Your address will show here +12 34 56 78
COP, OWES

„MAGICZNY DOMEK –LEŚNA BAZA”  z szansą na otrzymanie dotacji!

 

Za nami kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w siedzibie w Żorach.

 

Wpłynął do nas pomysł grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego
pn. „MAGICZNY DOMEK –LEŚNA BAZA”, serdecznie gratulujemy, gdyż  pomysł uzyskał pozytywną ocenę.

 

Komisja obradowała w składzie:

 

 • Justyna Buchalik – przewodniczący

 • Izabela Hetmańska-Rudzka – członek Komisji (ocena formalna)

 • Iwona Kapustka – członek komisji (ocena merytoryczna)

 • Marta Musiał – członek komisji (ocena merytoryczna)

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej złożonych formularzy zgodnie z Kartą oceny merytorycznej w dniu 13.12.2021 r. , następnie w dniu 16.12.2021 r. przeprowadzono rozmowę rekrutacyjną z przedstawicielem grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego pn. „MAGICZNY DOMEK –LEŚNA BAZA”. Rozmowa zostały przeprowadzona w oparciu o Kartę rozmowy rekrutacyjnej.

Wynik oceny merytorycznej stanowi liczba punktów będąca sumą ocen dwóch oceniających, co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Numer / Nazwa podmiotu/pomysłu / Ocena merytoryczna (suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej od obu oceniających oraz z rozmów rekrutacyjnych)

OWES/1/12/2021/ MAGICZNY DOMEK –LEŚNA BAZA / Ocena pozytywna: 214 punktów

DOKUMENT

Gratulujemy i zapraszamy do składania biznesplanu!

Kontakt:
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
tel. 884 313 176
e-mail: biuro@cop.zory.pl

0

COP, OWES
Od 7 grudnia 2021 roku rozpoczynamy przyjmowanie fiszek na innowacje społeczne w drugiej rundzie projektu „Śląska Przestrzeń Innowacji 
 
Pomysły na innowacje powinny dotyczyć następujących zagadnień: depopulacja, rozwój białych miejsc pracy, rozwój zielonych miejsc pracy, niski wskaźnik zatrudnienia kobiet, niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+, niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego, rewitalizacja miast w wymiarze społecznym.
 
Wybrani w konkursie innowatorzy otrzymają grant w wysokości do 45 tys. zł na opracowanie projektu usługi. Proces ten będzie wspierany przez opiekunów innowacji w zakresie merytorycznym i organizacyjnym. W sumie przez okres trwania projektu wsparcie otrzyma 40 innowacyjnych pomysłów.
 
Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz dostępny na stronie projektu: https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/zostan-innowatorem/ do 10 stycznia 2022 roku.
 
Szczegółowe informacje 
 


0

COP, Inicjatywa społeczna, Konkursy, OWES
𝙍𝙐𝙎𝙕𝘼 𝙉𝘼𝘽Ó𝙍 𝙁𝙄𝙊 𝟮𝟬𝟮𝟮 
 
 Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
 
Więcej informacji dostępnych tutaj 


0

COP, OWES

Dotacja dla przedsiębiorstwa społecznego!

Za nami kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w Żorach. Ocenę pozytywną
 i dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości uzyskało Stowarzyszenie Ku Naturze Żory.  
Podmiot stworzy sześć nowych miejsc pracy, Gratulujemy!

Stowarzyszenie Ku Naturze Żory, którego siedziba mieści się na terenie Twinpigs – Amerykańskiego Parku Rozrywki (ul. Katowicka 24, Żory),  świadczy usługi edukacyjna na rzecz dzieci i dorosłych, promuje zdrowe odżywianie i ekologiczne rolnictwo, oferuje także catering dla osób indywidualnych. W przyszłości planowany jest rozwój przedsiębiorstwa w kierunku organizacji eventów edukacyjnych i szkoleniowych, jak również poszerzenia oferty cateringowej o obsługę placówek edukacyjnychPełny dokument znajduje się tutaj

 

A  ty masz swój pomysł na biznes ? skontaktuj się z nami ! 
0

COP, OWES
Wyniki oceny merytorycznej pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne w OWES

Za nami kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w siedzibie w Żorach.

Wpłynął do nas pomysł grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego
pn. „KU NATURZE”, serdecznie gratulujemy, gdyż  pomysł uzyskał pozytywną ocenę.

Komisja obradowała w składzie:

 • Adam Grześkiewicz – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
 • Izabela Hetmańska-Rudzka – członkini Komisji (ocena formalna)
 • Iwona Kapustka – członek komisji (ocena merytoryczna)
 • Marta Musiał – członek komisji (ocena merytoryczna)

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej złożonych formularzy zgodnie z Kartą oceny merytorycznej w dniu 30.07.2021 r. , następnie w dniu 23.08.2021 r. przeprowadzono rozmowę rekrutacyjną z przedstawicielami grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego pn. „KU NATURZE”. Rozmowa zostały przeprowadzona w oparciu o Kartę rozmowy rekrutacyjnej.

Wynik oceny merytorycznej stanowi liczba punktów będąca sumą ocen dwóch oceniających, co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Numer / Nazwa podmiotu/pomysłu / Ocena merytoryczna (suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej od obu oceniających oraz z rozmów rekrutacyjnych)

OWES/1/07/2021/ KU NATURZE / Ocena pozytywna: 171,5 punktów

Gratulujemy i zapraszamy do składania biznesplanu!

Kontakt:
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
tel. 884 313 176
e-mail: biuro@cop.zory.pl
0

COP, OWES
Za nami pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w Żorach. Ocenę pozytywną i dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości uzyskała Fundacja Pracownia Wolnej Edukacji, Gratulujemy!
Fundacja Pracownia Wolnej Edukacji stwarza  możliwość realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci poza szkołą, w grupie ESCUELA w Żorach. Stawia na wartości
i kompetencje takie jak: pozytywne relacje, szacunek, dialog, komunikację oraz ciekawość świata. Już w lipcu zorganizowane będą półkolonie leśne (12-16 lipca i 19-3 lipca) dla wszystkich chętnych dzieci.
Więcej informacji można uzyskać na fb: facebook.com/PracowniaEscuela
 
Za sprawą pozyskanej dotacji Fundacja rozwinie swoją działalność i utworzy dwa miejsce pracy.

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej biznesplanu zgodnie z Kartą oceny merytorycznej. Wniosek otrzymał ocenę pozytywną i dofinansowanie w pełnej wysokości.
Numer

Nazwa/Nazwisko

Ocena merytoryczna

Ilość przyznanych miejsc pracy

Kwota dofinansowania – dotacja

Kwota dofinansowania – wsparcie pomostowe

1/2021

PRACOWNIA WOLNEJ EDUKACJI

Pozytywna – 82,5 punków

2

38 400,00 zł

21 600,00 zł


 


Gratulujemy ! 

0

COP, OWES

Myślisz o własnym biznesie ? 

Cenisz firmy o społecznym zacięciu ? 

 

Załóż przedsiębiorstwo społeczne i skorzystaj z dotacji OWES na tworzenie nowych miejsc pracy. Oferta Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej to nawet 24 000 zł ! na utworzenie jednego miejsca pracy  i do 3o0 000 zł  na jedno przedsiębiorstwo społeczne. Uzyskać można także wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności do 1800 zł/m-c na każde stworzone miejsce pracy. Dotację będą udzielane do wyczerpania środków.
 
Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne, na które przeznaczane są wypracowane nadwyżki. Może to być np. fundacja, spółka z o.o. non-profit czy spółdzielnia socjalna.

 

Uwaga! Napisz lub zadzwoń i dowiedz się więcej:

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
Sikorskiego 52,44-240 Żory
(32) 435-51-11
884 313 176
monika.dominiak@cop.zory.pl
izabela.hetmanska@cop.zory.pl  
***
OWES

Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę:
 
  http://cop.zory.pl/centrum-organizacji-pozarzadowych/projekty/owes/#
0

COP, OWES, Wydarzenia

 

Serdecznie zapraszamy do udziału osoby/grupy nieformalne/podmioty ekonomii społecznej chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne do udziału w wizycie studyjnej  w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”.
Wizyta studyjna odbędzie się  w dniu 15.06.2021 r. w godz. od 9 00 do 16 00 (godziny mogą ulec zmianie).
Organizatorzy pokrywają  koszty przejazdu, obiadu, przerwy kawowej.
Wizyta studyjna odbędzie się w przedsiębiorstwie społecznym prowadzącym restaurację/kawiarnię i sklep stacjonarny lub  sprzedaż przez Internet na terenie województwa śląskiego.
Osoby chętne proszone są o kontakt
lub przesłanie formularza zgłoszeniowego na podany poniżej adres e-mail:

 

Izabela Hetmańska-Rudzka – doradca kluczowy OWES
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
Sikorskiego 52,44-240 Żory
(32) 435-51-11
884 313 176
biuro@cop.zory.pl  lub izabela.hetmanska@cop.zory.pl 


FORMULARZ

 

 

0

COP, OWES, Stowarzyszenia
Escuela, czyli nowe przedsiębiorstwo społeczne!


Pierwszy pomysł na przedsiębiorstwo społeczne 
uzyskał pozytywną ocenę w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Żorach. Komisja oceniająca przyznała punkty oraz zgodnie stwierdziła, że pomysł uzyskuje aprobatę oraz wsparcie naszego OWES. Oznacza to, że projekt otrzyma dofinansowanie na stworzenie miejsc pracy oraz będzie miał możliwość uzyskania wsparcia pomostowego. 

Czym jest Escuela, czyli nowe przedsiębiorstwo społeczne? 
Poniższa informacja pochodzi ze strony internetowej ESCUELI

Escuela Pracownia Wolnej Edukacji zapewnia opiekę i realizację podstawy programowej dzieciom w wieku 7-9 lat, których rodzice przenieśli swoje pociechy ze szkoły systemowej do realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą systemową. Dyrektor szkoły, do której zapisujemy dziecko, wydaje decyzję administracyjną rodzicom, pozwalającą na takie rozwiązanie.

ESCUELA w Żorach, ul. Wodzisławska 300, to nowa możliwość realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci poza szkołą, w grupie rówieśniczej w Żorach. To świetne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą edukować dziecko na własną odpowiedzialność (poza szkołą systemową), ale nadal chcą pracować zawodowo. Nasi edukatorzy i opiekunowie zajmują się dziećmi w grupie rówieśniczej, która działa w naszym budynku Świetlicy MOK Żory, ul. Wodzisławska 300. Nasze zajęcia organizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Stawiamy na wartości i kompetencje: pozytywne relacje, szacunek, dialog, komunikację oraz ciekawość świata. „Lekcje” w ESCUELI są nieszablonowe, realizowane w blokach, bez dzwonków, ławek i list obecności. Nauczyciel /mentor nie wystawia też ocen. Jedyną oceną na co dzień jest ocena samego siebie lub ocena jaką grupa nam daje (dziecko może z nią zrobić co uważa).

Każde dziecko uczące się w tym trybie raz w roku musi podejść do egzaminu z danego przedmiotu w szkole systemowej, do której jest zapisane. W naszym przypadku jest to sieć szkół Montessori z Koszarawy (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żywcu, ul. Pod Łyską 36). To do tej szkoły zapisaliśmy nasze dzieci (ale jest to tak naprawdę sprawa indywidualna każdego rodzica). To tam pojedziemy przed wakacjami na egzamin z nauczania początkowego, który będzie prowadzony w przyjaznej dla dziecka formie, m.in. będzie to rozmowa nauczyciela z dzieckiem. To ta szkoła wystawi dzieciom uczącym się na co dzień w ESCUELI świadectwo szkolne. Wszystkie obowiązki prawne przez rodziców zostają zatem spełnione. Dziecko jest pełnoprawnym uczestnikiem systemu oświaty, ale ma zgodę na realizowanie nauki poza szkołą (poza „szkolną ławą”). Dlatego nasze formy edukacji mogą być tak ciekawe: wycieczki, wyprawy, obserwacje, treningi, relaksacje, nauka komunikowania się. Możemy zaoferować zajęcia w zupełnie innych formach niż w tradycyjnej szkole. Gdyż nic nas nie ogranicza – to decyzja rodziców.

 
Projekt wspiera również Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
0

COP, OWES

Wyniki oceny merytorycznej pomysłów na przedsiębiorstwo społeczne w OWES

Za nami pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w siedzibie w Żorach.

 

Wpłynęły do nas dwa pomysły. Grupie inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego
pn. „ESCUELA PRACOWNIA WOLNEJ EDUKACJI” serdecznie gratulujemy, gdyż uzyskała pozytywną ocenę.

Druga grupa inicjatywna wycofała w trakcie oceny swój formularz rekrutacyjny/pomysł na przedsiębiorstwo społeczne

Komisja obradowała w składzie:

 • Adam Grześkiewicz – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
 • Honorata Potempa – członkini Komisji (ocena formalna)
 • Iwona Kapustka – członek komisji (ocena merytoryczna)
 • Marta Musiał – członek komisji (ocena merytoryczna)

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej złożonych formularzy zgodnie z Kartą oceny merytorycznej w dniu 9.12.2020 r. , następnie w dniu 17.12.2020 r. przeprowadzono rozmowę rekrutacyjną z przedstawicielami grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego pn. „ESCUELA PRACOWNIA WOLNEJ EDUKACJI”. Rozmowa zostały przeprowadzona w oparciu o Kartę rozmowy rekrutacyjnej.

Wynik oceny merytorycznej stanowi liczba punktów będąca sumą ocen dwóch oceniających, co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Numer / Nazwa podmiotu/pomysłu / Ocena merytoryczna (suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej od obu oceniających oraz z rozmów rekrutacyjnych)

OWES/1/11/2020 / ESCUELA PRACOWNIA WOLNEJ EDUKACJI / Ocena pozytywna: 219 punktów

Gratulujemy i zapraszamy do składania biznesplanu!

Kontakt:
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
tel. 884 313 176
e-mail: biuro@cop.zory.pl

 

0

Skip to content