COP

Ogłoszenie o posiadaniu zbędnego składnika majątku ruchomego

Zgodnie z §15 Załącznika nr 1 do Zarządzenia p.o. Dyrektora Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych ŻCOP.1200.2.2020 z dnia 09.01.2020 r. w sprawie przyjęcia instrukcji gospodarowania składnikami majątku w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, informujemy, że jesteśmy w posiadaniu zbędnego składnika majątku ruchomego, tj. samochodu specjalnego pożarniczego Star 266, wpisanego do ewidencji środków trwałych Żorskiego Centrum pod nr inwentarzowym OSP-011/7-743/2007-1.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie
Wniosek o przekazanie PDF
Wniosek o przekazanie WORD

Author


Avatar