Your address will show here +12 34 56 78
COP, OWES, Wydarzenia

 

Serdecznie zapraszamy do udziału osoby/grupy nieformalne/podmioty ekonomii społecznej chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne do udziału w wizycie studyjnej  w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”.
Wizyta studyjna odbędzie się  w dniu 15.06.2021 r. w godz. od 9 00 do 16 00 (godziny mogą ulec zmianie).
Organizatorzy pokrywają  koszty przejazdu, obiadu, przerwy kawowej.
Wizyta studyjna odbędzie się w przedsiębiorstwie społecznym prowadzącym restaurację/kawiarnię i sklep stacjonarny lub  sprzedaż przez Internet na terenie województwa śląskiego.
Osoby chętne proszone są o kontakt
lub przesłanie formularza zgłoszeniowego na podany poniżej adres e-mail:

 

Izabela Hetmańska-Rudzka – doradca kluczowy OWES
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
Sikorskiego 52,44-240 Żory
(32) 435-51-11
884 313 176
biuro@cop.zory.pl  lub izabela.hetmanska@cop.zory.pl 


FORMULARZ

 

 

0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Dnia 15 Lutego 2021 roku o godzinie 15:30 minął termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe, rekomendacji kandydatów chcących uzupełnić skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

Zgłoszonych zostało 7 kandydatów, spośród których dnia 26 Lutego 2021 roku, podczas zebrania delegatów zostanie wybrana reprezentacja organizacji pozarządowych w Żorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Informujemy iż lista kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządowe do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP
Wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji – przypomnienie ‼
 
Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym tj.15 Lutego 2021 r. do godziny 15:30  można zgłosić rekomendację kandydatów do ŻRDPP III kadencji . Rekomendację należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52)
 
26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52 ) w sali 103 na I piętrze odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
Prosimy o wcześniejsze składanie upoważnień delegatów, w celu usprawnienia weryfikacji osób biorących udział w zebraniu delegatów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o zgłoszenie w formie pisemnej, chęci
uczestnictwa w Zebraniu Delegatów
nie później niż do dnia 24.02.2021 roku do godziny 15:30, przy czym o zachowaniu
terminu decyduje data wpływu do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacją wyborczą
 
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Przed nami wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji .


 Do 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30 organizacje mogą zgłaszać do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52) rekomendacje kandydatów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organ ten powstał, aby wzmocnić współpracę między miejskimi władzami a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Żor. Głównym przedmiotem działań prowadzonych przez Radę jest opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kluczowych dla organizacji zagadnień, m.in. sfery zadań publicznych, standardów ich zlecania, programów współpracy i strategii rozwoju Żor.
Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na mocy uchwały Rady Miasta Żory nr 102/IX/15 z 25 czerwca 2015 roku. W jej skład wchodzi 6 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory oraz 2 przedstawicieli Rady Miasta Żory.


  26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52 ) w sali 103 na I piętrze odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie trzeciej kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Dopuszcza się przeprowadzenie ww. zebrania przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie go na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nim uczestniczące nie muszą przebywać w Budynku Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Aby zgłosić kandydata do ŻRDPP, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniowa Kandydata. Reprezentant organizacji, który weźmie udział w Zebraniu Delegatów, powinien posiadać Upoważnienie.


  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji o wcześniejsze składanie upoważnień delegatów z powodów porządkowych aby usprawnić weryfikację osób biorących udział w zebraniu delegatów.


Zarządzenie Prezydenta w sprawie wyborów do ŻRDPP
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zarządzenie-Prezydenta-w-sprawie-wyborów-Żorskiej-Rady-Działalności-Pożytku-Publicznego.pdf
 Karta zgłoszeniowa:
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Załącznik-nr-2-do-wyborów-ŻRDPP-Karta-Zgłoszeniowa.pdf
 Upoważnienie:
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Załącznik-nr-1-do-wyborów-ŻRDPP-Upoważnienie-1.pdf
 Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52 do 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30 przy czym o zachowaniu terminu decyduje wpłynięcie karty zgłoszenia kandydata w tym terminie do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, os.Sikorskiego 52
Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekomendacja do ŻRPP”

0

COP, Kolej na zmianę!, Wolontariat, Wydarzenia
Świąteczny Dar dla potrzebujących – poczęstuj się świątecznym posiłkiemŻorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby potrzebujące, bezdomne i zagrożone wykluczeniem na akcję charytatywną pod nazwą „Świąteczny Dar”.
Chcemy podzielić się ciepłym, świątecznym posiłkiem oraz paczką żywności z osobami szczególnie potrzebującymi pomocy w naszym mieście
– mówi Bożena Bilich, koordynatorka projektu „Kolej na zmianę!”.

Akcja świątecznego wręczania żywności i wydawanie ciepłych posiłków odbędzie się w piątek, 11 grudnia 2020. Zapraszamy o godzinie 11:00 oraz o godzinie 13:00 do ogrodu w Klasztorze Sióstr Boromeuszek w Żorach przy ulicy Rybnickiej 17.
Zapraszamy wszystkich potrzebujących! Nie trzeba się wcześniej zgłaszać.

Akcja będzie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans społeczny, dezynfekcja rąk itd).
Osoby potrzebujące będą mogły spożyć ciepły świąteczny obiad w ogrodzie klasztoru oraz pod namiotami. Zaś odebrane paczki z żywnością będą mogły służyć jeszcze przez kilka dni potrzebującym. „Świąteczny Dar” organizowany jest w ramach projektu „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem wydarzenia jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, tel. (32) 43-55-111.
Strona internetowa: www.cop.zory.pl Facebook: https://www.facebook.com/copzory
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP

9 listopada 2020 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Rada zaopiniowała Program współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz dokonała podsumowania swojej pracy.

W latach 2017-2020 w skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego weszło 11 osób, w tym 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Miasta oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory. Przewodniczącym Rady został pan Jacek Arasim, którego w trakcie kadencji zastąpił pan Adam Grześkiewicz. Wiceprzewodniczącym Rady był pan Leszek Hoderny. W skład Rady weszli: Barbara Chudek, Beata Gojny, Jolant Hrycak, Piotr Huzarewicz, Ewa Kałus, Jolanta Osubniak, Mirosław Orłowski oraz Anna Ujma.

Rada działalności pożytku publicznego jest organem doradczym, którego główną rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Żory. Zakres działania Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zdecydowanie wykracza poza samo opiniowanie dokumentów. W czasie kadencji członkowie Rady odbywali wizyty studyjne, brali udział w kapitule konkursu „Wolontariusz Roku” oraz wnioskowali o wiele zmian, dzięki którym udało się usprawnić funkcjonowanie trzeciego sektora w Żorach. Główną korzyścią dla całej społeczności NGO w Żorach jest wprowadzenie generatora wniosków Witkac, dzięki któremu wnioskowanie o dotacje stało się dużo prostsze i wygodniejsze. Rada współpracuje również ze Śląską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana w 2015 roku przez Prezydenta Miasta Żory, na wniosek organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta. Do zadań Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy także:

  • opiniowanie projektów strategii miasta,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami, a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Już pod koniec listopada poznamy nowy skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

0

CIS, COP, Wydarzenia
Autorką tekstu jest Anna Nowacka

W dniu 5 listopada 2020 Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprosiło dyrektorów i pracowników innych jednostek miejskich do udziału w nietypowym i ciekawym szkoleniu. Poprowadził je głuchoniewidomy trener – pan Krzysztof Wostal wraz z Anną Nawrot z Fundacji „Transgresja” z Katowic. Szkolenie było bezpłatne dla żorskich samorządowców, gdyż finanse na nie Fundacja Transgresja pozyskała z Narodowego Instytutu Wolności w ramach projektu #FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Udział wzięli pracownicy MOSiR Żory, MOK Żory, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Edukacji Regionalnej oraz Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Integracji Społecznej.
 
W czasie szkolenia, które z powodu reżimu sanitarnego odbyło się online, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zapisami ustaw dotyczących dostępności budynków i usług dla osób o specjalnych potrzebach oraz dostępności cyfrowej. Druga część szkolenia była poświęcona obsłudze klienta z niepełnosprawnością. 


Jak wyglądają szkolenia dla samorządów prowadzone przez Fundację Transgresja możecie zobaczyć na poniższym filmiku: 
 

O szczegółach = projektu dla samorządów możecie przeczytać na stronie internetowej Transgresji:   https://transgresja.org.pl/partycypacja-dostepna-nowe-przedsiewziecie-fundacji-transgresja/ 
 
Dziękujemy Fundacji Transgresja za zaproszenie do projektu „Partycypacja dostępna”, który sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków programu #FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
 
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP
Przed nami wybory do III kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do 10 listopada organizacje mogą zgłaszać rekomendacje kandydatów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organ ten powstał, aby wzmocnić współpracę między miejskimi władzami a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Żor. Głównym przedmiotem działań prowadzonych przez Radę jest opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kluczowych dla organizacji zagadnień, m.in. sfery zadań publicznych, standardów ich zlecania, programów współpracy i strategii rozwoju Żor.

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na mocy uchwały Rady Miasta Żory nr 102/IX/15 z 25 czerwca 2015 roku. W jej skład wchodzi 6 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory oraz 2 przedstawicieli Rady Miasta Żory.

20 listopada odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie trzeciej kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Aby zgłosić kandydata do ŻRDPP, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniowa Kandydata. Reprezentant organizacji, który weźmie udział w Zebraniu Delegatów, powinien posiadać Upoważnienie.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52 do 10 listopada.

Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekomendacja do ŻRPP”
0

COP, Stowarzyszenia, Wydarzenia, ŻRDPP
Szanowni Państwo! 
 
Zapraszamy do udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju NGO w Żorach! 
W ramach warsztatów odbędą się 3 spotkania, podczas których będziemy wspólnie pracować nad wizją i strategią rozwoju trzeciego sektora na terenie Gminy Miejskiej Żory. Dodatkową korzyścią dla wszystkich organizacji będzie wypracowanie dokumentu strategicznego, który będzie mógł zostać wykorzystany przez organizacje np. podczas aplikowania o środki publiczne. 
 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 listopada w godzinach 10:00 – 14:00 w trybie online na platformie ZOOM. Przeniesienie warsztatów do sieci jest podyktowane Państwa bezpieczeństwem oraz aktualnymi wytycznymi odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Aplikację niezbędną do zalogowania się na warsztaty znajdą Państwo pod adresem: https://zoom.us/ 
 
Adresatami warsztatów są w szczególności: 
– przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, 
– liderzy rozwoju społecznego Miasta,
– reprezentanci różnych sektorów angażujących się w rozwój społeczny miasta, współpracujących (aktualnie lub
potencjalnie) z organizacjami pozarządowymi lub ŻCOP [biznes, edukacja, kultura itd.],

 
Podczas pierwszego warsztatu będziemy tworzyć diagnozę oraz analizować bieżącą sytuację NGO w Żorach. Zaplanowany przebieg spotkania: 
 
 Strategia rozwoju NGO – założenia.
 Miejskie uwarunkowania rozwoju sektora obywatelskiego w Żorach:
 potencjał sektora obywatelskiego,
 cele rozwoju Miasta w kontekście aktywności sektora obywatelskiego,
 procesy determinujące pozycję i przyszłość sektora obywatelskiego w Mieście.
 Potencjały rozwojowe NGO:
 wyróżniające kompetencje / kluczowe deficyty,
 doświadczenia / zamierzenia,
 ŻCOP w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
 Identyfikacja odbiorców usług NGO oraz ich potrzeb:
 ocena aktualnej oferty NGO,
 mapa potrzeb sektora obywatelskiego.
 
Aby wziąć udział w warsztatach należy niezwłocznie wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest TUTAJ
Warsztaty poprowadzą Krzysztof Wrana oraz Mariusz Raczek. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z kim będziemy pracować: 
 
dr Krzysztof Wrana
doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Specjalizacja rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie strategiczne, rewitalizacja. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju nowej gospodarki. Autor, współautor i konsultant licznych dokumentów strategicznych, regionalnych i lokalnych. Uczestnik projektów badawczych, z zakresu planowania rozwoju. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN. Ekspert w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk. Autor licznych publikacji naukowych. Członek lokalnych i regionalnych gremiów przyznających nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców.
 
dr Mariusz Raczek
kierownik Referatu Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 
 
Zwracamy się również z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na zebranie niezbędnych danych odnośnie aktualnej sytuacji NGO w mieście: https://www.interankiety.pl/i/wN2Rgw4N
 
Do usłyszenia na platformie ZOOM! 
0

COP, Stowarzyszenie Ornitologiczne, Wydarzenia
Młodzież z Harcerskiej Służby Krwi zaprasza do udziału w najbliższej akcji krwiodawstwa!

OD PONAD 20 LAT W KLUBIE REBUS NA OSIEDLU KSIĘCIA WŁADYSŁAWA ODBYWAJĄ SIĘ AKCJE KRWIODAWSTWA, W KTÓRYCH UDZIAŁ MOŻE WZIĄĆ KAŻDY PEŁNOLETNI OCHOTNIK. W KAŻDĄ TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA SALA ZAPEŁNIA SIĘ KRWIODAWCAMI, ALE KRWI WCIĄŻ JEST ZA MAŁO… ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ AKCJĘ JUŻ W ŚRODĘ, 16 WRZEŚNIA!


Jak zostać krwiodawcą? 
A przecież oddawanie krwi jest bardzo proste. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Aby zarejestrować się jako kandydata na dawcę krwi należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem oraz numerem PESEL, mieć ukończone 18 lat i ważyć więcej niż 50 kilogramów. Myślę, że większość z nas śmiało spełnia takie kryteria. Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa potencjalnych biorców, każdy kandydat przechodzi weryfikację, czy krew od niego może zostać przyjęta. Trwa to zwykle około 10-15 minut. Każdorazowo przed oddaniem krwi wypełnia się specjalny kwestionariusz dawcy oraz oddaje się próbkę krwi do badań laboratoryjnych, celem wykonania morfologii. Następnie kandydat poddawany jest krótkiemu badaniu lekarskiemu. Oczywiście, może zdarzyć się tak, że nie będziecie mogli oddać krwi. Masz wątpliwości, czy możesz zostać dawcą? Sprawdź TUTAJ.

Czy oddawanie krwi się opłaca? 
Największą korzyścią z oddawania krwi jest oczywiście ratowanie życia. W Polskich ośrodkach zdrowia krwi brakuje prawie każdego dnia. Oprócz możliwości aktywnego włączenia się w ratowanie życia krwiodawcy mają również szereg korzyści i przywilejów, które są wyrazem podziękowania dla dawców, określonym w przepisach prawa.
Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal (Sprawdź TUTAJ), zwolnienie z pracy (lub ze szkoły – dla uczniów pełnoletnich) w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach (sprawdź TUTAJ) oraz ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa (sprawdź TUTAJ). Ponadto krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych, wystarczy poinformować o tym personel podczas oddawania krwi. W RGKiK w Raciborzu, które obsługuje nasze miasto, wystarczy oddać dwie jednostki krwi, aby otrzymać tzw. KrewKartę, która pozwala na identyfikację grupy krwi przez ratowników, w przypadku wypadku.

Kto, gdzie, jak dołączyć? 

Aby dołączyć do Akcji Krwiodawstwa wystarczy po prostu przyjść w środę do Klubu Rebus w Żorach. Klub znajduje się na ul. Dąbrowskiego 5 (między osiedlami Księcia Władysława i Powstańców Śląskich). W akcji co miesiąc biorą udział wolontariusze z Hufca ZHP Żory, który wspierają dawców, instruują co należy wypełnić oraz informują o tym, jak wygląda oddawanie krwi. To jedna z najłatwiejszych form pomocy. Każdy zdrowy, pełnoletni ochotnik ma w swoim ciele krew, która może uratować czyjeś życie!
Akcja jest możliwa dzięki współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, Hufcowi ZHP Żory oraz Klubowi Rebus, który od 20 lat wspiera działania na rzecz krwiodawstwa na terenie Gminy Miejskiej Żory.
0

Skip to content