Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - Adam Grześkiewicz

Referat ds. Ekonomii Społecznej
Kierownik Referatu - Justyna Buchalik
Główny Specjalista - Sylwia Kolankowska
Inspektor - Izabela Hetmańska-Rudzka
Inspektor - Ilona Wygryło
Podinspektor - Aneta Leonard
Pomoc administracyjna - Anita Borowska
Pomoc administracyjna - Justyna Liberda

Zespół Księgowo-Kadrowy
Główna Księgowa - Ewa Grabowska
Księgowa - Marlena Zielonka
Podinspektor ds. płac - Kornelia Jureczko
Starszy Referent ds. kadr - Klaudia Chruszcz
Inspektor Ochrony Danych - Bernadeta Donder

Skip to content