Your address will show here +12 34 56 78
COP
Informujemy, że dzień 23 grudnia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Referatu ds. Ekonomii Społecznej oraz pracowników Zespołu Kadrowo-Księgowego.
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych nr 0120.28.2022 z dnia 06.12.2022 r. dzień 18 grudnia 2022 r. wyznaczony obowiązkowym dniem pracy w zamian za dzień wolny 23 grudnia 2022 r.
W związku z powyższym Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52 w dniu 23.12.2022 r. będzie zamknięte.
0

COP
Jesteś w grupie wiekowej 6-12 lat? Weź udział w konkursie pn.  „MÓJ POMYSŁ NA POMAGANIE INNYM”

Technika: dowolna płaska – praca musi nadawać się do powieszenia oraz oprawienia w antyramę (kredki, mazaki, ołówek, akwarela, wyklejanka, kolaż… itp).
Format: A4 lub A3
Pamiętajcie! Najważniejszy jest POMYSŁ, a nie zdolności plastyczne!

Przekaż gotową pracę do dnia 15.12.2022 r. do godz. 20:00, do siedziby ŻCOP (os. Sikorskiego 52) osobiście lub pocztą.
Ogłoszenie wyników nastąpi 16.12.2022, tu na naszej stornie oraz na naszym profilu facebookowym https://www.facebook.com/copzory  

Z wykonanych prac zostanie stworzona wystawa, którą zaprezentujemy 18.12.2022 na Dworcu Kolejowym o godz. 16:00 podczas uroczystego Startu Świątecznych Samochodów. Wtedy też zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu!

Nie zapomnijcie podpisać prac na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu do opiekuna).

UWAGA! Czekają super nagrody! Ale o tym już niedługo…

Regulamin Konkursu

Załącznik do Regulaminu
0

COP
Prezydent Miasta Żory ogłasza konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 21 listopada do 20 grudnia 2022 r. Mieszkańców Żor chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.
Informacje nt. konsultacji społecznych
Formularz zgłaszania uwag i propozycji zmian – obszar zdegradowany i rewitalizacji
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Żory
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
0

FUNDACJA NOWA NADZIEJA 

os. Sikorskiego 9J/D, 44-240 Żory

KRS: 0000551575

NIP: 6511718227

REGON: 361369984

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/12/2021 Zarządu Fundacji Nowa Nadzieja o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu Likwidatora z dnia 14.12.2021 r. zostało otwarte postępowanie likwidacyjne FUNDACJI NOWA NADZIEJA siedzibą w Żorach.

Likwidatorem Fundacji została ustanowiona Lucyna Szewczyk (tel. kontaktowy: 724 733 449). Likwidator informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych. 

Zgodnie z postanowieniem z dnia 26.04.2022 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do KRS informacje o otwarciu likwidacji Fundacji.

Ewentualne roszczenia i uwagi wobec Fundacji proszę składać na podany wyżej adres Fundacji, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 09.06.2022 r.

0

Stowarzyszenie Przyjaciół Rogoźnej zaprasza wszystkich dorosłych mieszkańców Żor na cykl interesujących zajęć artystycznych w Galerii u Michalików w Rogoźnej. Warsztaty będą odbywały się raz w miesiącu od maja do listopada 2022 r. Warsztaty są bezpłatne i współfinansowane przez Gminę Miejską Żory w ramach zadania publicznego. Szczegółowe informacje o warsztatach na plakacie. Zapraszamy serdecznie do udziału !
 
0

COP
W dniu 19 kwietnia Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Biurem Rady Miasta i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku zorganizowało drugą część spotkania na temat wolontariatu dla członków Młodzieżowej Rady Miasta.

Tym razem młodzi radni mogli zapoznać się z zasadami działania Szkolnych Klubów Wolontariatu, rolą organizatora i koordynatora szkolnego wolontariatu, czym jest logika projektowa oraz czym różni się wolontariat w szkole od tego poza szkołą.

Szkolenie odbyło się w sali sesyjnej Rady Miasta w Żorach przy ul. Rynek 9, a poprowadziła je Pani Kamila Porwoł – trenerka Korpusu Solidarności reprezentująca Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.
0

Skip to content