Centrum Integracji Społecznej w Żorach

Centrum Integracji Społecznej powstało w Żorach w maju 2017 r. Działanie placówki jest kontynuowane w ramach projektu 9.1.5. Centrum Integracji Społecznej w Żorach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z środków Unii Europejskiej.
  • Text Hover
Pracownie

W CIS działają pracownie, które prowadzą integrację, rewalidację i praktyczną naukę zawodu. Dowiedz się więcej.

Uczestnicy

Centrum Integracji Społecznej przyjmuje osoby w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem, osoby bezdomne i niepełnosprawne.

Nasze prace

W pracowni rękodzielniczej powstają piękne ozdoby i przedmioty codziennego użytku. Zobacz, jak prace uczestników CIS.

CIS w Żorach


Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Żorach jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.Centrum Pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00-14:30. Biuro znajduje się w budynku Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (pok. 102A, I piętro).

Cele działania


Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;Nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Remontowo-budowlana

Uczestnicy pracowni remontowo-budowlanej nabywają umiejętności niezbędne podczas pracy na budowie: malowanie, tynkowanie, kompleksowe usługi remontowe. Uczestnicy pracują zarówno na zewnątrz (malowanie elewacji, prace wykończeniowe), jak i wewnątrz (malowanie wnętrz, prace wykończeniowe). 

Ogrodniczo-porządkowa

Uczestnicy pracowni prowadzą prace porządkowe na rzecz budynków użyteczności publicznej oraz dbają o zagospodarowanie terenów zielonych. W zakres prac wchodzi wiele czynności związanych z dbałością o zieleń miejską, w tym prace ogrodnicze, nasadzanie drzew, pielęgnacja roślin. 

Baristyczno-gastronomiczna

Uczestnicy pracowni baristyczno- gastronomicznej uczą się przygotowywać napoje kawowe, oraz różne rodzaje herbat, przyrządzać ciepłe oraz zimne posiłki. Pod okiem instruktora przysposabiają się do profesjonalnej obsługi klienta lokalu gastronomicznego. Pracownia wyposażona jest tak, aby umożliwić warunki pracy zbieżne do tych, które panują w lokalach gastronomicznych.

Rękodzielniczo-krawiecka

Uczestnicy pracowni rękodzielniczo- krawieckiej poznają w praktyce techniki wytwarzania różnego rodzaju akcesoriów, ozdób okolicznościowych, elementów dekoracyjnych. Mogą rozwijać kreatywność realizując własne projekty. Uczą się szycia maszynowego i ręcznego, dokonywania napraw krawieckich.
Praktyczna nauka zawodu
W ramach Centrum Integracji Społecznej w Żorach prowadzi zajęcia integracyjne, przystosowujące do funkcjonowania w społeczeństwie oraz aktywną naukę zawodu poprzez prowadzenie pracowni warsztatowych, w których uczestnicy mają szansę rozwijać się na wielu płaszczyznach. 

Korzyści z udziału w Ci
  • Nauka poprzez doświadczenie

  • Praktyczne ćwiczenia każdej czynności

  • Nauka i praca pod okiem instruktora zawodu

  • Małe grupy zwiększające efektywność nauki

  • Zadania dostosowane do możliwości uczestników

Bez kategorii

Centrum Integracji Społecznej w Żorach rozpoczęła nabór na stanowisko terapeuty uzależnień !

15 lutego 2022

Centrum Integracji Społecznej w Żorach rozpoczęła nabór na stanowisko terapeuty uzależnień !Więcej informacji dostępnych  TUTAJ Termin składania ofert...

CIS

Poszukiwania psychiatry-terapeuty uzależnień

1 marca 2021

Centrum Integracji Społecznej w Żorach poszukuje 🔍 psychiatry- terapeuty uzależnień ❗Więcej informacji dostępnych tutaj ⬇https://bazakonkurencyjnosci....

CIS

Świąteczne Paczki dostarczone!

24 grudnia 2020

Świąteczne Paczki dostarczone!  Harcerki i harcerze z Hufca ZHP Żory dostarczyli w środę, 23 grudnia kilkadziesiąt świątecznych paczek do osób potrzeb...

CIS

Dostępność w instytucjach miejskich – szkolenie

9 listopada 2020

Autorką tekstu jest Anna NowackaW dniu 5 listopada 2020 Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprosiło dyrektorów i pracowników innych jednostek ...

CIS

Zajęcia aktywnej integracji w Herbaciarni

17 września 2020

Dzięki uprzejmości pani Janki z Herbaciarni w Żorach uczestnicy Centrum Integracji Społecznej mieli możliwość sprawdzenia od kuchni, jak wygląda praca...

  • Text Hover
9.1.5. Centrum Integracji Społecznej w Żorach to projekt realizowany na terenie powiatu m. Żory, którego celem jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem przyczyniająca się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia wśród tej grupy osób. 

TERMIN REALIZACJI: 01.09.2019-29.11.2023  r. 

BENEFICJENT:  Centrum Integracji Społecznej w Żorach: Miasto Żory 

REALIZATOR PROJEKTU:  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

MIEJSCE REALIZACJIMiasto Żory

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 140 575 00 zł 
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 519 488,75 ZŁ

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja, 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym)

CEL PROJEKTU: 
Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem przyczyniająca się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 100 osób (w tym miniumum 63K i 37M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną i psychiczną a także osób bezdomnych. 

UCZESTNICY PROJEKTU:
Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościową, z zaburzeniami rozwojowymi.

PLANOWANE EFEKTY:
Wsparciem objętych zostanie 100 osób, w tym co najmniej 50 osób (30K i 20M) z niepełnosprawnościami. Usługi realizowane przez CIS skierowane będą do 40 osób, w tym (23K i 17M), natomiast usługi aktywnej integracji (tj. usługi o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym) skierowane będą do 60 osób (40K i 20M). W ramach projektu utworzony zostanie Indywidualny Plan Działania zawierający ścieżkę rozwoju zawodowego, społecznego, edukacyjnego i zdrowotnego. Na podstawie IPD osoby będą kierowane do dalszych form wsparcia.
Planuje się, że po opuszczeniu projektu:
- 40 osób (25K i 15M) uzyska kwalifikacje,
- 10 osób (6K i 4M) będzie poszukiwało pracy,
- 17 osób (10K i 7M) podejmie pracę.

Skip to content