Your address will show here +12 34 56 78
Stowarzyszenie Przyjaciół Rogoźnej zaprasza wszystkich dorosłych mieszkańców Żor na cykl interesujących zajęć artystycznych w Galerii u Michalików w Rogoźnej. Warsztaty będą odbywały się raz w miesiącu od maja do listopada 2022 r. Warsztaty są bezpłatne i współfinansowane przez Gminę Miejską Żory w ramach zadania publicznego. Szczegółowe informacje o warsztatach na plakacie. Zapraszamy serdecznie do udziału !
 
0

COP, Wolontariat, Żory dla Ukrainy !

Drodzy Mieszkańcy !

24 Lutego 2022 roku Federacja Rosyjska zaatakowała Republikę Ukrainy. Wobec zaistniałej sytuacji część Ukraińców została zmuszona do porzucenia swoich domów i w poszukiwaniu schronienia przyjeżdża do Polski w tym do naszych Żor.

Chcąc organizować pomoc, tworzymy bazę osób chętnych do udzielania pomocy w tych ciężkich czasach. Liczy się dosłownie każda pomoc ! 

Osoby które są w stanie pomóc w jakikolwiek sposób proszone są o wypełnienie następującego formularza -> https://forms.gle/tk1xgJti4HhUvvtP8

Formularz zawiera wiele obszarów w których można się wykazać i zaoferować swoją pomoc ! 

Jeżeli jest problem z wypełnieniem formularza prosimy o bezpośrednie zgłoszenia na adres mailowy biuro@cop.zory.pl (proszę podać Imię Nazwisko, Mail, Nr telefonu i w czym można zaoferować swoją pomoc ) 0

COP, KonkursyOtwarte konkursy ofert nr 6, 7, 8 

Ruszyły nabory kolejnych otwartych konkursów ofert, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami

Konkurs 6/2022 

Prezydent Miasta Żory  ogłasza otwarty konkurs ofert 6/2022 na realizację w roku 2022, zadań publicznych miasta w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacje dostępne tutaj 

 
Konkurs 7/2022

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert 7/2022 na realizację w roku 2022, zadań publicznych miasta w zakresie :


Podtrzymywania i upowszechnia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Informacje dostępne tutaj

 

Konkurs 8/2022

 

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert  nr 8/2022 na realizację  w 2022 roku zadań publicznych miasta w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. 

Informacje dostępne tutaj

0

COP
Nadeszła już prawdziwa zima, ale my jeszcze pamiętamy ciepło tegorocznej jesieni. Była ona niesamowicie kolorowa, ale i łaskawa dla oka fotografa. Połączenie, już nie tak intensywnego słońca z ciepłą paletą jesiennych kolorów zapraszało na spacery z aparatem.
 
Jednym z czterech autorów album fotograficznego „PARK PIASKOWNIA widziany oczami żorskich fotografów” jest Adam Głogowski, który najchętniej robi fotografie koncertowe, ale też lubi się bawić i eksperymentować fotografią. Jego prace można znaleźć między innymi w galerii wybranych prac z różnych dziedzin fotografii https://gogi-foto.flog.pl oraz na stronie FB @Gogi Photo – Gallery
 
Co sprawiło, że „Park Piaskownia” jest dla niego wyjątkowym miejscem?
– Od dziecka mieszkam przy ulicy Bocznej, więc w najbliższym sąsiedztwie tego miejsca (choć kiedyś nie wyglądało tak jak dziś), wiążą się z nim dla mnie fajne wspomnienia. Chodziliśmy się tam kąpać latem, budowaliśmy szałasy, ot tak, jak to dzieciaki w lesie. Czasem robiliśmy ognisko…Wtedy to jeszcze było dość „dzikie” miejsce. Spędzaliśmy tam naprawdę dużo czasu. Gonitwy, wojny na drewniane miecze i ziemniaki z ogniska – tak wspominam to miejsce z dzieciństwa. Później miałem przyjemność bywać tam z aparatem przy okazji różnych fajnych inicjatyw tj. półkolonie dla dzieci, spacery fotograficzne, prywatne sesje fotograficzne. To miejsce idealnie się do tego nadaje. 
Inicjatywa „Poprawa wizerunku Parku Piaskownia” została zrealizowana w ramach projektu „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
0

COP, Konkursy

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty  konkursu ofert Nr 4/2022 na realizację w roku 2022 zadań publicznych miasta w zakresie   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację 
 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi  głównemuProgramu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2022”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory,
a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw
i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb  społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) –  „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych  zadań miasta”.  

Rodzaj zadania:
Prowadzenie na terenie miasta świetlicy środowiskowej działającej w najbliższym środowisku lokalnym dziecka, jako placówki wspierającej rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Realizacja zadania zgłoszonego do konkursu ofert powinna rozpocząć się 02.2022r. i zakończyć 30.12.2022r.

INFORMACJE O KONKURSIE 

WZÓR OFERTY 

OŚWIADCZENIE 


0

COP
Czy wiesz, że to właśnie w tym roku powstał pierwszy album fotograficzny „PARK PIASKOWNIA widziany oczami żorskich fotografów”?
 
Na stronach albumu możemy podziwiać świat uchwycony obiektywem: Sylwii Paradowskiej, Adama Głogowskiego, Mariusza Rozmusa i Marcina Słodczyka. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu udało się stworzyć niezwykły album, będący zapisem przemian jakie zachodzą w przyrodzie parku w ciągu całego roku; oddać jego urok i piękno oraz sprawić, że jest on swoistym zaproszeniem do tego zielonego skrawka Żor.
 
 – Poprzez naszą inicjatywę chcemy podkreślić walory tego miejsca oraz zachęcić mieszkańców Żor i okolic do świadomego korzystania z jego zasobów przyrodniczych. Wykorzystując medium jakim jest fotografia, mamy nadzieję dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i zachęcić do odwiedzenia parku. Pragniemy, aby zamieszczone fotografie ukazywały piękno tego miejsca w czterech porach roku i udowadniały, że jest on wart odwiedzenia każdego dnia – opowiada Marcin Słodczyk, koordynator inicjatywy, jak również fotograf i autor zdjęć w ostatniej części albumu. Jego fotografie można zboczyć na stronie FB @galeriamarcina oraz http://marcinslodczyk.pl/
 
– Marcina Słodczyka można również posłuchać w Radio Żory, który wraz z Alicją Schoppą – konsultantką przyrodniczo-edukacyjną oraz Waldemarem Szenderą – doktorem nauk biologicznych, rozmawia o zmianach jakich doczekał się „Park Piaskownia”
https://radiozory.pl/archiwum/467/zorski-wywiad-specjalny-zmiany-w-parku-piaskownia

 
Zapraszamy do odkrycia urokliwego zakątka Żor – Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Park Piaskownia”
 
Inicjatywa „Poprawa wizerunku Parku Piaskownia” została zrealizowana w ramach projektu „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
0

COP, Stowarzyszenia

CENTRALNY REJESTR BENEFICEJNTÓW RZECZYWISTYCH ! 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła istotne zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wiążą się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Zgodnie z art. 58 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm., dalej: ustawa): Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak wynika natomiast z brzmienia art. 16 ustawy nowelizującej stowarzyszenia rejestrowe zgłaszają informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 r. (czyli do 31 stycznia 2022 r.).

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-centralnym-rejestrze-beneficjentow-rzeczywistych-nowe   

0

COP, OWES

„MAGICZNY DOMEK –LEŚNA BAZA”  z szansą na otrzymanie dotacji!

 

Za nami kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w siedzibie w Żorach.

 

Wpłynął do nas pomysł grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego
pn. „MAGICZNY DOMEK –LEŚNA BAZA”, serdecznie gratulujemy, gdyż  pomysł uzyskał pozytywną ocenę.

 

Komisja obradowała w składzie:

 

  • Justyna Buchalik – przewodniczący

  • Izabela Hetmańska-Rudzka – członek Komisji (ocena formalna)

  • Iwona Kapustka – członek komisji (ocena merytoryczna)

  • Marta Musiał – członek komisji (ocena merytoryczna)

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej złożonych formularzy zgodnie z Kartą oceny merytorycznej w dniu 13.12.2021 r. , następnie w dniu 16.12.2021 r. przeprowadzono rozmowę rekrutacyjną z przedstawicielem grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego pn. „MAGICZNY DOMEK –LEŚNA BAZA”. Rozmowa zostały przeprowadzona w oparciu o Kartę rozmowy rekrutacyjnej.

Wynik oceny merytorycznej stanowi liczba punktów będąca sumą ocen dwóch oceniających, co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Numer / Nazwa podmiotu/pomysłu / Ocena merytoryczna (suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej od obu oceniających oraz z rozmów rekrutacyjnych)

OWES/1/12/2021/ MAGICZNY DOMEK –LEŚNA BAZA / Ocena pozytywna: 214 punktów

DOKUMENT

Gratulujemy i zapraszamy do składania biznesplanu!

Kontakt:
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
tel. 884 313 176
e-mail: biuro@cop.zory.pl

0

Skip to content