Bez kategorii

Kto i gdzie może zostać Wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każda osoba, bez względu na swój wiek, która wyraża chęć nieodpłatnej pomocy na rzecz wybranej przez siebie instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej. Tylko niektóre formy wolontariatu wymagają pełnoletności. Do wykonywania wolontariatu niezbędne jest zawarcie umowy, a jej sposób zawarcia uzależniony jest od wieku.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą zawrzeć umowę samodzielnie, tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, która powinna być na piśmie. Natomiast, w przypadku osób, które nie ukończy 13 roku życia, w ich imieniu umowę zawiera rodzic/opiekun prawny. 

Imagine & Create

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

Author


Avatar