WAŻNE DATY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2022 ROKU

TERMINY STAŁE
 • do 20 dnia każdego miesiąca – zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS-u za poprzedni miesiąc
 • do 20 dnia każdego miesiąca – wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni miesiąc
 • do dnia 25 każdego miesiąca – złożenie do US w formie elektronicznej deklaracji VAT-7 oraz zapłacenie podatku VAT należnego – jeżeli dotyczy

STYCZEŃ
 • do 31 stycznia (przedłużenie terminu do 1 lutego) - zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych organizacji pozarządowych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • do 31 stycznia – złożenie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11, PIT-8C
 • do 31 stycznia – złożenie deklaracji ZUS IWA do ZUS
 • do 31 stycznia – złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości do urzędu gminy

LUTY

 • 27 lutego – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych
 • do 28 lutego – przekazanie deklaracji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1R pracownikom organizacji

MARZEC
 • 31 marca – ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego
 • 31 marca – ostateczny termin złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego

KWIECIEŃ
 • do 25 kwietnia – złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni
 • do 2 maja – ostateczny termin rozliczenia podatków i przekazania 1% za poprzedni rok

CZERWIEC
 • 30 czerwca – ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego
 • 30 czerwca – zgłoszenie przez OPP numeru rachunku do wpłat 1% podatku

LIPIEC
 • 15 lipca – ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowej Administracji Skarbowej – dotyczy organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej.
 • Uwaga jest to najpóźniejszy termin, sprawozdanie wysyłamy w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia!
 • 15 lipca – ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej 
 • Uwaga jest to najpóźniejszy termin, sprawozdanie wysyłamy w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia! 
 • do 31 lipca – przekazanie organizacjom pożytku publicznego środków z 1%

WRZESIEŃ
 • 30 września – publikacja na stronie Ministerstwa Finansów informacji o wysokości środków uzyskanych przez poszczególne OPP z 1% podatku poprzedni rok
 • 30 września – przekazanie OPP danych podatników

PAŹDZIERNIK
 • 17 października – ostateczny termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań Narodowego Instytutu Wolności

LISTOPAD
 • 30 listopada – dla organizacji, które chcą otrzymywać 1% podatku za obecny rok ostateczny termin wpisu do KRS informacji o posiadaniu statusu OPP
 • do 30 listopada – OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy umieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie Narodowego Instytutu Wolności

GRUDZIEŃ
 • 5 grudnia – Dzień Wolontariusza
 • do 15 grudnia – publikacja na stronie BIP Narodowego Instytutu Wolności wykazu OPP uprawnionych do 1% podatku za cały rok
 • 31 grudnia – złożenie przez fundacje sprawozdania z działalności do właściwego ministerstwa
 • 31 grudnia – zamknięcie roku

Skip to content