COP

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prezydent Miasta Żory ogłasza konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 21 listopada do 20 grudnia 2022 r. Mieszkańców Żor chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.
Informacje nt. konsultacji społecznych
Formularz zgłaszania uwag i propozycji zmian – obszar zdegradowany i rewitalizacji
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Żory
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały

Author


Avatar