Your address will show here +12 34 56 78
COP, Kolej na zmianę!Rusza nabór wniosków „Pakiet Lider” w ramach IV Edycji  oraz  „Inicjatywa Lokalna” w ramach V Edycji 
 Chcesz zostać liderem społeczności lokalnej?
 Masz pomysł na działania aktywizujące?
 Wiesz jakie szkolenia i warsztaty pomogą społeczności nabyć nowe kompetencje?

 A może znasz problemy i potrzeby  środowisk z terenów rewitalizowanych 
Złóż wniosek o dofinansowanie swojego pomysłu i zrealizuj go!

Kwoty dofinansowania to 1500 zł dla Pakietu Lider oraz 3000 zł dla Inicjatywy Lokalnej !

Dofinansujemy 3 Pakiety Lider oraz 3 Inicjatywy Lokalne ! 
Pakiet Lider oraz Inicjatywa Lokalna  jest częścią projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych.

Termin Składania Wniosków 18 Listopada 10:00 w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych (Sikorskiego 52)


PAKIET LIDER :

Regulamin

Wniosek

Kosztorys

Klauzula RODO

OŚWIADCZENIE O WYBORZE REPREZENTANTA

KARTA OCENY 


INICJATYWA LOKALNA :

Regulamin 

Wniosek 

Kosztorys

Klauzula RODO

Oświadczenie grup nieformalnych 

Karta oceny

 

 

0

COP, OWES
Wyniki oceny merytorycznej pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne w OWES

Za nami kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w siedzibie w Żorach.

Wpłynął do nas pomysł grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego
pn. „KU NATURZE”, serdecznie gratulujemy, gdyż  pomysł uzyskał pozytywną ocenę.

Komisja obradowała w składzie:

  • Adam Grześkiewicz – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
  • Izabela Hetmańska-Rudzka – członkini Komisji (ocena formalna)
  • Iwona Kapustka – członek komisji (ocena merytoryczna)
  • Marta Musiał – członek komisji (ocena merytoryczna)

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej złożonych formularzy zgodnie z Kartą oceny merytorycznej w dniu 30.07.2021 r. , następnie w dniu 23.08.2021 r. przeprowadzono rozmowę rekrutacyjną z przedstawicielami grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego pn. „KU NATURZE”. Rozmowa zostały przeprowadzona w oparciu o Kartę rozmowy rekrutacyjnej.

Wynik oceny merytorycznej stanowi liczba punktów będąca sumą ocen dwóch oceniających, co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Numer / Nazwa podmiotu/pomysłu / Ocena merytoryczna (suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej od obu oceniających oraz z rozmów rekrutacyjnych)

OWES/1/07/2021/ KU NATURZE / Ocena pozytywna: 171,5 punktów

Gratulujemy i zapraszamy do składania biznesplanu!

Kontakt:
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
tel. 884 313 176
e-mail: biuro@cop.zory.pl
0

COP, OWES
Za nami pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w Żorach. Ocenę pozytywną i dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości uzyskała Fundacja Pracownia Wolnej Edukacji, Gratulujemy!
Fundacja Pracownia Wolnej Edukacji stwarza  możliwość realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci poza szkołą, w grupie ESCUELA w Żorach. Stawia na wartości
i kompetencje takie jak: pozytywne relacje, szacunek, dialog, komunikację oraz ciekawość świata. Już w lipcu zorganizowane będą półkolonie leśne (12-16 lipca i 19-3 lipca) dla wszystkich chętnych dzieci.
Więcej informacji można uzyskać na fb: facebook.com/PracowniaEscuela
 
Za sprawą pozyskanej dotacji Fundacja rozwinie swoją działalność i utworzy dwa miejsce pracy.

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej biznesplanu zgodnie z Kartą oceny merytorycznej. Wniosek otrzymał ocenę pozytywną i dofinansowanie w pełnej wysokości.
Numer

Nazwa/Nazwisko

Ocena merytoryczna

Ilość przyznanych miejsc pracy

Kwota dofinansowania – dotacja

Kwota dofinansowania – wsparcie pomostowe

1/2021

PRACOWNIA WOLNEJ EDUKACJI

Pozytywna – 82,5 punków

2

38 400,00 zł

21 600,00 zł


 


Gratulujemy ! 

0

COP, Kolej na zmianę!
Dzień dobry  ! 

W ramach konkursu „zmieniamy nasze miasto” – edycja IV wpłynęło do nas 7 inicjatyw waszego autorstwa, Dziękujemy za wszystkie ! 
 
Z radością informujemy że aż 6 może otrzymać dofinansowanie ! 
 
AKCJA ADAPTACJA 
 
PODZIEL SIĘ – JADŁODZIELNIA I WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA
 
REFLEKS NORDIC WALKING 
 
AKCJA JASKÓŁKA
 
KOLOROWE PODWÓRKA
 
LATO I MOTYLE 


Będzie się działo w najbliższych miesiącach ! bądźcie z nami na bieżąco ! 
A wszystko to w ramach projektu „Kolej na zmianę”- kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

0

Bez kategorii, COP, Kolej na zmianę!

 

Rusza nabór wniosków „Pakiet Lider” w ramach III Edycji -Dodatkowej 
 Chcesz zostać liderem społeczności lokalnej?
 Masz pomysł na działania aktywizujące?
 Wiesz jakie szkolenia i warsztaty pomogą społeczności nabyć nowe kompetencje?
 
 Złóż wniosek o dofinansowanie swojego pomysłu i zrealizuj go! Poszukujemy liderów, których pomysły dofinansujemy po 1500 zł
 
Nabór wniosków trwa od 11.06.2021 do 25.06.2021 do godziny 15:00 
 
Najważniejsze informacje:
 Celem konkursu jest wyłonienie i aktywizacja liderów społecznych z terenów rewitalizowanych objętych projektem, z dzielnic: Śródmieście, Kleszczówka, Gwarków, Promienna, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich. W drugiej edycji konkursu wyłonimy 13 liderów – osoby fizyczne, grupy nieformalne oraz podmioty ekonomii społecznej, którzy zrealizują inicjatywy według własnego pomysłu.
 Założeniem konkursu „Pakiet Lider” jest:
• Nawiązanie współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz mieszkańcami obszarów rewitalizowanych, którzy chcą poprowadzić działania aktywizujące na rzecz lokalnej społeczności obszarów rewitalizowanych Gminy Miejskiej Żory objętych projektem.
• Wsparcie finansowe projektów oraz działań aktywizujących społeczności lokalne, z obszarów objętych projektem.
• Wsparcie finansowe szkoleń dla grup oraz organizacji, które przyczynią się do nabycia kompetencji niezbędnych do zrealizowania działania na rzecz społeczności lokalnej.
• Prowadzenie szkoleń oraz warsztatów podnoszących kompetencje na rzecz społeczności lokalnej z obszarów objętych projektem.
Uczestnikami programu mogą być:
• Osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie m. Żory.
• Grupy nieformalne,
• Podmioty ekonomii społecznej, czyli podmioty działające w strefie aktywności obywatelskiej, które poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służą: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu m.in.:
• organizacje pozarządowe (tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe),
• podmioty reintegracyjne, w tym centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej.
• przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
• spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
i niewidomych,
• spółki non-profit.
Pakiet Lider jest częścią projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych.


REGULAMIN

WZÓR WNIOSKU

KOSZTORYS 
KLAUZULA RODO

OŚWIADCZENIE O WYBORZE REPREZENTANTA 

KARTA OCENY 

0

COP, OWES

Myślisz o własnym biznesie ? 

Cenisz firmy o społecznym zacięciu ? 

 

Załóż przedsiębiorstwo społeczne i skorzystaj z dotacji OWES na tworzenie nowych miejsc pracy. Oferta Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej to nawet 24 000 zł ! na utworzenie jednego miejsca pracy  i do 3o0 000 zł  na jedno przedsiębiorstwo społeczne. Uzyskać można także wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności do 1800 zł/m-c na każde stworzone miejsce pracy. Dotację będą udzielane do wyczerpania środków.
 
Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne, na które przeznaczane są wypracowane nadwyżki. Może to być np. fundacja, spółka z o.o. non-profit czy spółdzielnia socjalna.

 

Uwaga! Napisz lub zadzwoń i dowiedz się więcej:

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
Sikorskiego 52,44-240 Żory
(32) 435-51-11
884 313 176
monika.dominiak@cop.zory.pl
izabela.hetmanska@cop.zory.pl  
***
OWES

Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę:
 
  http://cop.zory.pl/centrum-organizacji-pozarzadowych/projekty/owes/#
0

COP, OWES, Wydarzenia

 

Serdecznie zapraszamy do udziału osoby/grupy nieformalne/podmioty ekonomii społecznej chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne do udziału w wizycie studyjnej  w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”.
Wizyta studyjna odbędzie się  w dniu 15.06.2021 r. w godz. od 9 00 do 16 00 (godziny mogą ulec zmianie).
Organizatorzy pokrywają  koszty przejazdu, obiadu, przerwy kawowej.
Wizyta studyjna odbędzie się w przedsiębiorstwie społecznym prowadzącym restaurację/kawiarnię i sklep stacjonarny lub  sprzedaż przez Internet na terenie województwa śląskiego.
Osoby chętne proszone są o kontakt
lub przesłanie formularza zgłoszeniowego na podany poniżej adres e-mail:

 

Izabela Hetmańska-Rudzka – doradca kluczowy OWES
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
Sikorskiego 52,44-240 Żory
(32) 435-51-11
884 313 176
biuro@cop.zory.pl  lub izabela.hetmanska@cop.zory.pl 


FORMULARZ

 

 

0

COP, Kolej na zmianę!
Dzień dobry,
 
Ogłaszamy nabór uzupełniający inicjatyw na działania lokalne!
 
Masz pomysł na działanie lub wiesz jak rozwiązać problem społeczny, a może chcesz pobudzić aktywność mieszkańców Żor?
 
Zachęcamy do udziału w konkursie „Zmieniamy nasze miasto!” – edycja 4.
Na Wasze inicjatywy przeznaczamy kwotę 18 000 złotych (max. 3 000 zł na jeden pakiet).
 
Dla Waszej wygody zamieszczamy też plik w Wordzie w celu wypełnienia wniosku konkursowego.
 
Termin składania wniosków w wersji papierowej to 7 czerwca 2021 godz. 15:00 .
 
Zanim zgłosisz i opiszesz swój pomysł, skonsultuj się z animatorem (Mateusz, Ania)
– pod adresem e-mail: biuro@cop.zory.pl
– lub tel. 694491924 (od pon. do piątku w godzinach 9:00-13:00).
 
Regulamin 
 
Wniosek 
 
Karta oceny 
 
Oświadczenie 
 
Pakiet Inicjatywa jest realizowany w ramach projektu „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
0

Skip to content