. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W RP:

KRS: 0000116212, cel szczegółowy: OSP Żory / OSP Rój / OSP Kleszczów / OSP Osiny / OSP Rogoźna / OSP Rowień

 1. HUFIEC ŻORY (CHORĄGIEW ŚLĄSKA ZHP):

KRS: 0000273051, cel szczegółowy: H. Żory

 1. POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

KRS: 0000235114 , cel szczegółowy: Oddział Żory

 

 

Źródło: http://niw.gov.pl

sporządzony na dzień 30 listopada 2020 roku i opublikowany 15 grudnia 2020 roku

0

COP, Stowarzyszenia
Potrzebne wsparcie dla Hospicjum! Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” prowadzi w Żorach placówkę hospicyjną, w której świadczona jest stacjonarna  i domowa opieka paliatywno-hospicyjna. W ramach tej opieki, zapewniona jest opieka medyczna i rehabilitacyjna oraz wsparcie psychologicznie dla cierpiących w chorobie i ich bliskich.

Trudna sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 sprawiła, że w chwili obecnej Żorskie Hospicjum znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach znalazło się obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Przyczyn takiego stanu jest kilka. Generalnie opieka hospicyjna zawsze była niedoszacowana przez NFZ. My po raz pierwszy mamy też mało pacjentów, zarówno w opiece stacjonarnej jak i domowej, w związku z czym nie otrzymujemy nawet pełnej kwoty z kontraktu z NFZ.  Ze względu na COVID konieczne było wstrzymanie odwiedzin w hospicjum, co sprawiło, że rodziny nie zgłaszają swoich bliskich do naszej opieki.  Nie możemy również organizować kwest, biegów czy koncertów charytatywnych, co znacznie uszczupliło nasze dochody – wyjaśnia Dorota Domańska, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach. – Liczymy na to, że po ustaniu pandemii będziemy mogli normalnie funkcjonować  a w tym trudnym czasie znajdą się dobre serca, które  otworzą się na potrzeby ludzi chorych – dodaje.

Potrzebne wsparcie dla Hospicjum! Pomagać można na wiele sposobów! 

Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach można pomóc bez wychodzenia z domu. Na stronie internetowej hospicjumzory.pl uruchomiona została „wirtualna puszka”, do której każdy chętny może wpłacić datek w dowolnej wysokości. Wpłacone środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach.Misja  Hospicjum to Wspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą – w tej chwili placówka znajduje się w sytuacji, w której każda złotówka może pomóc realizować ten szczytny cel. Walkę o żorskie hospicjum wspiera wiele organizacji oraz instytucji miejskich. Mamy nadzieję, że Twoja złotówka również wesprze to magiczne miejsce! 


Źródła:
 1. http://www.zory.pl/aktualnosci/92-aktualnosci-strefa-mieszkanca/4661-pom%C3%B3%C5%BCmy-hospicjum,-by-ono-mog%C5%82o-nadal-pomaga%C4%87-chorym.html
 2. http://hospicjumzory.pl/jak-nam-pomoc/ 
0

CIS, COP, Stowarzyszenia

Świąteczne Paczki dostarczone!  Harcerki i harcerze z Hufca ZHP Żory dostarczyli w środę, 23 grudnia kilkadziesiąt świątecznych paczek do osób potrzebujących, wskazanych przez Centrum Integracji Społecznej, które działa w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach. Do akcji obok niezawodnych harcerzy włączyło się także wielu mieszkańców naszego miasta, Urząd Miasta Żory oraz Galeria Wiślanka. 

– W naszej okolicy mieszka wiele osób, które na co dzień zmagają się z wieloma trudnościami. Starają się jak mogą, aby wiązać koniec z końcem, jednak często brakuje im środków nawet na produkty pierwszej potrzeby – mówi pwd. Karolina Wawrzyczek, koordynatorka akcji pn. „Świąteczna Paczka dla osób w potrzebie”oraz instruktorka Hufca ZHP Żory. Karolina koordynowała akcję od początku do końca. Warto dodać, że było to pierwsze tego rodzaju działanie – społeczne, o ogólnomiejskim charakterze, którego podjęło się młode pokolenie instruktorów harcerskich. 

 – Świąteczne Paczki dostarczone! Świąteczne paczki to produkty pierwszej potrzeby. Marka Drogerie Polskie przekazała potrzebującym kosmetyki. Wielką pomoc ofiarowała także kawiarnia Sopelek, która przekazała pyszne smakołyki. Akcja żorskich harcerzy budzi nasz podziw. Wymagała od nich wielkiego wysiłku – mówi Anna Ujma, Dyrektor ds. Marketingu Galerii Wiślanka.

Świąteczną Paczkę” wsparło bardzo wiele osób. Harcerzy otrzymali pomoc od swoich bliskich i znajomych, a także od wielu żorskich firm m.in.: NAZAR Kebab, Restauracji Klimat i Grupy Format sp. z o.o. Zbiórkę żywności zorganizowano także w Szkole Podstawowej nr 16 oraz Przedszkolu nr 16  Do akcji włączył się także Urząd Miasta Żory.

– Wiemy, że możemy liczyć na zaangażowanie harcerskich rodzin, chcieliśmy jednak, aby o naszej akcji dowiedzieli się również mieszkańcy Żor! Przygotowaliśmy bardzo wiele paczek, które stworzą „magię świąt” w wielu domach – cieszą się żorscy harcerze. Źródło tekstu: 
http://zory.pl/aktualnosci/91-aktualnosci-strefa-turysty/4700-%C5%9Bwi%C4%85teczne-paczki-trafi%C5%82y-do-potrzebuj%C4%85cych.html 

0

COP, OWES, Stowarzyszenia
Escuela, czyli nowe przedsiębiorstwo społeczne!


Pierwszy pomysł na przedsiębiorstwo społeczne 
uzyskał pozytywną ocenę w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Żorach. Komisja oceniająca przyznała punkty oraz zgodnie stwierdziła, że pomysł uzyskuje aprobatę oraz wsparcie naszego OWES. Oznacza to, że projekt otrzyma dofinansowanie na stworzenie miejsc pracy oraz będzie miał możliwość uzyskania wsparcia pomostowego. 

Czym jest Escuela, czyli nowe przedsiębiorstwo społeczne? 
Poniższa informacja pochodzi ze strony internetowej ESCUELI

Escuela Pracownia Wolnej Edukacji zapewnia opiekę i realizację podstawy programowej dzieciom w wieku 7-9 lat, których rodzice przenieśli swoje pociechy ze szkoły systemowej do realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą systemową. Dyrektor szkoły, do której zapisujemy dziecko, wydaje decyzję administracyjną rodzicom, pozwalającą na takie rozwiązanie.

ESCUELA w Żorach, ul. Wodzisławska 300, to nowa możliwość realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci poza szkołą, w grupie rówieśniczej w Żorach. To świetne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą edukować dziecko na własną odpowiedzialność (poza szkołą systemową), ale nadal chcą pracować zawodowo. Nasi edukatorzy i opiekunowie zajmują się dziećmi w grupie rówieśniczej, która działa w naszym budynku Świetlicy MOK Żory, ul. Wodzisławska 300. Nasze zajęcia organizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Stawiamy na wartości i kompetencje: pozytywne relacje, szacunek, dialog, komunikację oraz ciekawość świata. „Lekcje” w ESCUELI są nieszablonowe, realizowane w blokach, bez dzwonków, ławek i list obecności. Nauczyciel /mentor nie wystawia też ocen. Jedyną oceną na co dzień jest ocena samego siebie lub ocena jaką grupa nam daje (dziecko może z nią zrobić co uważa).

Każde dziecko uczące się w tym trybie raz w roku musi podejść do egzaminu z danego przedmiotu w szkole systemowej, do której jest zapisane. W naszym przypadku jest to sieć szkół Montessori z Koszarawy (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żywcu, ul. Pod Łyską 36). To do tej szkoły zapisaliśmy nasze dzieci (ale jest to tak naprawdę sprawa indywidualna każdego rodzica). To tam pojedziemy przed wakacjami na egzamin z nauczania początkowego, który będzie prowadzony w przyjaznej dla dziecka formie, m.in. będzie to rozmowa nauczyciela z dzieckiem. To ta szkoła wystawi dzieciom uczącym się na co dzień w ESCUELI świadectwo szkolne. Wszystkie obowiązki prawne przez rodziców zostają zatem spełnione. Dziecko jest pełnoprawnym uczestnikiem systemu oświaty, ale ma zgodę na realizowanie nauki poza szkołą (poza „szkolną ławą”). Dlatego nasze formy edukacji mogą być tak ciekawe: wycieczki, wyprawy, obserwacje, treningi, relaksacje, nauka komunikowania się. Możemy zaoferować zajęcia w zupełnie innych formach niż w tradycyjnej szkole. Gdyż nic nas nie ogranicza – to decyzja rodziców.

 
Projekt wspiera również Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
0

COP, OWES

Wyniki oceny merytorycznej pomysłów na przedsiębiorstwo społeczne w OWES

Za nami pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w siedzibie w Żorach.

 

Wpłynęły do nas dwa pomysły. Grupie inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego
pn. „ESCUELA PRACOWNIA WOLNEJ EDUKACJI” serdecznie gratulujemy, gdyż uzyskała pozytywną ocenę.

Druga grupa inicjatywna wycofała w trakcie oceny swój formularz rekrutacyjny/pomysł na przedsiębiorstwo społeczne

Komisja obradowała w składzie:

 • Adam Grześkiewicz – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
 • Honorata Potempa – członkini Komisji (ocena formalna)
 • Iwona Kapustka – członek komisji (ocena merytoryczna)
 • Marta Musiał – członek komisji (ocena merytoryczna)

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej złożonych formularzy zgodnie z Kartą oceny merytorycznej w dniu 9.12.2020 r. , następnie w dniu 17.12.2020 r. przeprowadzono rozmowę rekrutacyjną z przedstawicielami grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego pn. „ESCUELA PRACOWNIA WOLNEJ EDUKACJI”. Rozmowa zostały przeprowadzona w oparciu o Kartę rozmowy rekrutacyjnej.

Wynik oceny merytorycznej stanowi liczba punktów będąca sumą ocen dwóch oceniających, co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Numer / Nazwa podmiotu/pomysłu / Ocena merytoryczna (suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej od obu oceniających oraz z rozmów rekrutacyjnych)

OWES/1/11/2020 / ESCUELA PRACOWNIA WOLNEJ EDUKACJI / Ocena pozytywna: 219 punktów

Gratulujemy i zapraszamy do składania biznesplanu!

Kontakt:
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
tel. 884 313 176
e-mail: biuro@cop.zory.pl

 

0

COP, Stowarzyszenia

Otwarty  konkurs ofert 6/2021. Ogłoszenie! 

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty  konkursu ofert  Nr 6/2021 na realizację  w roku 2021  zadań publicznych miasta w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi głównemuProgramu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb  społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych  zadań miasta”.  

 Nazwa zadań:

„Realizowanie zajęć wspierających osoby po przebytych chorobach onkologicznych”.

Celem głównym zadania jest poprawa stanu zdrowia oraz jakości życia pacjentów po przebytym leczeniu z powodu choroby nowotworowej poprzez rehabilitację fizyczną, społeczną i psychologiczną.

„Realizacja programów informacyjnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką ochrony zdrowia”.

Celem głównym zadania jest wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych
w obszarze odpowiedzialności za własne zdrowie.

c) „Wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób przewlekle chorych i ich rodzin”.

Celem głównym zadania jest stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej osób  przewlekle chorych i ich rodzin, zapobieganie ich społecznej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 01.2021r. i  zakończyć najpóźniej do  30.12.2021r.

Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej  do 07.01.2021r.  do godz. 14.00, a następnie wydrukować dokument „potwierdzenie złożenia oferty”. 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej w oparciu o wymagania wskazane
  w niniejszym ogłoszeniu. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert stosowane będą następujące kryteria oceny merytorycznej oraz punktacja.

                         

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

0

COP, ŻRDPP

Ruszyła NOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO!

10 grudnia 2020 rozpoczęła działalność nowa Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego!

Za nami wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 10 grudnia Rada działa w nowym składzie. W jej skład wchodzi 11 osób – przedstawicieli Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Żory i przedstawicieli żorskich organizacji pozarządowych. W tej kadencji mamy wiele zmian personalnych – mamy nadzieję, że będą to zmiany na lepsze!

Czym jest Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego?

Rada ta powstał w 2015 roku, aby wzmocnić współpracę między miejskimi władzami
a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Żor. Głównym przedmiotem działań prowadzonych przez Radę jest opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kluczowych dla organizacji zagadnień, m.in. sfery zadań publicznych, standardów ich zlecania, programów współpracy i strategii rozwoju Żor. Nowy skład Rady otwiera się na nowe możliwości.

„Chcemy, aby Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyszła z cienia. Mamy świetny skład –  radę tworzą w większości działacze III sektora i mogę śmiało powiedzieć, że są to znani w mieście społecznicy oraz specjaliści ds. NGO., radni  miejscy i pracownicy miasta, którzy na co dzień, współpracują i znają realia działalności organizacji pozarządowych w naszym mieście od podszewki. Uważam, ta rada będzie miała wiele dobrych pomysłów i wierzę, że uda nam się je wspólnie zrealizować. Obecnie trwają prowadzone przez  ŻCOP przy współpracy organizacji prace nad stworzeniem Strategii rozwoju III sektora dla miasta Żory na najbliższe lata, a to tylko początek”

– mówi Adam Grześkiewicz, dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Kim są członkowie Rady?

W skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 11 członków. Dwoje z nich to przedstawiciele Rady Miasta Żory: Kazimierz Dajka – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory, Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żory oraz Piotr Huzarewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory, Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory. Troje z nich to przedstawiciele Prezydenta Miasta Żory. Na trzecią kadencję zostali wytypowani – Adam Grześkiewicz – dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Adrian Lubszczyk – kierownik Biura Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory oraz Beata Gojny – kierowniczka Biura Rady Miasta Żory. Pozostałych sześciu członków Rady to przedstawiciele rekomendowani przez organizacje pozarządowe naszego miasta. Z ramienia organizacji w skład Rady weszli (w kolejności alfabetycznej: Mateusz Buksa – Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Eventyr, Ewa Kałus – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach, Mateusz Mleczko – Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Gepardy Żory, Mirosław Orłowski – Ochotnicza Straż Pożarna w Żorach, Anna Ujma – Klub HRMax Żory oraz Anita Wawoczny – Stowarzyszenie Wspólna Pasja.

Jak działa Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego? 

Działalność Rady reguluje uchwała Rady Miasta Żory, a sam organ został powołany na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie dokumentów strategicznych oraz uchwał dotyczących NGO, jednak to nie jedyna możliwość. Mamy nadzieję, że już niedługo poznamy więcej szczegółów odnośnie planów członków Rady na jej działalność w kolejnej kadencji! 

 

0

COP, Fundusz Górnośląski

O projekcie: Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w usługach?
Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co można uzyskać wsparcie? 
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe. Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać? 
Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł. 
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 5.000 zł. W odniesieniu do usługi szkoleniowej kwota dotyczy jednej usługi rozwojowej dla pojedynczego uczestnika usługi, w odniesieniu do usługi doradczej kwota dotyczy całości usługi rozwojowej.

Jaki  procent dofinansowania? 
– 80% dla mikroprzedsiębiorstw, 
– 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%, 
– 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%. 

Co to jest usługa rozwojowa?
Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Kategorie usług rozwojowych: 
– usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy, 
– usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.     

Co to jest Baza Usług Rozwojowych – BUR?
Jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zwierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. Baza jest dostępna na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Korzystanie z bazy jest bezpłatne. 

—————————
Informacje związane z realizacją projektu można uzyskać w
 Punkcie Obsługi Klienta w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie:
– pomożemy wybrać usługę w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl),
– wypełnić wniosek,
– jeśli zajdzie taka potrzeba, gotową dokumentację wyślemy do siedziby operatora.

Zainteresowane osoby zapraszamy do:
– kontaktu osobistego →Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
– mailowego → biuro@cop.zory.pl
– telefonicznego → tel. 884 313 176
Punkt Obsługi Klienta w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych jest czynny: 
– w trakcie naboru: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00
– poza naborem: poniedziałek-czwartek, godz.9.00-14.00, piątek godz.9.00-13.00

Aktualne terminy naborów można sprawdzić na: www.bur.fgsa.pl/nabor/ 
 
—————————————————
Biuro projektu i Główny Punkt Obsługi Klienta:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
czynne: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

Ogólne informacje dotyczące projektu 
– sprawy związane z naborem, wypełnianie i składanie formularzy zgłoszeniowych:
tel. 518 945 692
mail: bur@oddzial.fgsa.pl

Etap po podpisaniu umowy wsparcia
– realizacja usług, zmiany terminów, rozliczenia, płatności:
tel. 573 112 108
monitoringbur@oddzial.fgsa.pl 


0

Skip to content