Your address will show here +12 34 56 78

FUNDACJA NOWA NADZIEJA 

os. Sikorskiego 9J/D, 44-240 Żory

KRS: 0000551575

NIP: 6511718227

REGON: 361369984

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/12/2021 Zarządu Fundacji Nowa Nadzieja o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu Likwidatora z dnia 14.12.2021 r. zostało otwarte postępowanie likwidacyjne FUNDACJI NOWA NADZIEJA siedzibą w Żorach.

Likwidatorem Fundacji została ustanowiona Lucyna Szewczyk (tel. kontaktowy: 724 733 449). Likwidator informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych. 

Zgodnie z postanowieniem z dnia 26.04.2022 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do KRS informacje o otwarciu likwidacji Fundacji.

Ewentualne roszczenia i uwagi wobec Fundacji proszę składać na podany wyżej adres Fundacji, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 09.06.2022 r.

0

Stowarzyszenie Przyjaciół Rogoźnej zaprasza wszystkich dorosłych mieszkańców Żor na cykl interesujących zajęć artystycznych w Galerii u Michalików w Rogoźnej. Warsztaty będą odbywały się raz w miesiącu od maja do listopada 2022 r. Warsztaty są bezpłatne i współfinansowane przez Gminę Miejską Żory w ramach zadania publicznego. Szczegółowe informacje o warsztatach na plakacie. Zapraszamy serdecznie do udziału !
 
0

COP
W dniu 19 kwietnia Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Biurem Rady Miasta i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku zorganizowało drugą część spotkania na temat wolontariatu dla członków Młodzieżowej Rady Miasta.

Tym razem młodzi radni mogli zapoznać się z zasadami działania Szkolnych Klubów Wolontariatu, rolą organizatora i koordynatora szkolnego wolontariatu, czym jest logika projektowa oraz czym różni się wolontariat w szkole od tego poza szkołą.

Szkolenie odbyło się w sali sesyjnej Rady Miasta w Żorach przy ul. Rynek 9, a poprowadziła je Pani Kamila Porwoł – trenerka Korpusu Solidarności reprezentująca Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.
0

COP

MapujPomoc.pl to portal, który przyspiesza niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz ułatwia wzajemną komunikację pomiędzy potrzebującymi, a pomagającymi w całej Polsce. Zarówno osoby potrzebujące, jak i oferujące pomoc będą mogły wzajemnie się odnaleźć.


MapujPomoc.pl to strona, która wyświetla wyłącznie ogłoszenia organizacji, instytucji i firm, a nie osób prywatnych, które szukają lub oferują pomoc uchodźcom.

To takie proste – zarejestruj się i dodaj ogłoszenie na mapie!

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: https://mapujpomoc.pl/o-wyszukiwarce/

0

COP
W ramach Programu Europejski Korpus Solidarności młode osoby w wieku 18-30 lat mogą realizować Projekty Solidarności (ang. Solidarity Projects) – działania na rzecz społeczności lokalnej będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania. Komisja Europejska szczególnie zachęca do składania projektów, które nakierowane będą na pomoc uchodźcom w szczególności dzieciom i młodzieży lub angażujące uchodźców. Najbliższy termin składania wniosków 4 maja, do godz. 12.00.

Projekty Solidarności stanowią obok wolontariatu filar Europejskiego Korpusu Solidarności.otwiera się w nowej karcie Działania jakie można zrealizować w jego ramach mają charakter szczególny, ponieważ nie wymagają nawiązywania współpracy międzynarodowej i skupione są w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom młodzieżowym i młodym aktywistom wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie funkcjonują, a więc na terenie dzielnicy, gminy czy miejscowości.

W obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, pomoc udzielana przez organizacje działające lokalnie będzie miała charakter długofalowy. Jeszcze przez wiele miesięcy w naszych społecznościach obecni będą uchodźcy. Komisja Europejska zachęca do składania wniosków w terminie do 4 maja, do g. 12.00, które będą nakierowane na następujące tematy:

Projekty, w których działania są nakierowane na pomoc uchodźcom w szczególności dzieciom i młodzieży.
Projektu, które angażują uchodźców.
Projekty nakierowane na promocję wartości europejskich.
Projekty dotyczące walki z dezinformacją i fakenewsami.
Projekty dotyczące solidarności i jedności.

PODSTAWOWE ZASADY PROJEKTÓW SOLIDARNOŚCI

nie ma potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych, Aby realizować Projekt SolidarnoścI.
Projekty mają charakter lokalny.
Pomysłodawcą Projektu Solidarności musi być grupa min. 5 młodych osób w wieku 18-30 lat zarejestrowanych na Portalu Europejskiego Korpusu Solidarnościotwiera się w nowej karcie.
Grupa inicjatywna może korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej, ale może też złożyć wniosek sama.
Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym w społeczności lokalnej, z której wywodzi się grupa inicjatywna lub w której działa.
Tematyka i podejmowane działania muszą dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych z szeroko rozumianą solidarnością.
Działania muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności opisane w Przewodniku po Programie dostępny na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności

W przypadku, gdy grupa inicjatywna korzysta ze wsparcia organizacji wspierającej, organizacja ta pełni rolę doradczą, głownie administracyjną; jej zadaniem jest wsparcie grupy w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami. Grupa realizująca projekt może korzystać także z pomocy osoby wspierającej, którą samodzielnie wybierze. Osoba wspierająca ma już najczęściej doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomaga grupie w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji, choć formalnie pozostającego poza strukturą projektu.

Charakterystyka Projektu Solidarności:

Czas trwania: od 2 do 12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Projekt powinien być realizowany w kraju zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku gdy projekt dotyczy wyzwań transgranicznych, działania w ramach projektu mogą być również realizowane w regionach transgranicznych państw członkowskich UE, państw trzecich stowarzyszonych z programem i państw trzecich niestowarzyszonych z programem graniczących z krajem zamieszkania wnioskodawcy

Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, z możliwością wsparcia organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną

Dofinansowanie:

Koszty zarządzania projektem: 500 EUR na każdy miesiąc działań (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 6 000 EUR).
Koszty zaangażowania osoby wspierającej: 74 EUR/dzień pracy, maksymalnie 12 dni w ramach projektu.
Koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami.

Terminy składania wniosków w 2022:

4 maja do godz. 12.00
4 października do godz. 12.00

Przed przystąpieniem do składania wniosku polecamy zapoznać się z następującymi dokumentami:

Przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności otwiera się w nowej karcie
Publikacja „Solidarność w praktyce” zawierającą przykłady realizowanych Projektów.otwiera się w nowej karcie
Wnioski o dofinansowanie dostępne na stronie: Nabór wniosków Projekty Solidarności

Informacje pozyskano ze strony: https://fundusze.ngo.pl/379842-europejski-korpus-solidarnosci-wspiera-lokalne-dzialania-dla-uchodzcow.html


0

COP
📍 Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy prowadzi obecnie nabór pomysłów na innowacje społeczne.

📍Na wypracowanie pomysłu można otrzymać grant w wysokości 45 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zamieszczone są na stronie: https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/rozpoczynamy-iii…/

📍
Dla osób zainteresowanych opracowaniem pomysłu na innowację społeczną i uzyskaniem grantu na ten cel organizujemy warsztaty „Projektowanie innowacji społecznych zgodnie z metodyką Service Design”.

📍 Cele warsztatu:
– zapoznanie uczestników z założeniami i możliwościami projektu „Śląska Przestrzeń Innowacji”,
– wprowadzenie w metodologię Service Design, projektowania innowacji społecznych i terminologii projektowej,
– przeprowadzenie interaktywnych warsztatów projektowych, dzięki którym uczestnicy zapoznają się z podstawowymi narzędziami badawczymi, ideacyjnymi, prototypowania i testowania rozwiązań – efektem warsztatów będzie szkic fiszki projektowej,
– analiza i wybór pomysłów, z uwzględnieniem ich efektywności oraz trafności.

📍 Dla kogo?
Warsztaty są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych opracowaniem pomysłu w ramach konkursu na innowacje społeczne w województwie śląskim w obszarach:
1. rewitalizacji społecznej miast,
2. białych i zielonych miejsc pracy,
3. niskiego wskaźnika zatrudnienia kobiet i osób w wieku 50+,
4. społecznych skutków ubóstwa energetycznego.

📍 Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość omówienia z prowadzącymi swoich pomysłów na innowacje społeczne. Uczestnictwo w warsztacie nie zobowiązuje do złożenia w konkursie swojego pomysłu na innowację.

📍 Kiedy?
Warsztaty odbędą się w trzech terminach (każdy uczestnik wybiera jeden termin):
18.03.2022 r. od 9.00 do 14.00 | online | rejestracja
22.03.2021 r. od 9.00 do 14.00 | Częstochowa | rejestracja
23.03.2021 r. od 9.00 do 14.00 | Rybnik | rejestracja
0

COP
Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą Wszystkim same radosne i szczęśliwe dni. Niech ten czas będzie okresem spełnionych marzeń, wzajemnej życzliwości oraz okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych. Wesołych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości życzy Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z pracownikami.
0

COP, Konkursy

NIE ZWLEKAJ, JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE POZYSKIWANIA FUNDUSZY NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ORGANIZACJI!

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia, w godzinach od 17.00 do 18.30 , w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52

Młode organizacje pozarządowe (działające do 60 miesięcy) z terenu województwa śląskiego będą mogły otrzymać grant na rozwój (do 6 000 zł)

Spotkanie odbędzie się w ramach  konkursu “Śląskie NOWEFIO 2021-2023”

 

PROGRAM SPOTKANIA:

1. Zasady uczestnictwa w konkursie
2. Dokumentacja konkursowa
3. Pytania i odpowiedzi, możliwość konsultacji pomysłu


Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://cop.zory.pl/2022/04/07/mikrodotcje-dla-mlodych-organizacji/


Dokumentację konkursową znajdziesz tutaj: http://fio.bcp.org.pl/generator/

 

Zapisy pod nr tel.: (32) 435-51-11, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub na adres e-mail: biuro@cop.zory.pl

 

Projekt  finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


0

Skip to content